Politikk

EOS-utvalget kritiserer PST for å ha registrert seks personer uten grunnlag

EOS-utvalget kritiserte i fjor PST for at seks personer var registrert uten at det var grunnlag for det. I det ene tilfellet nektet PST å slette registreringen.

EOS-utvalgets leder Astri Aas-Hansen overleverte onsdag årsmeldingen til Stortinget. EOS-utvalget kritiserer PST for å ha registrert seks personer uten grunnlag.
  • NTB-Anders R. Christensen og Johan Falnes
PST får kritikk av EOS-utvalget.

– Vi kan ikke overprøve eller instruere PST. Det vi etter EOS-kontrolloven kan gjøre er å gi beskjed til Stortinget, så blir det opp til Stortinget om de vil gå videre med forholdet, sier EOS-utvalgets leder Astri Aas-Hansen til NTB.

I årsrapporten Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2021 som ble lagt fram onsdag, kommer det fram at utvalget har kritisert Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for at seks personer var registrert uten at det var grunnlag for det. Kritikken ble forsterket i én sak fordi registreringen inneholdt opplysninger om personens politiske oppfatning.

PST var enige i at det i fem av tilfellene ikke var grunnlag for å behandle opplysninger om personene og slettet registreringene. For en sjette person var PST uenige med EOS-utvalget, og opplysningene ble derfor ikke slettet.

– Vi står fast på og gir kritikk for at de ikke har slettet opplysningene, sier Aas-Hansen.

Tydeligst kritikk til PST

EOS-utvalgets oppgave er å kontrollere etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres eller styres av offentlige myndigheter, og som skal ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser.

Det er PST som får tydeligst kritikk i utvalgets årsrapport.

EOS-utvalget påpeker likevel at de ikke har fått fremlagt alle saker og operasjoner som Etterretningstjenesten (E-tjenesten) har forelagt for Forsvarsdepartementet i perioden 2011–2020 til EOS-utvalget.

– E-tjenesten har beklaget de manglende fremleggelsene, som skyldtes rutinesvikt, skriver utvalget.

EOS-utvalget har presisert overfor E-tjenesten at det forventer å få fremlagt alle saker og operasjoner som er forelagt Forsvarsdepartementet for godkjenning, skriver utvalget videre.

Opp til Stortinget

Aas-Hansen, som til vanlig er dommer i Oslo tingrett og tok over som leder i juli i fjor, sier at stortingspresidenten og kontroll- og konstitusjonskomiteen har fått presentert rapporten.

– Det er nå opp til dem å følge opp rapporten videre, sier hun.