Sp etterlyser justisminister Monica Mælands syn på rusreformen.

– Det er merkelig at hun ikke har stått frem. Dette er ikke noen helsereform. Det sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe om rusreformen og Monica Mælands fravær i debatten.

Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe mener det står lite om behandling og helsetiltak i rusreformen.
 • Solveig Ruud

Da regjeringen presenterte rusreformen, sto helse- og omsorgsminister Bent Høie H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) for presentasjonen. Melby var der i egenskap av Venstre-leder. Reformen er på mange måter Venstres «baby».

Høie var der som sjef for det departementet som har lagt frem reformen: Helse- og omsorgsdepartementet. Justisminister Monica Mæland (H) deltok ikke. Det siste reagerer Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe på.

– Hun har ikke uttalt seg i det hele tatt. Men jeg er uenig i at dette er en helsesak. Ser man på reformen, dreier den seg nesten utelukkende om tiltak som har med justisfeltet å gjøre. Jeg har ikke funnet noe nytt i reformen om forebygging eller behandling. Den referer kun til det som allerede eksisterer av slik satsing. Dette er en avkriminaliseringsreform som omhandler justisfeltet, mer enn en rusreform, sier hun.

Riksadvokaten for – «alle» andre imot

Reformen har fått svært hard medfart i justisministerens underliggende etater og fra annet politihold. Med unntak av Riksadvokaten, er det svært sterk motstand mot å avkriminalisere besittelse og bruk av en mindre mengde narkotika.

Det viser høringsrunden om Rusreformutvalgets innstilling. Alle disse er av regjeringen listeført som motstandere av avkriminalisering:

 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Alle landets tolv politidistrikter.
 • Det nasjonale statsadvokatembetet og Oslo statsadvokatembeter.
 • Kripos
 • Politiets utlendingsenhet
 • Utrykningspolitiet
 • Politiets Fellesforbund
 • Norges Politilederlag i Parat
 • Norsk Narkotikapolitiforening
 • Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum

Politihøgskolen har sendt inn to høringssvar; ett som er for og ett som er mot.

Toppe: Har hun tapt internt?

– Folk i hennes egen etat er helt mot reformen. De har advart mot konsekvensene av avkriminalisering, ikke minst for politiets forebyggende arbeid, sier Toppe.

Sp-politikeren lurer derfor på om Mæland har gått mot egen etat eller om hun har kjempet for dens syn og tapt i regjeringen og i Høyre.

– Jeg vil utfordre Mæland til å komme på banen, sier hun.

Aftenposten har sendt en henvendelse til Justisdepartementet og spurt om å få et intervju med statsråden om rusreformen og politietatens motstand mot reformen.

Svaret fra kommunikasjonsenheten er som følger: «Henviser deg til HOD når det gjelder spørsmålene dine ...»

HOD står for Helse- og omsorgsdepartementet.

Monica Mæland har forholdt seg taus om rusreformen, som er lagt frem av Bent Høies departement.

Riksadvokaten: Tiden er moden for reform

Som nevnt er det lite støtte til avkriminalisering i politiet. Men Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud støtter reformen. Han gir sin prinsipielle støtte til Rusreformutvalgets forslag.

Maurud sier han støtter avkriminalisering av bruk og besittelse «etter adskillig overveielse.»

– Slik adferd er fortsatt uønsket, men bør ikke lenger bekjempes med straff, skriver han i sitt høringssvar.

Han stiller imidlertid som krav at det må utvikles mer forpliktende virkemidler enn Rusreformutvalget la opp til. Regjeringens forslag bygger på utvalgets forslag, men regjeringen har bl.a. foreslått innføring av bot for folk som ikke stiller på møte i kommunen etter å ha blitt tatt med en mindre mengde narkotika.

Maurud avviser påstander om at samfunnet ikke er «modent» for avkriminalisering.

Stortinget skal avholde en høring om rusreformen før det tar stilling til innholdet. Høringen skjer i regi av både helse- og omsorgskomiteen og justiskomiteen.