Statsministeren etterlyser Aps alternativer til politireformen

Sp jubler, og regjeringen rister på hodet. Slik er reaksjonene på Ap-leder Jonas Gahr Støres klare beskjed om at Ap ikke lenger stiller seg bak politireformen.

Statsminister Erna Solberg fikk bruk for paraplyen da hun lørdag åpnet Oslo Høyres valgkamp.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask

Helt siden den ble vedtatt i 2015, har forliket om nærpolitireformen vært en øm tå for Ap. I 2017 ble støtten til politireformen utpekt som en av årsakene til Ap gjorde et dårlig valg, mens Sp som var imot, fosset frem. Internt i Ap har motstanden vokst og på Jevnaker lørdag var Ap-leder Jonas Gahr Støre klar på at partiet ikke lenger kan støtte reformen.

Det var VG som først omtalte saken.

Ap-lederen sier til Aftenposten at det i realiteten er regjeringen som har brutt forliket om politireformen. Den har gjennomført en sparereform som har ført til ressursknapphet i de operative leddene. Han mener de skiftende Frp-statsrådene har dratt i gal retning og at reformen har manglet ledelse.

– Vi har gjennomført den reformen vi ble enige om, men den er ikke ferdig, svarer statsminister Erna Solberg.

Lørdag åpnet hun Oslo Høyres valgkamp. Nesten som bestilt regnet det da bergenseren besteg talerstolen.

– Hvordan vil man konkret merke at Ap ikke lenger støtter denne reformen?

– Regjeringen har sitt flertall med Frp, V, KrF og Høyre. Vi vil vektlegge våre prioriteringer i de alternative statsbudsjettene vi lager. Der vil vi legge vekt på å styrke nærpoliti og bedre kvaliteten i etterforskningen, sier Støre.

Finnes utfordringer

Heller ikke statsministeren er blind for at det må justeringer til.

– Det er en stor reform med utfordringer på enkelte områder. Men jeg forstår ikke hva Ap mener når de sier at de trekker seg fra politireformen, sier Solberg og spør:

– Hva er deres alternativ? Skal de gjøre om på organiseringen?

– Det har vært mye kritikk av politireformen, har dere vært for lite lydhøre?

– Jeg mener vi har vært lydhøre. Vi har sagt at vi må se på tempo, og at det skaper utfordringer at folk gjerne ville vært et annet sted i organisasjonen enn der de plasseres. Men om noen spør meg om vi er blitt tryggere i Norge med denne reformen, så er mitt svar ja, sier statsministeren.

Sp-lederen fornøyd

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum synes Støres snuoperasjon er bra.

– Begrunnelsen han bruker, at reformen skaper mer byråkrati og dårligere forebygging, det sa vi i 2015. Men jeg synes det er bra at Ap ser at den politikken de selv har bidratt til, var feil, sier han til NTB.

Men på spørsmål om Sp vil gå inn for en reversering av politireformen, svarer Vedum imidlertid at det er viktig med arbeidsro i politiet. Han vil heller sørge for mer ressurser og mer tillit blir gitt til politiet lokalt.

Statsminister Erna Solberg åpnet Høyres valgkamp i Oslo, her med partiets toppkandidater.

Når Aftenposten ber Ap-lederen konkretisere hvor han mener forliket ikke er fulgt opp, ramser han dette opp i fem punkter:

1. Tjenestestedene vi nå satser på er for dårlig bemannet, og politiet blir sittende mye på kontor uten å kunne være til stede.

2. Vi har en etterforsker-krise. Det er for få ansatte til å etterforske. Kjente gjerningsmenn får strafferabatt fordi de må vente for lenge på at saken er klar for domstolen.

3. Mindre nærvær og mulighet for forebyggende arbeid. 8 av 10 politifolk sier at de ikke får gjort det forebyggende arbeid de ønsker.

4. Da forliket ble forhandlet, fikk Ap inn klare mål når det gjelder ledelse og kultur i politiet. Det var viktig lærdom etter 22. juli. Dette har ikke de ulike Frp-statsrådene fulgt opp.

5. Ap fikk inn i forliket at kommunene skulle trekkes aktivt med i politireformen og få en rolle i det forebyggende arbeid i forbindelse med beredskap. Det har ikke skjedd.

Kuttet årsverk i lensmannskontorer

I 85 av de 214 kommunene som fremdeles har lensmannskontor, er det kuttet flere årsverk de siste tre årene.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), ifølge Dagbladet.

I 2016 vedtok regjeringen å legge ned 126 lensmannskontorer. En av kommunene som er blitt svekket av reformen, er lensmannskontoret i Nittedal kommune, som har fått tolv færre årsverk fra 2016 til 2018. Kontoret har gått fra å være åpent hver ukedag til å være åpent kun tre ganger i uken.