Politikk

Forsvarsdepartementet innrømmer alvorlig kritikk om overgangen til nye jagerfly

Forsvarsdepartementet innrømmer at Riksrevisjonen har gitt dem alvorlig kritikk etter undersøkelsen om overgangen til nye jagerfly.

Forsvaret viste i november frem sine nye F-35 jagerfly på Rygge militære flyplass i Østfold. Riksrevisjonen har rettet alvorlig kritikk mot måten bakkefunksjonene har håndtert overgangen fra gamle F-16 til nye F-35. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

 • NTB

Da Riksrevisjonens kritikk i rapporten fra mai ble kjent i forrige uke, ble det også kjent at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) hadde nektet Riksrevisjonen å lage en avgradert versjon av rapporten. Til det ble det svart at undersøkelsen om kamflyenes operative evne og sårbarheter knyttet til dette var informasjon av høy verdi for fremmed etterretning.

Rapporten har undersøkt om støttefunksjonene på bakken fungerer effektiv i overgangen fra F-16 til F-35.

På spørsmål fra Klassekampen går nå Forsvarsdepartementet selv litt inn på kritikken. I et svar til avisen skriver spesialrådgiver i departementet, Birgitte Frisch: «Graden av kritikk rangerer fra kritikkverdig til alvorlig. Vi kan ikke gå inn på hvilke områder som har fått kritikk på grunn av gradering».

Riksrevisjonen kan fremme kritikk etter fire alvorlighetsgrader: Kritikkverdig, sterkt kritikkverdig, alvorlig, og svært alvorlig. I rapporten om overgangen til de nye flyene spenner tilbakemeldingene seg altså fra ingen kritikk og helt opp til det nest alvorligste.

Graden «alvorlig» bruker Riksrevisjonen når den avdekker forhold som kan ha «betydelige konsekvenser for samfunnet eller berørte borgere, eller der summen av feil og mangler er så stor at dette må anses som alvorlig i seg selv».

Tirsdag skal den hemmelige rapporten sluttbehandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Offentligheten vil trolig aldri få vite innholdet i rapporten.

Les mer om

 1. F-35
 2. Riksrevisjonen
 3. Forsvarsdepartementet

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Riksrevisjonens jagerflykritikk holdes hemmelig

 2. NORGE

  Vil ha åpenhet om svakhetene rundt F-35 kampflyene

 3. POLITIKK

  Forsvaret mangler stort antall teknikere til nye kampfly

 4. POLITIKK

  Riksrevisjonen: Mangel på sykehuspersonell kan få alvorlige konsekvenser

 5. LEDER

  Aftenposten mener: Svært alvorlig situasjon for domstolene

 6. ØKONOMI

  Luftfartstilsynet får kritikk fra flere hold: Sliter med å tiltrekke seg fagfolk. Lite effektiv drift. Utydelige ansvarsforhold.