Kontrollkomiteen stiller spørsmål til Siv Jensen i SSB-saken

På tirsdagens møte skal Stortingets kontrollkomité behandle om den skal sende spørsmål til finansminister Siv Jensen om SSB-saken.

Leder av Stortingets kontroll og konittusjonskomite, Dag Terje Andersen, vil at komiteen stiller spørsmål til Siv Jensen.

Ved midnatt natt til mandag gir Christine Meyer av som SSB-direktør. Men bråket knyttet til Statistisk sentralbyrå (SSB) er ikke over av den grunn.

Lederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen (Ap), sier at det er naturlig at finanskomiteen tar seg av de mer faglige spørsmålene. Men at det også er naturlig at kontrollkomiteen stiller spørsmål til finansminister Siv Jensen om finansdepartementet har forsøkt å påvirke direktøren i SSB i spørsmålet om jobben til en enkelt forsker.

På møtet tirsdag vil en slik sak bli behandlet, og Andersen regner med at det vil bli sendt spørsmål for å få klarlagt hva som faktisk skjedde. Men krav om at det skjer strømmer inn fra en rekke partier.

I et VG-intervju sier Meyer mandag at hun fikk beskjed fra Finansdepartementet om at alt ville «gå fint» om innvandringsforskeren Erling Holmøy fikk beholde jobben i SSBs forskningsavdeling. Dette avvises av departementet.

Andersen sier at det er for tidlig å si om det er naturlig å bringe så vel Meyer som Siv Jensen inn til komiteen for en høring.

Bør gi informasjon «kjempefort»

Venstre, som sitter i samtaler med Høyre og Frp om eventuelt regjeringssamarbeid, krever at finansminister Siv Jensen (Frp) rydder opp.

– Akkurat nå synes jeg situasjonen virker ganske kaotisk. Det kommer veldig motstridende informasjon, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Aftenposten.

– Det som er viktig nå, er at finansministeren klarlegger hva som egentlig har skjedd, og at vi får klarlagt at vi har et fritt SSB som trekker konklusjoner på eget grunnlag og ikke blir instruert av Finansdepartementet, poengterer Grande.

– Er dette en sak for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité?

– Ja, jeg tror det er lurt at kontrollkomiteen ser på dette. I hvert fall bør finansministeren sørge for at det kjempefort kommer avklarende informasjon så det blir klart for Stortinget hva som egentlig har skjedd.

SV ber kontrollkomiteen stille spørsmål

Også SV, Ap og KrF ber om flere svar i SSB-saken.

SVs representant i komiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, ber komiteen spørre finansministeren om forhold som kom frem i VG mandag.

– Vi må få klarhet i hvilken kontakt det har vært mellom Finansdepartementet og SSB-direktøren, og om Jensen har forsøkt å påvirke prosessen i SSB politisk. Politisk manipulering av SSB er alvorlig og åpenbart i strid med regelverket, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Samtidig vil SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, stille skriftlig spørsmål til finansministeren for å få klarhet i hvordan departementet har håndtert omorganiseringen av SSB.

– For hver dag som går forsterkes inntrykket at finansministeren har forsøkt å styre det som må være helt faglig uavhengig miljø. Denne saken må vi i bunns i, skriver hun i en e-post.

Høyre: – Uheldig situasjon

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, sier hans parti foreløpig ikke har tatt stilling til kravet om at kontrollkomiteen bør inn i SSB-saken.

– Hvem har mest ansvar for situasjonen som har oppstått?

– Det skal ikke jeg kommentere. Om dette blir en sak for kontrollkomiteen, er det vel noe av det de skal se på.

Giske: Vi mangler gode svar

KrF og Arbeiderpartiet mener det er alvorlig dersom finansminister Siv Jensen (Frp) aktivt har prøvd å gripe inn i enkeltpersoners ansettelsesforhold i SSB.

– Her mangler vi gode svar, slår Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske fast overfor NRK.

– Det Christine Meyer sier i VG, er ganske oppsiktsvekkende. Hvis Finansdepartementet har blandet seg borti stillingsplasseringen for enkeltforskere, enkeltprosjekter, så er det brudd med den uavhengigheten SSB har etter loven, sier Giske.

Han krever at Jensen kommer på banen og forklarer seg.

Hareide: Overrasket over påstander om telefonsamtale

KrF-leder Knut Arild Hareide er også overrasket over påstandene som kommer frem i VG.

– Vi skal kunne stole på SSB uavhengig av hvilken politisk farge det er på statsråden i Finansdepartementet. Her kommer det altså frem informasjon der en går inn i enkeltpersoner og enkeltsaker, sier han til NRK.

– Vi skal ikke trekke noen konklusjoner før vi har hørt Siv Jensens forklaring på denne informasjonen som er kommet i natt. Men det er viktig at Finansdepartementet nå tydeliggjør og rydder opp i hvilken informasjon og hvilke ordrer som er gitt til Christine Meyer, sier Hareide.