Politikk

Sp vil ha bredt kompromiss om revidert nasjonalbudsjett

Sp-toppene Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad ønsker bredt forlik om nye koronapakker og revidert nasjonalbudsjett.

Minst 15 ganger har Stortinget bedt regjeringen bla opp ekstra penger i revidert budsjett. Nå vil Sp har bredt budsjettkompromiss, men får en kald skulder fra Ap.

 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

– Vi må fullføre jobben. Da er det best for norsk næringsliv og arbeidsplasser med brede forlik både i Revidert nasjonalbudsjett og i nye krisepakker, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Stortinget har vedtatt store milliardbeløp i krisepakker. I tillegg pålagt regjeringen å komme med en rekke konkrete forslag i Revidert nasjonalbudsjett som kommer tirsdag 12. mai.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og partiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener at Stortinget bør runde av koronajobben med et bredt kompromiss om revidert.

Stortinget tok styringen

Ifølge Sps egen oppramsing har Stortinget på minst 15 ulike omfattende saksområder pålagt regjeringen gjennom anmodningsvedtak å komme med spesifikke løsninger i revidert nasjonalbudsjett:

 • Sikre sykehus tilstrekkelig intensivkapasitet.
 • Endre refusjon for e-konsultasjon.
 • Sikre utsatte barn og unge og familier med stor omsorgsbelastning nok hjelp.
 • Kompensasjon til kommunene for skattesvikt og annen inntektssvikt.
 • Vurdering av ytterligere forbedringer i inntektssikringsordningene for folk som står utenfor arbeidslivet.
 • Øke Husbankens låneramme midlertidig med 5 mrd. kroner og vurdere ytterligere behov.
 • Sikrer flyt i opplæringsløpet for lærlinger og at nye lærekontrakter blir tegnet i 2020.
 • Endringer i avskrivningsregler for industrien.
 • Endre avskrivningsregler for nærskipsfart.
 • Ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartsselskaper.
 • Krisepakke til vedlikehold og investeringsprosjekter for å bidra til aktivitet i bl.a. bygge- og anleggsbransjen.
 • Doble rammen for oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart med 100 mill. kroner, og legge til et finansieringsprogram for nærskipsflåten.
 • Forslag til hvordan det offentlige kan sette i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter.
 • Detaljene i den pakken for olje- og gassindustrien som regjeringen la frem i april.
 • Kompensasjonsordning for sesongbedrifter.

– Folk har fulgt nøye med Stortinget i arbeidet med disse pakkene. Jeg tror folk har forventninger om at et samlet storting summerer opp og fullfører jobben, sier Arnstad.

Økonomiske krisen ikke over

Vedum legger til at det er viktig å huske på at selv om man nå tilsynelatende har kontroll over smittesituasjonen, er det lett å tro at en også har kontroll over den økonomiske situasjonen.

– Det er feil. Stortingets rolle er å bidra til å få kontroll over den økonomiske situasjonen. Budsjettet er vårt ansvar og der er ikke krisen over, sier han.

Øke tryggheten

– Brede forlik kan være litt slitsomt for et opposisjonspartier på Stortinget. Det er alltid regjeringen som til slutt får stå på pressekonferanser og legger frem resultatet. Å håndtere krisen er viktigere enn spill. Det handler om å gi mest mulig trygghet til folk, blant annet ved å sikre kommunene og pakken til olje og gassindustrien som kanskje er de største sakene i revidert, sier Vedum.

– Slitsomt, men nødvendig, supplerer Arnstad, som viser til at det også kan være slitsomt for regjeringen som kan se for seg å hente inn vekslende flertall i Stortinget.

– Men det er også nødvendig for regjeringen å innse at det er en fordel om den forhandler frem brede forlik i Stortinget, sier hun.

Les også

Erna Solberg ser framover: Ny krisepakke før sommeren

Ap er avvisende

Ap var i forrige periode med på en rekke store forlik, men finanspolitiske talsperson Hadia Tajik svarer et kontant nei på om alle koronatiltakene bør føre til kompromiss om revidert.

– Revidert er en revisjon av regjeringens statsbudsjett som ble lagt frem i fjor høst – og som vi ikke støttet, skriver hun i en SMS og viser til at Ap alt da mente at kommunene og sykehusene var underfinansiert.

– Det er naturlig at regjeringen i forbindelse med revidert søker støtte hos sitt parlamentariske grunnlag i Fremskrittspartiet, skriver hun og legger til at Ap har forhandlet om krisepakkene for å stille opp for landet i en ekstraordinær situasjon, og for å bidra til økt sosial rettferdig for folk i en krise.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Politikk
 3. Trygve Slagsvold Vedum