Aps Rigmor Aasrud om Nav-skandalen: Dette må Anniken Hauglie svare på

– Det store spørsmålet er hvordan det er mulig med en slik kollektiv kollaps i rettssystemet vårt, sier Rigmor Aasrud, Aps sosialpolitiske talsperson.

Rigmor Aasrud synes det er rart ut at alarmen ikke gikk i Nav da Trygderetten kom med ny informasjon.
  • Solveig Ruud

I neste uke må Høyres arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie møte opp i Stortinget for å forklare seg om Nav-skandalen, der minst 48 personer er dømt på feilaktig grunnlag og 2400 kan ha fått urettmessige pengekrav eller ikke fått penger de har hatt krav på.

I stortingssalen vil hun møtt med en rekke kritiske spørsmål. SV og Rødt har allerede vært ute og antydet at saken kan være så alvorlig at Hauglie bør gå av.

Aps sosialpolitiske talsperson Rigmor Aasrud mener det er en rekke ting Hauglie må svare på. Hun lurer mest på hva som har skjedd etter 2017.

Dette skjedde i 2017

Fra annet halvår dette året begynte Trygderetten å legge om sin praksis i saker som omhandlet eksport av visse ytelser. Retten mente trygdeforordningen (883/2004) som ble norsk lov i 2012, ble tolket feil.

Forordningen dreier seg om retten til å ta med seg bl.a. sykepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) til andre EU- og EØS-land.

Den nye forordningen erstattet en tidligere versjon der ordet «tillatelse» ble nevnt knyttet til denne eksporten. Tillatelsen ble praktisert ved at man måtte søke om å ta med seg f.eks. AAP ut av landet.

Ordet «tillatelse» ble ikke nevnt i den nye forordningen.

Selv om Trygderetten la om sin praksis – og mente folk som tok med seg ytelser til utlandet uten å søke, ikke gjorde noe galt, gjorde ikke Nav det. Etaten fortsatte å bringe folk for retten som tok med seg AAP til utlandet uten å søke om lov.

Hvorfor tok det så lang tid før praksis ble endret?

Når hun skal konkretisere hva som skjedde etter 2017, har Aasrud følgende spørsmål:

– Hvordan ble Anniken Hauglie informert?

– Hvorfor gikk det så lang tid før Nav endret praksis?

– Hvordan er det mulig at så mange ledd i rettssystemet vårt har lagt akkurat samme, uriktige lovfortolkning til grunn?

Fire statsråder har hatt ansvar

Da den omtalte trygdeforordningen ble en del av norsk lov, var Aps Hanne Bjurstrøm ansvarlig statsråd. Hun hadde ansvaret frem til siste halvdel av september 2012. Deretter overtok Aps Anniken Huitfeldt, som var arbeids- og sosialminister frem til Frps Robert Eriksson overtok i oktober 2013. Anniken Hauglie har hatt ministerposten siden desember 2015.

Aasrud er ikke rede til å svare på om én av disse som har mer skyld i denne saken enn andre.

– Hvis jeg klarte å svare på hva som hadde skjedd i alle deler av saksbehandlingen her, så hadde vi antagelig ikke behøvd å ha redegjørelsen, sier hun.

– Vi ser at forordningen ble implementert i 2012. Det ser ut til å ha blitt gjort slik vi pleide å implementere forskrifter, sier Aasrud som er eksstatsråd og en kort periode var «stand-in-minister» for Bjurstrøm også i dette departementet.

– Men så er det vanskelig for oss å se hva som har skjedd i ettertid, sier hun og legger til at hun ikke tør være sikker når feilen har oppstått.

– Men på ett eller annet tidspunkt har det skjedd en feil. Noe har gått galt, og det må vi finne ut av.

Vanskelig å forstå i en rettsstat

– Hvor alvorlig er det at folk er blitt dømt på feilaktig lovgrunnlag forholdsvis nylig, lenge etter at Trygderetten begynte å gjøre om på sine vedtak?

– Det er svært alvorlig at folk blir dømt ut ifra et lovverk som ikke gjelder, og det er uforståelig at det kan ha gått så feil så lenge som det har gjort.

– Har noen i Nav ventet for lenge med å innse konsekvensene av at de hadde tolket dette feil? Og holdt usikkerheten om lovgrunnlaget for seg selv altfor lenge?

– Jeg registrerte at lederen i Trygderetten i Dagsnytt 18 tirsdag sa at de mange ganger hadde gjort Nav oppmerksom på det de mente var en feilfortolkning uten at det ble reagert. Hvorfor? Det er jo noe av kjernen i den redegjørelsen vi må få, sier hun og poengterer at hun synes det er rart, at alarmen ikke gikk i Nav.

– Den burde ha gått med én gang da noen gjorde dem oppmerksomme på uoverensstemmelse mellom lovverket og sakens faktum, sier Ap-politikeren.

– Burde Hauglie på et tidligere tidspunkt gått ut og orientert om saken?

– Ti måneder er lenge i en slik sak, sier Rigmor Aasrud.