Politikk

Lokalt Ap-opprør mot Støres nei til kommunereform

Landet over har Ap-ordførere gått i bresjen for kommunesammenslåing. Flere står nå midt oppe i en vanskelig sluttfase. De etterlyser støtte og engasjement fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Ap-ordfører Helge Sandåker snakker for mange i eget parti når han uttrykker stor skuffelse over Ap-ledelsens håndtering av kommunereformen.
  • Robert Gjerde
    Journalist

– Ap har vært fraværende gjennom hele arbeidet med kommunereformen, sier Ap-ordfører Helge Sandåker i Marnardal kommune på Sørlandet.

– Jeg har ikke følt noen støtte i en prosess som har vært veldig vanskelig. Det har jeg savnet. Den samme opplevelsen har andre lokalpolitikere. Dette har jeg også sagt fra om til ledelsen.

I et intervju med Klassekampen i fjor høst erklærte Støre kommunalminister Jan Tore Sanners kommunereform død dersom Ap vinner 2017-valget.

Rett før jul garanterte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, i et intervju med Aftenposten, at enhver tvangssammenslåing vil bli reversert med en Ap/Sp-regjering – uten at Ap-ledelsen sa ham imot.

Aftenposten har snakket med over 30 Ap-ordførere landet rundt. De fleste er frustrerte, men vegrer seg for å kritisere ledelsen utad. Det er ikke god tone i Ap. Rundt ti av dem sier imidlertid klart fra.

Flere ordførere sier reformen er den største, og kanskje viktigste, utfordringen de har stått overfor som lokalpolitikere.

Nesten samtlige mener Ap og Høyre burde ha stått sammen i en så stor sak.

Men det er også flere som forsvarer Ap-ledelsen, og mener Regjeringen og støttepartiene må ta ansvar for å gjennomføre reformen.

Utblåsning i Kristiansand

Under KS’ landsting i Kristiansand i februar 2016 samlet Ap-ordførerne seg til et internt møte, med Støre til stede. Flere sier til Aftenposten at det der ble luftet stor frustrasjonen med Ap-ledelsen.

– Vi var flere som utfordret Støre på manglende støtte til reformen, men han ga bare vage svar og henviste til Helga Pedersen, sier Arnt Abrahamsen, Ap-ordfører i Farsund.

Arnt Abrahamsen

Og det er flere som gir tidligere den tidligere nestlederen «skylden».

Aps partiprogram er klar på at «enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn», selv om sammenslåinger «normalt bør bygge på lokale ønsker».

På landsmøtet i 2015 ble frivillighetslinjen understreket i en resolusjon.

På landsmøtets siste dag ble resolusjonen tolket av Pedersen, overfor mediene, til det mange oppfattet som et absolutt nei til enhver inngripen fra Stortinget.

Flere Ap-ordførere mener det ikke var dekning for en så bastant tolkning. Pedersen har siden vært Aps talsperson i saken.

– Støre kunne ha ryddet opp og fått Ap på sporet igjen, men har dessverre ikke gjort det, sier en Ap-ordfører som ikke vil navngis.

Ap fikk velge fra øverste hylle – takket nei

For å sikre seg støtte fra Ap var formuleringene om reformen i Sundvollen-erklæringen i 2013 så å si kopiert fra Aps program. På det tidspunktet antok man i regjeringspartiene, KrF og Venstre at Ap – i all hovedsak – skulle slutte seg til reformen.

På Stortinget ble det høsten og vinteren 2013/2014 ført uformelle samtaler med Ap for å få et bredt forlik.

KrFs Geir Toskedal – ny på Stortinget i 2013 – sier Ap ble invitert inn, og nærmest kunne bestemme hvordan reformen skulle se ut. Så viktig var det å få Ap med på laget. Ap takket nei.

– «Alle» partiene hadde klare formuleringer i partiprogrammene om behovet for en reform. Jeg trodde dette skulle bli en nasjonal dugnad. Jeg reagerte med undring og skuffelse da de politiske realitetene gikk opp for meg, sier Toskedal.

Ap har siden 2010 flere ganger ombestemt seg:

– Meningsløst med reversering

Helge Sandåker reagerer sterkt på at Støre ikke tok til motmæle da Sp-lederen i Aftenposten garanterte å reversere enhver overstyring fra Stortingets side.

– Ap har vært for en kommunereform i årevis, også at Stortinget i enkelte tilfeller skal kunne overstyre. Det er meningsløst hvis en Ap-ledet regjering skal reversere det vi har lagt ned så mye ressurser i, sier Marnardal-ordføreren.

Helge Sandåker

– Hvis sammenslåinger som Stortinget har vedtatt blir reversert av en Ap/Sp-regjering, så vil jeg vite det nå.

Her er de frivillige kommunesammenslåingene pr. 23. januar – 90 kommuner blir til 37 nye kommuner:

Vil ha et Ap som står i de tøffe avgjørelsene

Harstad-ordfører Marianne K. Bremnes (Ap) savner en ledelse som er engasjert og tydelig.

– Jeg etterlyser et Ap som tør å stå i de tøffe avgjørelsene. Det er mange små kommuner som om kort tid rett og slett ikke vil greie seg på egen hånd. Kanskje vil det gå greit i to-tre år til, men på litt lengre sikt vil utfordringene bli for store hvis de skal stå alene, sier Bremnes.

Marianne Bremnes

Hun sier flere Ap-styrte kommuner savner skyv fra sin egen ledelse.

– Jeg skulle ønske Ap sentralt hadde tatt dette på større alvor. Jeg savner et Ap som er med og sørger for at kommunene greier dette. Da må kommunene rustes for dette nå. Flere ordførerkolleger i Ap er enig med meg i dette.

– Jeg håper Stortinget viser ansvar og tar grep, og vedtar sammenslåinger der fornuften tilsier det, men jeg tror ikke Stortinget gjør det.

– Ap-ledelsen fraværende

Ap-Ordfører Elin Gran Weggesrud i Sande i Vestfold sier Ap-ledelsen har vært «fraværende».

Elin Gran Weggesrud

– Ap-ledelsen var stille, helt anonyme, da diskusjonen gikk som høyest, sier hun.

– Som ordfører savnet jeg føringer og støtte sentralt i Ap. Jeg har samtidig respekt for at de mener at dette er lokale avgjørelser, men som fersk ordfører savnet jeg noen å lene meg på, sier hun.

Støre ville ikke svare

Ap-partisekretær Kjersti Stenseng kommenterer slik:

– Vi forstår frustrasjonen flere ordførere opplever når de har ønsket en sammenslåing, men ikke fått ja fra den ønskede partneren. Mange kommuner har takket nei fordi Regjeringens opplegg stadig var i endring og det ble brukt utilbørlig press. Det gir dårlig grunnlag for en god og varig løsning, sier hun

Kjersti Stenseng

– Stortingets premiss for denne reformen var frivillighet. Det er forsterket av Aps landsmøte i 2015. Det er en god grunn til det; resultatet blir bedre.

– Vi har gitt full støtte til de som har ønsket sammenslåing for å sikre bedre tjenester. Det er da også et flertall av Ap-styrte kommuner blant dem som velger sammenslåing. Men vi har ikke ønsket å legge press på dem som på eget grunnlag ikke ønsker å bli slått sammen.

– Når det gjelder reversering av eventuell tvang, er det et hypotetisk spørsmål, dersom det blir en aktuell problemstilling vil vi forholde oss til hva de aktuelle kommunene selv tar initiativ til.

– Som å sette et barn ut i skogen ...

Leder i Ålesund Ap, Svein-Rune Johannessen mener Arbeiderpartiet sentralt har vaklet i denne saken.

– Jeg vet ikke om det er motivert av valgstrategiske hensyn.

– Men uansett er det Regjeringens ansvar å lose denne reformen i havn. De kan ikke skylde på Ap.

Ordfører i Ski, Tuva Moflag (Ap):
– Det er viktig at Høyre og Ap jobber sammen om slike store reformer. Det er en god tradisjon som bør videreføres.

Tuva Moflag

– I Ski har vi nylig vært gjennom en stor områdereguleringsplan, Ski Øst, der Ap og Høyre gikk sammen. Det var veldig viktig å få et bredt forlik i store saker for å hindre at et politisk skifte ikke snur opp ned på alt.

Ordfører i Skedsmo, Ole Jacob Flæten (Ap):

– For en del Ap-ordførere som har sett behovet for en kommunereform, så er det en frustrasjon over den vendingen formen har tatt.

Ole Jacob Flæten

– Jeg deler den skuffelsen enkelte Ap-ordførere har uttrykt til Aftenposten om manglende engasjement fra Ap-ledelsen. Det har ikke vært mye drahjelp fra sentralt hold.

Ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen (Ap):

– Jeg har så definitivt savnet et engasjement og en støtte fra Ap sentralt.

– Ap-ledelsens holdning har vært som å sette et barn ut i skogen, og si at det må greie seg alene. Ledelsen har vært utydelig og fraværende. Det er synd.

Les mer om

  1. Kommunereform
  2. Helga Pedersen
  3. Jonas Gahr Støre
  4. Kommunesammenslåing
  5. Arbeiderpartiet (Ap)