Frp og Høyre blidgjør KrF og V med nye milliarder til bistand

Utenriksminister Børge Brende (H) vil ikke ha noe gjentagelse av fjorårets slakt av bistandsbudsjett. Regjeringen foreslår én prosent av BNI til bistand.

Utenriksminister Børge Brende (H) godblunker til KrF og lover én prosent av BNI til bistand.

– Og det kommer ikke kutt til frivillige organisasjoner i år, sier utenriksminister Børge Brende (H).

I fjor førte Regjeringens forslag til bistandsbudsjett til at KrF-leder Knut Arild Hareide lurte på om han skulle bryte samarbeidsavtalen med Solberg-regjeringen. Bistandspolitikken er en av KrFs aller viktigste saker.

Bistand dekket asylregning

Regjeringen omdisponerte nemlig fire milliarder for å betale for asylregningen for flyktningstrømmen i fjor høst. Endringene ble av KrF opplevd som kutt i bistanden, og rammet de frivillige organisasjonene spesielt.

KrF, med hjelp av Venstre, greide i løpet av budsjettprosessen å få omtrent halvparten av «kuttet» tilbakeført.

Kamp om KrF

I mellomtiden har Ap flørtet med KrF, også med bistandsbudsjettet som lokkemiddel.

Anniken Huitfeldt (Ap) tilbød – gjennom Vårt Land – KrF et forlik om én-prosentmålet, slik at KrF kan slippe «den årlige spilløvelsen om bistand».

Knut Arild Hareide.

I år slipper Hareide å bruke utestemme når han på torsdag skal kommentere bistandsdelen av statsbudsjettet, skal vi tro utenriksministeren.

– Regjeringens forslag til bistandsbudsjett for 2017 utgjør én prosent av BNI og markerer en historisk satsing på flere områder: I løpet av regjeringsperioden har vi doblet støtten til utdanning, humanitær bistand er økt med 50 prosent og støtten til helse er økt med 500 millioner, sier Brende.

– Én prosent hvert år

– Hvis vårt forslag blir vedtatt så vil denne regjeringen ha brukt én prosent hvert eneste år på utviklingshjelp, sier han fornøyd.

– Men det hadde vel ikke skjedd uten kamp fra KrF?

– Med god backing og godt samarbeid med KrF og Venstre har vi fått dette til. Husk: Under åtte rødgrønne (2005–2013) var det to år at flertallsregjeringen ikke nådde én-prosentmålet.

– Heller ikke Bondevik II-regjeringen (2001–2005) greide det hvert år, sier Brende.

Les også

Regjeringen vil øke dieselavgiften med 35 øre

«Normalbeløp» i Norge

Flyktningstrømmen i fjor høst er borte. Det betyr også at summen som i bistandsbudsjettet brukes på flyktninger her hjemme er nede på et «normalnivå».

– Om lag 10 prosent, slik det har vært under flere regjeringer, sier Brende.

Det er et nivå Hareide tidligere har sagt er akseptabelt.

– Viktig gjennomslag for KrF

- Dersom det er riktig at Regjeringen selv foreslår 1 prosent av BNI til bistand, er det et viktig gjennomslag for KrF. Dette har Høyre og FrP tidligere ikke foreslått på egen hånd, sier Hareide.

Men han understreker at for KrF er summen bare en plattform.

Knut Arild Hareide

– Det viktigste for oss er utviklingseffekten. Den avhenger av innretningen av bistanden i bredere forstand. Derfor må vi se detaljene i forslaget før vi gir endelig dom.

Hareide sier det likevel er positivt «dersom det er riktig at Regjeringen ikke på ny vil kutte støtten til sivilsamfunnets utviklingstiltak».

– Da slipper vi å gjenta så krevende budsjettendringer som KrF måtte kjempe gjennom i fjor, sier Hareide


FN satte rekord med Syria

Brende trekker spesielt frem satsingen på utdanning.

– Utdanning er avgjørende for vekst og utvikling. Regjeringen foreslår derfor rekordhøye 3,4 milliarder til global utdanning i 2017. Dermed innfrir vi løftet om å doble innsatsen til utdanning i løpet av perioden.

Han peker også på giverlandskonferansen for Syria i London i februar i år, der Norge var vertskap sammen med Tyskland, Storbritannia og Kuwait.

– Norge initierte konferansen som har gitt betydelige beløp til situasjonen i Syria. Aldri har det blitt gitt så mye penger på én dag i FN-sammenheng: 12 milliarder dollar over fire år. I september var allerede 80 prosent av beløpet som skal betales inn i år på plass.

– Verden preges av flere store humanitære kriser og konflikter, og behovet for humanitær hjelp øker dramatisk. Vi planlegger derfor et rekordhøyt humanitært budsjett i 2017, en økning på hele 50 prosent fra 2013, sier Brende.

Krig og terror

Han sier den humanitære innsatsen må sees i sammenheng med strategien regjeringen utarbeider for sårbare stater og regioner og arbeidet med freds- og forsoningsprosesser.

– Krig og terror er katastrofalt for befolkningen. Det skaper også utfordringer for vår egen sikkerhet. Vi arbeider nå med en helhetlig strategi for stabilisering og utvikling i sårbare stater, sier utenriksminister Brende.

Les også

Her er enda flere budsjettlekkasjer Regjeringen vil du skal lese

Plan Norge: Mye positivt

– Det er mye positivt her, som f.eks. det sterke fokuset på utdanning, global helse, jobbskaping og humanitær bistand, sier Siv Meisingseth, kommunikasjonssjef i Plan Norge

Siv Meisingseth

– Det er også positivt at regjeringen varsler å holde bistanden på 1 prosent av BNI, men vi vil oppfordre regjeringen til å sikre at dette går til fattigdomsreduksjon og til fremme menneskerettighetene, og ikke til å dekke utgifter til flyktningtiltak i Norge. Det er viktig at disse midlene går til de som trenger det mest, nemlig de fattigste i utviklingslandene.

– Det er blodig urettferdig om det er de fattigste i verden som skal betale for flyktningkrisen.

– Konsoliderer prinsipp om 1%

– Dette konsoliderer prinsippet om at Norge skal bidra med minst 1% av BNI til bistand, sier Line Hegna i Redd Barna.

Line Hegna

– Det er viktig og riktig at det er landene med de breieste skuldrene som må bære mest. Dette legger også et godt grunnlag for at Stortinget kan samle seg om en langtidsplan for norsk utviklingspolitikk,

– Vi er glad for at regjeringen er lydhør og at utviklingspolitikken blir til i et samspill mellom sivilsamfunn, storting og regjering, sier Hegna.