Politikk

UD-ansatte enige i kritikken

De ansatte i UD fikk i går servert den ramsalte kritikken direkte fra Reinås-utvalget. Nå forventer de en endring til det bedre.

 • Forf>
 • <forf>pål Enghaug Hilde Harbo <

— Mange kjente seg igjen i den beskrivelsen som ble gitt. Vi er positive til at rapporten er så tydelig, selv om det er ansatte som opplever den sterke kritikken som vanskelig, sier leder for Akademikerne i UD, Lars Andersen. - Oppsummeringen av møtet er at de ansatte aksepterer og er ydmyke i forhold til den sterke kritikken som ligger i Reinås-utvalgets konklusjoner, sier NTL-leder Kåre Stormark. Både NTL og Akademikerne understreker at utvalget gir anerkjennelse for den jobb den enkelte ansatte gjorde under tøffe arbeidsforhold, og at det er ledelsen som gis ansvaret for manglene ved krisehåndteringen. - Dette er veldig kraftig kost for DU. Det at de ansatte aksepterer kritikken, taler for seg selv, sier Stormark. - Hva bør nå skje videre som følge av kritikken?

Fryktbasert UD.

— Vi ansatte forventer at den nye utenriksråd Sven Erik Svedman tar tak i de svakheter som er avdekket i rapporten. Det gjelder ikke bare krisehåndteringen, men spørsmål knyttet til den hierarkiske ledelsesstrukturen, manglende åpenhet og informasjonsdeling. Dette er forhold som vi i NTL har påtalt flere ganger tidligere, uten at det hittil er gjort noe med det. Enkelte av våre medlemmer har også gitt uttrykk for at de føler at ledelsesstilen i UD er autoritær og fryktbasert, sier Stormark. Dette får støtte i Reinås-utvalgets konklusjoner.- Vi forventer at UDs ledelse nøye vurderer rapporten og at den ender ut i noe som er bedre. Vi tar det for gitt at de tillitsvalgte får være med på den prosessen. Vi mener god internkritikk er en viktig måte å korrigere mangler på, sier Andersen.

 1. Les også

  Embedsverket kan stilles til ansvar

 2. Les også

  Full svikt og null ansvar

 3. Les også

  Blank beklagelse fra Bondevik

 4. Les også

  Noen fikk drømmejobb - andre fikk ingenting

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Spørsmålene statsministeren må svare godt på for å unngå mistillit

 2. SPORT

  Overrasket over manglende tiltak mot korrupsjon i idretten: - Det er store rom for forbedringer

 3. DEBATT

  22. juli-kommisjonen bør ikke brukes som blåkopi for koronautvalget

 4. POLITIKK

  KrF freder Regjeringen, men kommer med sterk kritikk

 5. NORGE

  Brudd i lønnsforhandlingene i Oslo kommune

 6. NORGE

  Riksrevisjonen mener Regjeringen holdt dokumentene om forholdet til Kina skjult fra arkiver og offentligheten