Politikk

E18 Asker-Oslo – gigantveien som vil bli kraftig slanket

Flere partier vakler i synet på E18-prosjektet. Arbeiderpartiet nekter å ta stilling til om de er for eller mot før en eventuell reforhandling til våren.

Gigantprosjektet vakler. Flere politikere krever nå en fornyet plan for E18, som er Norges kanskje mest trafikkerte vei. Slik kan nye E18 bli seende ut ved Ramstadsletta. Høvik kirke kan skimtes i det fjerne.
 • Petter Winther
 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Hele 14 felt på det meste. Norges bredeste samferdselsåre gjennom deler av Asker, Bærum og Oslo. En gigantutbygging med store utvidelser og lange strekk med tunneler.

E18 fra Asker via Lysaker til Oslo er først og fremst et miljøprosjekt, sier støttespillerne. Der det blir egne felt for buss, sykkel og gange. Der landets kanskje tyngste trafikk kan fjernes fra overflaten og gjøre Sandvika til noe helt annet enn i dag.

Derfor har Veivesenet fått 290 millioner kroner til å kjøpe boliger som må vike for veien. Seks boliger er allerede kjøpt. Det pågår akkurat nå forhandlinger med ytterligere 21 huseiere.

Køen står på E18, til tross for at mange fremdeles har ferie.

Enige om slanking

Men er det mulig politisk i dag å realisere en gigantvei, i hjertet av et område der alle partier har vedtatt at all trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange?

Aftenposten har snakket med flere stortingspolitikere, lokalpolitikere i Oslo og Akershus og dessuten flere sentrale medarbeidere i Veivesenet og fagekspertise for øvrig. Svaret på spørsmålet er nei. Politikerne som forsøker å fremstå både som miljøvennlige og fortsatte støttespillere for Oslopakke 3 synes å være enige om én ting:

E18— prosjektet må slankes. Mye.

 • Les hva politikerne sier her: «Jeg er ikke for tiltak som bidrar til mer biltrafikk inn mot Oslo»

– Jeg tør ikke tenke på hvor mye jeg har stått i kø

Det er tirsdag ettermiddag, klokken har passert fire. Folk har så vidt begynt å komme hjem fra ferie, men likevel står køen i begge retninger på E18 ved Ramstadsletta. Det var omtrent her nye E18 var planlagt å forsvinne ned under bakken. En av dem som står og fyller bensin i kraftig trafikkstøy og dårlig luft, er Rune Lystad. Han har jobbet som yrkessjåfør i mange år, og har tilbrakt en stor del av livet sitt i kø på E18.

– Jeg tør ikke tenke på hvor mange timer jeg har stått i kø her, sier Lystad til Aftenposten.

Rune Lystad forteller at yrkessjåførene daglig diskuterer køen på E18.

Likevel ble ikke Lystad overrasket da Aftenposten kunne fortelle ham at det nå ser ut som om det ikke blir noe av E18-prosjektet likevel.– Det er blitt snakket om en ny E18 i 20 år. Vi kommer aldri til å få ny vei her.

Selv om Lystad gjør det klart at det er mange sjåfører som har vært mer optimistiske enn ham, virker det som om det er flere som har gitt opp kjempeprosjektet for lenge siden. Flere av de Aftenposten snakket med hadde forlengst mistet motet.

Ap: Vil ikke ta stilling til E18 nå

Aps partileder Jonas Gahr Støre har åpnet for å reforhandle avtalen for E18. Partiets ferske samferdselspolitiske talsmann, Eirik Sivertsen, sier at de er for Oslopakke 3, men:

— Vi kommer ikke til å ta stilling til hvordan E18 skal utbedres og hvilke kostnadsrammer vi kan gå med på før saken er reforhandlet.

Det betyr at velgerne som i september skal stemme inn politikerne som skal avgjøre slaget om E18, ikke vil vite hvor de har landets største parti, utover at de legger vekt på at de mener at Oslopakke 3 er «grunnleggede positiv for regionen», og at «den sikrer en bedre finansiering av kollektivtrafikken»

Oslo bystyre, der spesielt det største byrådspartiet Høyre har kjempet hardt for prosjektet, har bedt Veivesenet se om det er mulig å finne en billigere løsning enn den planlagte. Den som foreløpig er beregnet til 40 mrd. kroner, for strekningen Asker- Lysaker.

Politikerne som intervjues tyr gjerne til den høye prisen for å begrunne hvorfor de nøler. Fra eksperthold slås det likevel fast at det blir hensynet til «klimamorgendagen» som vil avgjøre gigantprosjektets skjebne.

Usikker på hvilket parti du skal stemme på i Oslo? Prøv Aftenpostens valgomat her.

Privatbilister risikerer å miste to felt

Fra flere hold hevdes det at det vil være fullt levelig med å fjerne to felt som i dag fylles av biler, gjøre dem om til kollektivfelt og samtidig begrense biltrafikken til Oslo. Dette gjennom rushtidsavgift, sterkere begrensninger for parkering i byen og andre bilfiendtlige tiltak på den ene siden, og tiltak for å spre reisingen inn til byen over lengre tid, morgen og kveld, og lokke/tvinge folk over på kollektiv, sykkel og gange.

Å bygge mer av veien i dagen, uten tunneler, blir i utgangspunktet billigere. Men utgiftene til støyisolering blir da temmelig store.

I sommer har transportforskere som Aud Tennøy (Transportøkonomisk institutt) hevdet at E18— prosjektet uvegerlig vil føre til mer trafikk. Tilhengerne, som ordførerne Lisbeth Hammer Krog (H), i Bærum og Lene Conradi (H), Asker, hevder at det ikke blir plass til flere biler, og har anklaget Tennøy for å bruke forskningen som et ledd i en politisk kampanje for å stoppe utbyggingen av E18.

Les også

 1. «Det er ikke sikkert noe må vekk»

 2. Asker og Bærum til forsvar for nye E18

 3. Skrinlagt E18-plan er et av seks krav fra De grønne på vippen

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Samferdsel
 3. Kommunevalg 2015