Politikk

Solheim til Astrup: Takk, men nei takk

Erik Solheim mener det er uaktuelt for Regjeringen å droppe klimameldingen til fordel for et forlik på Stortinget.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim samarbeider gjerne med høyres Nikolai Astrup om et nytt klimaforlik på Stortinget. Men først må regjeringens klimamelding i havn.
 • Stine Barstad
  Journalist

I Aftenposten i dag oppfordrer høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup Regjeringen til å droppe den planlagte og lenge utsatte klimameldingen, og heller komme rett til Stortinget for å forhandle frem et nytt bredt klimaforlik.

— Jeg tror ikke det vil gjøre prosessen lettere, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til Aftenposten.no.

Les også

Høyre: Dropp klimameldingen!

Ifølge Astrup kan et stortingsforlik forhandles frem på bakgrunn av rapporten «Klimakur 2020», som ble utarbeidet av en tverrfaglig gruppe med Klima— og forurensningsdirektoratet i spissen i 2010. Rapporten gir en meny av tiltak som kan benyttes for å nå målene om å kutte norges klimagassutslipp med 2/3 innen 2020.

-Ikke bare tre-fire tiltak

Dermed kan Regjeringen bare droppe den lenge varslede og flere ganger utsatte klimameldingen, som den sliter med å komme til enighet om, mener Astrup.

- Det er veldig hygggelig at Nikolai Astrup ønsker å hjelpe til med å få til et godt klimaforlik, og konstruktive bidrag fra Høyre er veldig bra. Men vi får et godt forlik på basis av en god og offensiv klimamelding fra Regjeringens side, sier han.

— Dette handler om organiseringen av hele samfunnet, ikke bare om å bli enige om en tre-fire-tiltak - som Stortinget sikkert ville klart å bli enige om, legger han til.

Han sier klimameldingen tar så lang tid fordi den krever enighet om hvordan man skal gjennomføre overgangen til et lavutslippssamfunn, som krever grunnleggende endringer på tunge samfunnsområder som samferdsel, bygg og industri.

-Ikke nok

Solheim understreker også at rovviltforliket, som Astrup trekker frem som et vellykket eksempel på tverrpolitisk forlik inngått i Stortinget uten at Regjeringen lagde noen melding i forkant, er et langt mer avgrenset felt med langt færre problemstillinger enn et eventuelt nytt klimaforlik.

- Jeg har sett på en del av klimaplanene som fremlegges av opposisjonspartiene. Felles for dem er at de aldri vil gi de utslippsreduksjonene vi sier vi skal nå, selv om det er mange gode og kloke tiltak. Det viser at vi må legge til grunn en veldig grundig beskrivelse av den globale og den norske situasjonen, sier Solheim.

- Kan du love at Regjeringen kommer til Stortinget for å få på plass et bredt forlik når meldingen er klar?

— Hvis det er vilje i Stortinget til kontstruktiv dialog, skal det aldri stå på oss. Men det hører med til bildet at mange av forslagene som er kommet fra Frp og også Høyre de siste årene er tilstak som ville økt klimagassutslippene, og ganske få som ville redusert dem.

Ikke offensivt nok

— Astrup sier også at vi må komme frem til et kompromiss som ligger midt mellom SV og Frp. Jeg er ikke sikker på at det er offensiv politikk, sier Solheim.

- Men en «offensiv politikk» vil kanskje uansett ikke bli stående dersom Regjeringen taper valget til neste år?

- Jeg tar det for gitt at Venstre og Krf ikke vil støtte en regjering som reduserer norske klimaforpliktelser, sier Solheim.

 1. Les også

  Klimameldingen utsatt igjen

 2. Les også

  Tror klimakrav kan hjelpe Holmås

 3. Les også

  Bønnfaller Ap om ikke å bryte klimaforliket

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  ØKONOMI
  Publisert:

  Etter første natt i leiligheten, banket det på. – Det var en fyr som sa han skulle bo her.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5