SV vil øke skattene med over 20 milliarder kroner

SV la mandag frem sine krav for å hjelpe Støre med å få statsbudsjettet i havn.

Det alternative budsjettet ble presentert av SV-leder Audun Lysbakken og Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson, på en pressekonferanse mandag formiddag.
  • Magnus Kallelid

– Det vi legger frem i dag, er et tydelig prosjekt. Ett som kan gi det nye flertallet både farge, helst rød og grønn, og retning.

Det sier SV-leder Audun Lysbakken på en pressekonferanse mandag formiddag.

SV la mandag frem sitt alternative statsbudsjett. Dette blir et viktig utgangspunkt for videre forhandlinger i Stortinget.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er i første rekke avhengig av å få med SV for å få landet Aps og Sps budsjett. Det skyldes at regjeringspartiene Ap og Sp ikke har flertall i Stortinget alene.

Audun Lysbakken og Kari Elisabeth Kaski møtte pressen på Stortinget mandag.

Grønn folkebonus

Lysbakken vil «rigge om» skattesystemet og «rydde opp» i flest mulig av Erna Solbergs «usosiale kutt». Han vil satse på gratis SFO og tannhelse. Og han vil sette klimaavtrykk.

SV beskriver sitt nye alternative statsbudsjett som en satsing på miljø, rettferdighet og velferd.

– Men det er også en realistisk helhet, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson, på pressekonferansen.

Støre-regjeringens budsjettforslag har lavere ambisjoner på kutt av klimagasser enn hva Solberg-regjeringen hadde, hevder hun.

SV vil:

  • Øke veibruksavgiften på diesel med 75 øre liter
  • Øke veibruksavgiften på bensin med 25 øre
  • Øke CO₂-avgiftene på 50 prosent fra 2021-nivå.
  • Innføre en grønn folkebonus. Inntektene fra CO₂-avgiften skal betales ut til de med inntekt under 500.000 kroner.

Dyrere diesel og bensin

Kaski forteller at pumpeprisen med SVs plan vil øke med 38 øre på diesel og 69 øre på bensin.

– Dette vil for den enslige husholdningen innebære en økt utgift til drivstoff på om lag 960 kroner, sier Kaski.

Men den grønne folkebonusen skal kompensere for dette, med 1450 kroner for husholdningen.

SV vil fjerne særfordelene til olje og gass og opprette et omstillingsfond. En omstillingsavgift på 21 milliarder for olje- og gassnæringen skal innføres.

De vil bygge ut karbonfangst og -lagring og legge til rette for en raskere omstilling av transportsektoren.

Øker formuesskatten

Alle som tjener mer enn 600.000 kroner i året vil få høyere skatt, dersom SV vinner frem i budsjettforhandlingene med regjeringen.

SV foreslår å øke både inntektsskatten, formuesskatten og utbytteskatten. Partiet ønsker at folk med de største formuene og aksjeinntektene skal bidra mer til fellesskapet.

Partiet ønsker å øke formuesskatten med 14,7 milliarder og inntektsskatten med 7,3 milliarder. Folk som tjener under 600.000 vil få skattekutt, mens de som tjener mer vil i snitt få økt skatt. De som tjener over en million vil få en betydelig skatteøkning med SVs opplegg.

Støre la frem sitt alternative budsjett i oktober.

Tøffe forhandlinger

Fra før har Støre foreslått å øke formuesskatten med 3,2 milliarder mer enn hva forgjengeren Erna Solberg foreslo. Han vil øke utbytteskatten med 2,6 milliarder og miljø- og bilavgifter med 2,7 milliarder.

Støre har sagt til NRK at han er forberedt på tøffe forhandlinger. SV brøt med Ap og SV i Hurdal og gikk ikke inn for å danne regjering med dem.

– Slik høsten har utviklet seg tror jeg mange kan se hvorfor det var nødvendig for SV ikke å gå inn i regjering i Hurdal, sier Lysbakken mandag.

– Det er vårt mål å ta fatt på de sakene som gjorde at vi ikke kom i mål i Hurdal, sier Lysbakken.