«Hvis politikk er å prioritere, vil Solberg-regjeringen trolig gå inn i historiebøkene som den svakeste noensinne»

Jonas Gahr Støre fillerister Høyre/Frp-regjeringen for kraftig økning i bruken av oljepenger og lover ny kurs om han blir statsminister.

Arbeiderpartiet foreslår å bruke fire milliarder kroner færre oljekroner neste år enn det Solberg-regjeringen legger opp til. Ap-leder Jonas Gahr Støre kommer med hard kritikk mot Solberg-regjeringens pengebruk.

Et knapt år før valget og med solide målinger i ryggen var det en selvsikker Ap-leder som torsdag presenterte partiets alternative statsbudsjett for 2017.

Jonas Gahr Støre benyttet anledningen til å gå til frontalangrep på Regjeringens oljepengebruk:

– På fire år har Regjeringen økt oljepengebruken med nesten 100 milliarder. Det er mer enn på de 12 foregående, inkludert finanskrise-budsjettet i 2009, sier Støre.

– Tok pengene fra våre barn og barnebarn

«Hvis politikk er å prioritere, vil regjeringen Solberg trolig gå inn i historiebøkene som den svakeste noensinne», står det i Aps alternative budsjett.

Støre gjentar ordene og peker på at Regjeringen økte oljepengebruken før oljeprisen falt og før flyktningstrømmen kom.

– Allerede den første høsten, i 2013, tok de ut fire milliarder ekstra for å finansiere skattekutt til de rikeste. Men de greide altså ikke å finne rom i budsjett for å prioritere. De tok pengene fra fremtidige generasjoner, våre barn og barnebarn, sier Støre.

Kutter fire milliarder kroner neste år

Han sier skattekutt kunne vært greit, også for Ap – bare det virket.

– Hvis skattekutt hadde skapt arbeid, skapt aktivitet, vel, så hadde det vært fint. Men det greier ikke Regjeringen å dokumentere. Hverken Menon, som var hyret inn av Regjeringen, eller SSB gir Regjeringen støtte her.

Arbeiderpartiet foreslår i sitt budsjett for neste år å bruke fire milliarder færre oljekroner enn det Høyre/Frp-regjeringen legger opp til.

– Det er ikke mye mindre?

– Det viser en retning som er tydelig. Her snakker vi om hva vi kan gjøre på ett år ut fra hva som er vokst frem på fire år.

– Regjeringen har levert avskjedssøknad

– Egentlig har Regjeringen levert sin avskjedssøknad, sier Støre, og viser til at Regjeringen i nasjonalbudsjettet skriver at i 2018 må oljepengebruken ned på fire milliarder kroner i innfasing.

– Samtidig faser Regjeringen inn 15 milliarder i 2017. Regjeringen bevilger seg altså penger som etterfølgeren ikke kan gjøre. Det er en avskjedssøknad, sier Støre.

122 milliarder færre oljekroner med Ap

Støre viser til at Finansdepartementet har regnet ut at den samlede oljepengebruken ville vært ca. 122 milliarder kroner lavere dersom det gjennomsnittlige innfasingstempoet til Stoltenberg II-regjeringen hadde vært fulgt.

Han peker også på beregninger som Øystein Dørum, sjeføkonom i DNB Markets, gjorde i Klassekampen, som viste at hvis man fortsatte med Regjeringens oljepengebruk fremover, så ville oljefondet gå tomt allerede i 2043.

Klar til å kutte

– Men er du klar til å kutte hvis dere får regjeringsmakt i 2017?

– Ja, det er jeg. Og det er Arbeiderpartiet. Det kommer til å bli trangere, det kommer til tøffere å prioritere. Ap er klar for å ta et helhetlig ansvar, noe Regjeringen ikke gjør.

– Langtidsplanen for Forsvaret innebar noen smertefulle valg som vi i tidligere tider kunne ha løst ved å bruke mer penger. Slik er det ikke lenger. På alle møter vi har nå, hvor vi planlegger program og satsinger, er gjennomgangstonen at vi må prioritere tøft, sier Støre.

– Er det aktuelt å endre handlingsregelen? Venstre vil redusere uttaket fra fire til tre prosent?

– Vi må hele tiden tenke nytt. Men vi har ingen planer om å endre handlingsregelen. Den er fortsatt et godt styringsverktøy, sier han.

Aps skatte- og avgiftsopplegg

I sitt alternative budsjett øker Ap skattene med 5,5 milliarder kroner og avgiftene med 5 milliarder.

Arbeiderpartiet gjorde flere endringer i formuesskatten i den rødgrønne regjeringen 2005–2013 og hevet bunnfradraget seks ganger. I Aps forslag for 2017 foreslår partiet å heve bunnfradrag til 1,35 mill. kroner – i kombinasjon med økt sats.

Ap gir tre milliarder mer til kommunene og én milliard mer til sykehusene enn det Regjeringen foreslår.

– For å kunne gi trygg og god velferd til alle, må vi prioritere felles sykehus og velferd i kommunene fremfor skattekutt til dem som har mest fra før, sier Støre.

Høyre: Støres retorikk henger ikke sammen med politikken

Svein Flåtten, Høyres finanspolitiske talsmann svarer i en e-post på utsagnene til Ap-lederen.

– Gahr Støre raser mot skatteletten i 2014, gjennom et kutt i arveavgiften han er for, og kutt i formuesskatten han ikke vil reversere. At han hevder Menon og SSB sier at skattelette ikke skaper arbeidsplasser, viser at Gahr Støre enten ikke forstår hva rapportene sier, eller at han lyver. Rapportene viser tvert imot at skattelette skaper arbeidsplasser. Påstanden reiser spørsmål ved om Arbeiderpartiet står ved skatteforliket, hvor det å redusere selskapsskatten, nettopp for å skape arbeidsplasser, var et helt sentralt element.

Flåtten mener de rødgrønne har sitt å forsvare fra de åtte årene de selv satt i regjering.

– Retorikken om oljepengebruk henger ikke sammen med politikken, Ap foreslår jo å bruke om lag like mye som oss. Dessuten ville vi brukt over 100 mrd. flere oljekroner om vi brukte en like stor andel av fondet som de rødgrønne gjorde.