Ap krever grønt skattekutt

Hadia Tajik legger nye klimakrav på bordet i forhandlingene om oljeskatt. Hun mener grønne industrier må få minst like attraktive ordninger.

Arbeiderpartiets nestleder og finanspolitiske talsperson Hadia Tajik skjerper klimakravene før siste innspurt i forhandlingene om regjeringens skatteforslag for olje- og gassnæringen.

– Når vi endrer petroleumsskatten og har som formål å øke investeringene i olje og gass, må vi også sikre at grønne, fornybare industrier er minst like attraktive å investere i, sier Tajik til NTB.

Hun foreslår nå en grønn skattereform for klimavennlige investeringer som fangst og lagring av CO2, havvind, hydrogen, plugging av brønner og grønn skipsfart.

– Det handler om å sikre at også grønne industrier har investeringsvennlige skatteregimer som motiverer industrien til å gjøre satsinger, sier Ap-nestlederen.

Fem klimakrav

Arbeiderpartiet presenterer nå en pakke med fem klimakrav før de avgjørende rundene i forhandlingene på Stortinget om regjeringens skatteforslag for olje- og gassnæringen:

* Den grønne skattereformen er et hovedkrav.

* Et annet krav er at utslippene av klimagasser på norsk sokkel må halveres fra 2005-nivå innen 2030.

* Arbeiderpartiets tredje klimakrav er nye økonomiske insentiver for boring av brønner til lagring av CO2.

* Investeringsstøtten til karbonfangst, havving og elektrifisering må økes.

* Det må settes en frist for netto nullutslipp på nye oljefelt. Dette skal ifølge Arbeiderpartiet skje i dialog med industrien.

Les også

Tina Bru vil endre oljeskatten for å sikre «grønnere retning»

Vil motivere til investeringer

Tajik har flere forslag til konkrete løsninger. Øverst på ønskelisten, forteller hun, står halvert nedskrivingstid for investeringer i fangst og lagring av CO2.

Et annet grep kan være skattefradrag for deponering av CO2.

– I dag har vi leterefusjonsordningen for olje- og gassvirksomhet. Tilsvarende ordning fins ikke for boring av brønner til lagring av CO2, påpeker Tajik, som er Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson på Stortinget.

– Det å gjenbruke og lagre CO2 kan bli en stor ny industri for Norge. Men vi er nødt til å finne ordninger som motiverer til å investere i nødvendig infrastruktur, sier hun.

Les også

SV vil gjøre det lettere å frata oljeselskaper letelisenser på norsk sokkel

Brede forhandlinger

Etter det NTB forstår, ønsker regjeringspartiene et bredt forlik om oljeskatteregimet.

– Det syns jeg er klokt. Oljeskatten bør ha bred forankring på Stortinget og vil stå seg best over tid hvis man får en enighet på tvers av partiene, sier Tajik.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV er alle med i forhandlingene, som etter planen skal avrundes innen 4. juni. Saken skal behandles i plenum 12. juni.

Samtidig har regjeringen varslet en grønn omstillingspakke. Den er ventet før månedsskiftet og er ment som regjeringens svar på hvordan skattelettelsene for olje- og gassnæringen skal utlignes med satsinger som kan fremme nye klimaløsninger.

Strid om friinntekt

Et annet stridspunkt som er blitt sentralt i forhandlingene, er den særskilte friinntekten som oljeselskapene nyter godt av.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har foreslått å kutte friinntekten fra 20,8 prosent til 10 prosent, til høylytte protester fra bransjen selv.

Tajik vil for sin del ikke binde seg i spørsmålet.

– Friinntekten er absolutt på bordet i disse diskusjonene. Men det er viktig for Arbeiderpartiet å sikre at de pengene som blir frigjort, faktisk går til å sikre arbeidsplasser i Norge, og at de ikke tas ut i store utbytter eller går til nedbetaling av gjeld, sier hun.