Unio: Krever lik arbeidstid på hjemmekontor og i bedriften

Unio krever slutt på ulike regler for arbeidstid på hjemmekontor og i bedriftens lokaler. – Det kan ligne på et A- og et B-lag, sier advokat Henrik Dahle i Unio.

Unio frykter at ulike regler for arbeidstid på hjemmekontor og på arbeidsplass kan skape A- og B-lag.

Norsk arbeidsliv venter nå i spenning på regjeringens varslede forslag til ny hjemmekontorforskrift.

– Vi håper regjeringen er enig med oss i at arbeidstidsreglene i må gjelde fullt ut også for de som jobber fra
hjemmekontoret.

– Det er helt unødvendig med to sett regler, sier Henrik Dahle med 390.000 medlemmer med høyere utdanning i ryggen.

Ifølge Unio skiller reglene for arbeidstiden ved hjemmekontor seg «vesentlig fra reglene i arbeidsmiljølovens regler».

– Til tross for at samme vernehensyn gjør seg gjeldende enten du jobber fra arbeidsgivers lokaler eller på hjemmekontoret, mener han.

I dagens forskrift er hjemmekontor unntatt fra deler av arbeidsmiljøloven.

– I tillegg er det åpnet for ytterligere fleksibilitet ved hjemmekontor. Det skyldes nok at det tidligere handlet om personer med behov for særlig fleksibilitet i sine stillinger. Som følge av pandemien vil hjemmekontor bli mer normalen, sier han.

Dagens ordning betyr at det fra hjemmekontor lettere kan jobbes på helligdager, netter og andre ugunstige tidspunkt.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen skal om kort tid legge frem nye regler for hjemmekontor.

– Ikke lovløst område

I april i fjor sa daværende arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at «hjemmekontor skal ikke være et lovløst område».

Pandemien tvang nordmenn til å jobbe hjemme. Og mange ønsker fortsatt å jobbe hele eller deler av arbeidsuken hjemme. Dagens regelverk er fra 2002 og utdatert i forhold til den teknologiske utviklingen og omfanget av hjemmekontor.

Røe Isaksen sendte et forslag til ny forskrift på høring. Fortsatt venter arbeidsgivere og arbeidstagere på konklusjonen fra arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Grenser for arbeid og fritid

Unio mener det fem grunner for å fjerne egne regler om arbeidstid på hjemmekontoret:

  • Den teknologisk utviklingen har endret forutsetningene for hjemmearbeid. Digitale løsninger gjør at mange like greit kan jobbe hjemmefra som fra kontoret.
  • Samme vernehensyn gjør seg gjeldende enten du jobber fra arbeidsgivers lokaler eller på hjemmekontoret. Er for eksempel nattarbeid mindre skadelig når du arbeider hjemme? spør Unio.
  • Arbeidsmiljøloven er fleksibel nok. Det er fullt mulig å hente og bringe barn i barnehagen, løpe eller gå på ski midt på dagen, samtidig som arbeidet organiseres innenfor rammene av loven.
  • Mange har oppdaget at grensene mellom arbeidstid og fritid lett viskes ut når vi jobber hjemmefra. Det kan bidra til lengre arbeidsperioder og kortere daglig hvile. Noe som igjen kan redusere kvaliteten på arbeidstagers fritid.
  • Det kan skape full forvirring om den ansatte jobber delvis på hjemmekontor og delvis på arbeidsstedet og arbeidsgiver må forholde seg til to regelsett.

Skatt og forsikring

LO og Akademikerne har tidligere etterlyst nye regler om skatt, forsikring, dekning av utgifter til utstyr som bredbånd og datasikkerhet.

Alle arbeidstagerorganisasjonene støtter forslaget om at hjemmekontor kun skal skje ved frivillighet og baseres på avtale. Samtidig etterlyser mange krav og retningslinjer for å sikre godt psykososialt arbeidsmiljø på hjemmekontoret.

Statssekretær Maria Walberg Schumaker i Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier at de «tar sikte på å fastsette endringer i forskriften om kort tid.»

– De konkrete endringene vil vi ikke kommentere før de er fastsatt, skriver hun i en sms.

Schumaker viser til at de ba om innspill om hjemmearbeid bør omfattes av de ordinære reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven, eller om det er behov for egne bestemmelser.

– Det er mye som har endret seg siden forskriften ble fastsatt for 20 år siden. Hjemmearbeid er enklere og vanligere enn før, og tilgang til saksbehandlingssystem, digitale møter, e-post gjør at arbeidet hjemme for mange i mindre grad skiller seg fra arbeid på kontoret.

– Behovet for vern er ikke mindre ved hjemmearbeid enn for arbeid på kontoret. Dette ble også diskutert med partene i arbeidslivet i et møte i januar, hvor vi særskilt tok opp disse spørsmålene knyttet til arbeidstid, skriver hun.