Høyre anklager Lan Marie Berg for å ha tilbakeholdt avgjørende informasjon

MDG-byråden selv avviser anklagene kategorisk.

Lan Marie Berg (MDG) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Fredag må hun svare for en rekke lovbrudd i en underliggende etat i en høring i Oslo rådhus.

Fredag ble miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) grillet i en egen høring om de mange bruddene på arbeidsmiljøloven som ble avdekket i Oslo kommune i fjor og forfjor.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) måte også til pers i samme høring.

Bakgrunnen for høringen er at det i fjor ble avdekket mer enn 250.000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Oslo kommune. Det er særlig NRK som har omtalt dette.

Høringen tar også for seg brudd på anskaffelsesreglementet og uryddige lederansettelser.

Dette gjelder blant annet Energigjenvinningsetaten, som MDGs Lan Marie Berg er ansvarlig byråd for.

MDG-byråd anklaget for ha tilbakeholdt informasjon

Berg fikk fredag en tirade av et spørsmål fra Høyres Eirik Lae Solberg. Han er nestleder for Oslo Høyre og var partiets byrådslederkandidat ved kommunevalget.

Lae Solberg viste først til en rekke ganger Berg internt skal ha blitt orientert om lovbrudd i etaten, først i april 2018. Deretter fastslo han at denne informasjonen i lang tid ble tilbakeholdt for bystyret.

Lae Solberg viste blant annet til at Lan Marie Berg i februar 2019 ble informert, slik NRK har omtalt, om at det hadde vært 730 lovbrudd i etaten i 2017 og 2018.

– Først etter kommunevalget kommer informasjonen, omfanget og alvoret frem om det som har skjedd, sa Lae Solberg før han stilte sitt spørsmål:

– Hvorfor har du fra våren 2018 til høsten 2019 tilbakeholdt avgjørende informasjon til bystyret med en svært høy alvorsgrad?

Lan Marie Berg avviste kategorisk at så var tilfelle. I høringen sa hun at de første meldingene hun fikk om problemene, ble fulgt med forsikringer om at den underliggende etaten hadde iverksatt tiltak og hadde kontroll. Noe av informasjonen hun fikk, var heller ikke kvalitetssikret, forklarte hun.

Hun viste også til at hun informerte bystyret 10. april 2019 om at hun hadde satt i gang en ekstern undersøkelse av Energigjenvinningsetatens arbeid med anskaffelse, ansettelser og arbeidstid. Dette var altså flere måneder før kommunevalget.

Hun viste også til at hun hadde informert bystyrets samferdsels- og miljøkomite om utfordringer med arbeidsmiljøloven i etaten i 2018.

– Min plikt er å informere bystyret korrekt og tilstrekkelig om vesentlige problemer eller avvik i mine etater. Samtidig skal vi sørge for at varsler blir korrekt og forsiktig håndtert, og at mulige lovbrudd blir undersøkt uten forstyrrelser. Det mener jeg bestemt at jeg har gjort i denne saken.

Lae Solberg fulgte opp og lurte på om byråden om hun i ettertid ville ha gjort noe annerledes for å holde bystyret orientert.

– Jeg har informert bystyret tilstrekkelige og korrekt i denne saken om vesentlige avvik og problemer i mine etater, og mener at dere har fått god informasjon på veien av den informasjonen jeg kunne dele på det tidspunktet, svarte Berg.

Tusenvis av lovbrudd i Oslo kommune

Energigjenvinningsetaten er gransket av revisjonsfirmaet PwC. Rapporten fra revisjonsfirmaet er sentral i høringen. PwC gransket 47 eksterne anskaffelser og fant feil og mangler ved 27 av dem. Bare 1 av 16 lederstillinger ble utlyst offentlig.

– Utfordringen her er at det er mangelfull dokumentasjon, noe som gjør det umulig å etterprøve om det har vært reelle grunner for dette og om man har gjort de vurderingene man skulle gjøre etter regelverket. Man kan stille spørsmål ved om de bakenforliggende prosessene er tilfredsstillende og rettmessige, all den tid det ikke lar seg bekrefte, sa Marianne Pilgaard fra PwC i høringen.

Hun avkreftet at de har funnet noe dokumentasjon om at ansettelsene var beordret fra byrådsavdelingen for Miljø og samferdsel. Det er ikke funnet brudd på utroskap eller korrupsjon. Men PwC kunne heller ikke kategorisk avvise at dette har funnet sted.

– Ikke inntrykk av korrupsjon

KrFs Espen Andreas Halse tok opp hvorvidt granskerne kunne utelukke kameraderi eller korrupsjon.

Han fikk til svar at den manglende dokumentasjonen utgjør en risiko. Samtidig har ikke PwC gjort undersøkelser for å avkrefte eller bekrefte hvorvidt de enkelte har vært kvalifisert eller om korrupsjon eller kameraderi lå bak.

– Så vi har ingen grunn til å si at det foreligger. Generelt kan man si at når man ikke vet, er det en risiko. Men jeg har ikke et inntrykk av at det er det som har skjedd her, sa Pilgaard.

PWC-granskeren opplyste også at de tidligere etatsdirektørene var tydelige på at de skulle håndtere bruddene på arbeidsmiljøloven selv og ikke ta det opp med byråden.

– Alvorlige funn

Både opposisjonen og posisjonen var under høringen opptatt av alvorsgraden i saken, på hver sin måte.

For Energigjenvinningsetatenes del har PCW funnet 807 brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

– Når du har 807 brudd på arbeidstidsbestemmelsene, så er det graverende, sa Pilgaard.

– Hva er alvorligheten i totaliteten av det dere har avdekket? spurte Venstres Hallstein Bjercke.

– Det er klart at vi mener det er alvorlig at en etat har så mange avvik på sentrale områder i sin drift. Og så mener jeg det er viktig at det har skjedd en endring fra februar 2019 til i dag. Det er halvannet år. Men, jo da, jeg mener det er alvorlige funn. Men det er ikke i særklasse av andre saker vi har sett.