Ett år siden Ap-politiker ble anmeldt for falske reiseregninger. Politiet har fremdeles ikke konkludert.

Gjennom flere år har Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal levert falske eller urettmessige reiseregninger til Stortinget. Politiet har nå hatt saken på sitt bord i ett år.

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal er Arbeiderpartiets mest profilerte politiker fra Nord-Rogaland. Her er hun sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre under valgkampen i 2017.

9. april 2019 publiserte Aftenposten den første av flere saker som dokumenterte hvordan Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal hadde levert reiseregninger for reiser hun ikke hadde vært på, blåst opp avstander i kjøregodtgjørelseskrav og krevd penger for reiser med delvis privat innhold eller opphold i hjembyen. Senere har vi dokumentert at dette har pågått i minst fire år.

10. april ble Liadal politianmeldt av Stortingets administrasjon for å urettmessig ha krevd utbetalt offentlige midler. Siden den gang har Liadal fortsatt som vanlig på Stortinget, og det har vært liten utvikling i saken.

Liadal har fremdeles status som mistenkt.

«En del fakta som må avklares»

Status er at saken fremdeles er under etterforskning. Vi vil ikke gå detaljert inn og beskrive hvilke etterforskningsskritt (som er gjort) underveis», skriver politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i en e-post.

Liadal har hele tiden gitt uttrykk for at hun ikke har levert urettmessige reisegodtgjørelseskrav med vilje, men at det handler om feil og misforståelser. Politiet ønsker ikke å si noe hvordan de vurderer sakens omfang etter etterforskningen som så langt er gjort.

«Hva gjelder sakens omfang vil vi ikke kommentere mer enn at det en del fakta som må avklares», skriver han videre.

Hege Haukeland Liadal opplyser at hun har vært i ett avhør med politiet siden Aftenposten sist omtalte utviklingen i saken månedsskiftet januar/februar.

Liadal: Møter i de avhør som blir avtalt

I norsk strafferett finnes det praksis for at personer som blir dømt, kan få strafferabatt dersom det har gått uforholdsmessig lang tid fra anmeldelse til saken blir avgjort i rettssystemet.

«Hva gjelder saksbehandlingstiden vil jeg ikke kunne si annet at vi etterforsker svært mange saker samtidig av stor vanskelighetsgrad. Derfor tar denne saken, med andre saker, tid før de blir sluttført», skriver politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i en e-post.

Han opplyser at det er er for tidlig å si om koronasituasjonen har ført til forsinkelse av etterforskningen.

Hege Haukeland Liadal skriver i en SMS at hun ikke har noen synspunkter på politiets tidsbruk.

«Jeg møter i de avhør som blir avtalt og er som tidligere uttalt, opptatt av at jeg skal betale tilbake der er det blitt feil», skriver Liadal.

Stortinget: Har ikke gjort noe for å få tilbakebetalt penger

Hun svarer ikke konkret på spørsmålet om hvor mye hun har betalt tilbake til Stortinget.

Stortinget har fremdeles ikke gjort noe for å få tilbakebetalt pengene som Liadal urettmessig har fått utbetalt.

«Som sagt tidligere har jeg betalt feil ifm. km godtgjørelse og skal selvsagt betalt tilbake annet som er er blitt feil.»

Fra 2013 til 2018 leverte Liadal reiserefusjonskrav til Stortinget for 1,2 millioner kroner.

Aftenposten har funnet avvik i reiseregninger som totalt utgjør 100.000 kroner, men Liadal har ikke besvart spørsmål om det kan finnes flere urettmessige krav enn dette.

Stortingets administrasjon opplyser at de vil ikke gjøre noe for å få tilbakebetalt penger før politietterforskningen er ferdigstilt.

«Saken er fremdeles under politietterforskning, og det er derfor ikke tatt noen skritt for å få tilbakebetalt noe før saken er ferdig behandlet av politi, påtalemyndighet og rettsapparat», skriver seniorrådgiver Gunnar Syverud i en e-post.

Ankesak mot Frp-politiker utsatt

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari ble i oktober dømt til syv måneders ubetinget fengsel for bedrageri etter at Aftenposten avslørte hvordan han hadde levert falske reiseregninger til Stortinget gjennom flere år.

Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari var stortingsrepresentant og leder av Oslo Frp da Aftenposten avslørte praksisen med å levere falske reiseregninger. Nå er han ute av politikken og venter på ankesaken.

Denne saken ble avgjort av politiet raskere enn etterforskningen av Liadal. Keshvari ble siktet for grovt bedrageri én måned etter avsløringen. Syv måneder senere ble saken oversendt statsadvokaten, og Keshvari møtte i retten nøyaktig ett år etter det første Aftenposten-oppslaget.

Saken ble anket av påtalemyndigheten, som mente straffen ikke var streng nok. Opprinnelig skulle saken opp for lagmannsretten 30. mars, men den er nå utsatt på ubestemt tid på grunn av koronasituasjonen.