Ap fjerner løftet om antall flyktninger fra partiprogrammet

– Vi skal ta imot 10.000 syriske flyktninger, sa Støre i 2015. Siden da har en halv million flere mennesker flyktet fra krigen i Syria. Hva sier Ap nå?

Ap i april 2015: Jonas Gahr Støre holder sin første landsmøtetale som leder for Arbeiderpartiet. Verden er rystet av flere hundretalls flyktninger og migranter som drukner etter å ha risikert livet i overfyllte båter på vei over Middelhavet. Budskapet fra talerstolen er klart:

Norge bør åpne for å ta imot til sammen 10.000 syriske flyktninger - 5000 i år og 5000 neste år, sa Støre.

Utspillet satte tonen i debatten om kvoteflyktninger ut over våren, og flere partier fulgte opp med likendne vedtak.

Etter forhandlinger mellom Regjeringen og «titusenpartiene» på Stortinget ble kompromisset å ta imot 8000 syriske kvoteflyktninger, fordelt på tre år.

De siste syrerne fra denne «flyktningdugnaden» kommer til Norge i år.

Ap nå: Må se an situasjonen

April 2017: Antallet flyktninger fra Syria øker og har nå passert fem millioner. I fjor døde rekordmange mennesker under forsøket på å ta seg over Middelhavet til Europa.

Men nå er tonen om kvoteflyktninger fra Ap-lederen en annen:

– Jeg er i prinsippet for denne måten å ta imot flyktninger på, fordi den er kontrollert og ikke skaper kaos på grensene. Men antallet må vi se i lys av mottaksapparatet i kommunene og situasjonen i Europa for øvrig, sier Støre.

Han understreker at det er viktig å sikre at ettervirkningene av flyktningkrisen høsten 2015 håndteres på en god måte før man påtar seg nye forpliktelser.

– Jeg mener vi skal sikre at de som kom i 2015 og de kvoteflyktningene vi har åpnet for er godt i gang med integreringen før vi vurderer dette på nytt, sier han.

Vil fjerne tallfesting

Tidligere har Arbeiderpartiet hatt en formulering i partiprogrammet om at Norge skal ta imot «minst 1500 kvoteflyktninger». Nå foreslår programkomiteen å fjerne denne.

I stedet heter det i programforslaget at «antallet kvoteflyktninger må til enhver tid vurderes opp mot anbefalingene fra FN, mot hvor mange asylsøkere som kommer til landet, og mulighetene for rask og god integrering i Norge».

Flyktninghjelpen: Behovet er minst like stort

Pål Nesse i Flyktninghjelpen sier behovet for at Norge tar imot kvoteflyktninger fra Syria er minst like stort nå som i 2015.

– Et minimum må være at man opprettholder det nivået man er på nå (3000 i 2017, red.anm), sier han til Aftenposten.

Han viser til at stengte grenser sør i Europa fører til at Norge nå mottar svært få asylsøkere, og at det dermed er kapasitet i mottakssystemet til å ta imot flere kvoteflyktninger.

Nesse understreker at det fortsatt er et stort, udekket behov for fordelig av kvoteflyktninger, og at UNHCR oppfordrer land til å ta imot flere. Han sier mange syriske flyktninger ikke får den beskyttelsen de trenger i nærområdene. Kapasiteten til å gi beskyttelse er sprengt i land som Libanon, der hver fjerde innbygger nå er flyktning.

– Frykter du at Norge vil ta imot færre kvoteflyktninger igjen i årene fremover?

– Ja, nettopp fordi partiene er så tafatte med å komme med konkrete utspill på dette. I Europa har vi fått en samling i bunn av landene som ikke vil ta imot noen som helst, mens de tradisjonelle liberale landene kaver. Derfor trenger vi klarhet fra partier som Ap, som tradisjonelt har stått for en solidarisk linje, sier han.

Behovet for å ta imot kvoteflyktninger blir ikke mindre i årene fremover, sier seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen. Her ankommer syriske flyktninger Hellas under flyktningkrisen i 2015.

Støre: Kreftene må settes inn i Syria

– Vil du ha noen mening om hvor mange kvoteflyktninger Norge bør ta imot etter 2017, Støre?

– Nei, jeg vil ikke det. Vi skal tenke veldig grunding gjennom hva som er vår kapasitet og vårt handlingsrom for god integrering. Men jeg er fortsatt åpen for at kvoteflykninger er den beste måten Norge kan være med å ta et internasjonalt ansvar på, sier han.

– Flyktninghjelpen mener vi bør ta imot minst like mange fremover, som vi gjør nå. Mener du behovet for å ta imot kvoteflyktninger er mindre nå enn i 2015?

– Situasjonen er veldig forandret siden 2015 på grunn av det som skjedde i Europa sommeren og høsten det året, og avtalene som har kommet på plass mellom Europa og Tyrkia. Det som er viktig, er å få til fred og våpenstillstand i Syria slik at folk kan returnere hjem. Det er der kreftene må settes inn, og på å forbedre det europeiske samarbeidet om hvordan byrdene fordeles, sier han.

AUF-leder: uforsvarlig å ta imot et antall vi ikke klarer å integere

Oslo AUF har foreslått å ta inn igjen formuleringen om 1500 i partiprogrammet. Men heller ikke AUF-leder Mani Hussaini, som under forrige landsmøte kjempet for at Ap skulle gå inn for 10.000 kvoteflyktninger, vil nå tallfeste hvor mange han mener Norge bør ta imot etter 2017.

– Jeg er litt skeptisk til tallfesting. I 2015 var det et ønske fra FNs høykommissær for flyktninger at Norge tar imot 10.000, det var ikke et tall vi fant på. Nå mener jeg vi må gi oss friheten til å se an situasjonen, behovet og hvor mange vi klarer å integrere. Det er uforsvarlig å ta imot et antall vi ikke klarer å integere. Det går også ut over aksepten for ordningen i samfunnet, sier Hussaini.

Ikke lenger «streng»?

I kjølvannet av flyktningkrisen i 2015 har Ap sammen med Regjeringen og Sp gått med på en rekke innstramminger i asylpolitikken. Internt i Ap er det nå flere som mener partiet er blitt for strenge. DN skrev før påske at tre tidligere Ap-statsråder fronter et gryende asylopprør i partiet, og foreslår oppmykninger. Landsmøtet skal blant annet behandle forslag om å fjerne «streng» fra setningen om at Ap vil ha en «streng, rettferdig og human» asylpolitikk.

Flere forslag er kommet inn for å myke opp praksisen med å returnere enslige, mindreårige asylsøkere til Afghanistan etter de er fylt 18 år, og for å la Barnevernet overta ansvaret for enslige mindreårige i aldersgruppen 15–18 år. Bare Snertingdal Ap foreslår å ta imot flere kvoteflyktninger.