Trygdeskandalen: SV varsler mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)

SVs stortingsgruppe stemte mandag for mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på grunn av hennes håndtering av trygdeskandalen.

SV stemmer for mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), som sist uke deltok i Stortingets høring om trygdeskandalen.

SV-leder Audun Lysbakken viser til at saken har fått store konsekvenser for flere tusen mennesker.

– Denne saken stinker klassejuss og er den verste rettsskandalen i nyere norsk historie. Når saken er så alvorlig og ofrene rammes så hardt, må den ansvarlige statsråden ta det politiske ansvaret. Ofrene må få rettferdighet, sier han til NTB.

Den manglende tilliten har to hovedbegrunnelser: Alvoret i saken og konsekvensene for ofrene, og at alarmen kunne og burde ha gått før.

Når skandalen er så stor, og vanlige mennesker urettmessig er blitt straffet så hardt av staten, må det få konsekvenser også for dem på toppen, krever SV.

Samtidig peker partiet på at Hauglies departement ved en rekke tidspunkter hadde opplysninger som kunne og burde ha ført til at alarmen gikk, og at alvoret i saken ble avdekket.

Les også: Opposisjonen etter to dagers høring: Mistillit rykker nærmere

Forklaringsproblem

Hauglie bærer det politiske ansvaret for saken ettersom Arbeids- og velferdsetaten (Nav) er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

– Vi har sett at Hauglies forklaringsproblem har vokst for nesten hver nye opplysning i saken. I høringen ga hun ikke god nok forklaring på de ubesvarte spørsmålene, tvert imot kom det flere nye opplysninger som gjorde saken mer alvorlig. Derfor har vi ikke tillit til statsråden, sier Lysbakken.

Tidligere har bare partiet Rødts ene representant på Stortinget støttet mistillit mot Hauglie.

Verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet har foreløpig konkludert i saken etter den åpne høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sist uke.

Bruker tid

I helgen sa partikilder til VG at Ap trolig går inn for mistillit mot statsråden. NTB får bekreftet at det heller i den retningen, men Ap vil ikke ta stilling til spørsmålet nå. Partiet vil bruke prosessen rundt innstillingen fra kontrollkomiteen til å lande spørsmålet.

Hos Senterpartiet blir det ikke berammet noe ekstraordinært gruppemøte om saken. Etter det NTB forstår, vil Sp respektere komitébehandlingen og prosessen der før en konklusjon om mistillit eller ikke trekkes.

Kontrollkomiteen, hvor både SV, Sp og Ap sitter, skal drøfte saken igjen tirsdag. Dermed kan Sp eventuelt drøfte saken på sitt gruppemøte.

«Full tillit»

Men selv om en samlet opposisjon skulle gå for mistillit, betyr ikke det at Hauglies dager som minister er talte.

De fire regjeringspartiene har som kjent flertall på Stortinget. Hauglie sitter dermed trygt med mindre enten Venstre, KrF eller Fremskrittspartiet vender henne ryggen – eller statsminister og Høyre-leder Erna Solberg ber henne om å trekke seg.

Foreløpig er det ikke noe som tyder på det.

– Jeg har full tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, sa Solberg i kontrollhøringen fredag.

Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 78 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.