Politikk

Setter lærere på skolebenken

Regjeringen vil gi flere tusen lærere tilbud om videreutdanning.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) gir mer penger til etterutdanning.
  • Pål V. Hagesæther

I forslaget til statsbudsjett drysser kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) ut penger til etter— og videreutdanning for lærerne. Mange av problemene i skolen skal løses på den måten.

  • 30 millioner til å gi lærere bedre kompetanse i opplæring av minoritetsspråklige.
  • 185 millioner til Ny Giv, et prosjekt for å redusere frafallet i videregående skole. En viktig komponent er etterutdanning av lærere.
  • 20 millioner til etter- og videreutdanning for lærere i voksenopplæringen.
  • 80 millioner til en «styrking av strategien for ungdomstrinnet». Dette innebærer å heve lærernes kompetanse i klasseledelse, lesing, skriving og regning gjennom et femårig program for etterutdanning.
    Totalt vil Regjeringen bruke 460 millioner på ulike tiltak for å heve lærernes kompetanse. Pengene gjør at minst 1850 lærere kan ta videreutdanning høsten 2013. Da er ikke Ny GIV-opplæringen inkludert.

Regjeringen åpner også for at enda flere kan få tilbudet, dersom søkningen blir stor. Det er Utdanningsforbundets leder Mimi Bjerkestrand spesielt glad for.

— Jeg tolker dette som at de vil gi plass til alle som søker. Og oppfordrer alle lærere til å gjøre det, sier Bjerkestrand.

600 ungdomsskolelærere

De rødgrønne lovet i Soria Moria-erklæringen å innføre en lovfestet norm for lærertetthet. Dette er erstattet av penger til 600 nye ungdomsskolelærere, gjennom en tilskuddsordning. I en pressemelding skriver Kristin Halvorsen at Regjeringen også foreslår en endring i opplæringsloven som gjør at de kan lovfeste en norm på et senere tidspunkt.

Bjerkestrand i Utdanningsforbundet er ikke overbevist av denne fremgangsmåten.

— Det er gode grunner til å innføre en slik norm gradvis. Og dette kan være et steg på rett vei. Men de har ikke sagt noe om hva det skal stå i den nye loven. Vi gir oss ikke før normen er på plass, sier hun.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk