Anundsen - Frp-kronprinsen som forsvant

Anders Anundsen ble i 2013 omtalt som Siv Jensens mulige arvtager. Nå er det få som tror den avgåtte statsråden er en fremtidig Frp-leder. Til høsten forlater han Stortinget.

– Han har ønsket å gå av som justis- og beredskapsminister.

Det sa statsminister Erna Solberg da hun tirsdag ettermiddag takket Anders Anundsen for den tre år lange innsatsen som statsråd – og presenterte etterfølgerne.

– Jeg har samarbeidet godt med ham, la hun til.

Men alt forut for tirsdagens farvel hadde situasjonen endret seg ganske tydelig for Anundsen, siden han gikk inn i Justisdepartementet første gang.

Opptur og nedturer

Anundsen var en soleklar statsrådskandidat for Frp da han ble utnevnt til statsråd i oktober 2013.

Han hadde i de flestes øyne gjort en svært god jobb som leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og internt i Frp ble det sagt at mange var stolte over å tilhøre samme parti som ham.

Nå sies det at han er sliten og at han en stund skal ha ønsket å gå av. Men i deler av partiet er han heller ikke på langt nær så populær som han var.

Det kan skyldes flere ting. Siden han tiltrådte, er ministerposten hans strippet for makt, han har laget en omstridt video av seg selv i hovedrollen, han har fått sterk refs av Riksrevisjonen og han har hatt interne konflikter rundt seg i eget departement.

Vurdert som god kandidat som nestleder

«Anders Anundsen er en utmerket person som klarer å ha en god folkelig tilnærming, akkurat som Sandberg, samtidig som han er en saklig og seriøs politiker. Han er en god kandidat.»

Slik omtalte Ketil Solvik-Olsen Anundsen i et intervju med VG høsten 2013, da Per Sandberg hadde varslet at han ville trekke seg som nestleder.

Men allerede før den tid, var det noen som mente at Anundsen var så flink og populær i Frp at han burde utfordre den erfarne nestlederen. Det gjorde han ikke, og Sandberg ombestemte seg og fortsatte i partiledelsen.

Uansett ble Anundsen sett på som en mulig fremtidig leder i Frp.

Da Aftenposten ringte rundt til ulike Frp-kilder våren 2016, var han ikke lenger blant de mest opplagte kandidatene til å overta etter Siv Jensen.

Og det skyldes ikke bare at Sylvi Listhaug hadde kommet inn i departementet hans og overtatt en stor del av porteføljen: Alt som har med innvandring å gjøre.

Sylvi Listhaug og Anders Anundsen har begge statsrådpost i samme departement.

Brente aviser han mislikte og laget video med seg selv

– Jeg tenker at det taler for seg, at en justisminister brenner aviser han ikke liker. Dette utsagnet fra redaksjonssjef Kristin Monstad Lund i Tønsbergs Blad kom etter at Aftenposten omtalte «avisbrenningen» til landets nyvalgte justisminister høsten 2013.

Han likte ikke innholdet – og satte fyr på avisen. Anundsen hadde få dager etter valget lagt ut et bilde av avisbrenningen på Facebook og oppfordret alle sine venner om ikke å være venn med lokalavisen.

To år senere, i valgkampen 2015, sørget han selv for innholdet i en video Justisdepartementet hadde laget. Han var både forteller og spørsmålsstiller i videoen, som av mange ble omtalt som både «skrytevideo» og propaganda.

Selv bedyret Anundsen at «dette ikke er en Frp-film i det hele tatt». Han laget den fordi han mente mediene ikke dekket alt han og departementet fikk utrettet – og videoen ble markedsført på Frps facebookside.

Da hadde han allerede gått gjennom et år med sterk kritikk fra samarbeidspartiene Venstre og KrF på grunn av utsendelsen av asylbarn.

Egenrådig sjef?

Å brenne aviser og lage videoer har neppe svekket Anundsens posisjon internt. Det gjorde nok heller ikke hans langvarige strid med Venstre og KrF.

Men i løpet av de siste årene har stadig flere omtalt statsråden som egenrådig og beskrevet en statsråd det er vanskelig å samarbeide med. Og dette gjelder ikke bare forholdet til samarbeidspartiene KrF og Venstre.

Flere partifeller som har jobbet tett med Anundsen, beskriver ham som en svært krevende sjef.

Det har vært mange endringer i den politiske ledelsen rundt Anundsen i årene han har vært statsråd og Aftenposten vet misnøyen er godt kjent av partileder Siv Jensen og har nådd Statsministerens kontor.

Avviser intern kritikk

Ifølge nettstedet Minerva, har det også vært intern kritikk mot Anundsen, på grunn av manglende gjennomslag på flyktning- og asylfeltet i 2015, særlig etter det svake lokalvalget i 2015. Kildene vil ikke navngis.

– Dette er feil og dere kan ikke ha veldig gode kilder, sier Anders Anundsen (Frp) når Minerva ber om en kommentar.

Han viser til at det var han selv som foreslo å dele opp ansvaret i Justisdepartementet med en egen innvandringsminister da det oppsto en krevende situasjon med stor ankomst av flyktninger høsten 2015.

– Porteføljen i Justis- og beredskapsdepartementet er svært stor og det er viktige oppgaver som ikke kan legges til siden. Derfor var det viktig for meg å få til en slik endring, sier han.

Sterk kritikk fra Riksrevisjonen

Den siste tiden har den tidligere lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité også fått sterkt kritikk av Riksrevisjonen for ikke å ha gjort nok for å bedre beredskapen etter 22. juli.

Han ble grillet om dette i Stortinget allerede i juni 2015. Nå venter enda en runde.

– Vi ser det som svært alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet. Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, uttalte riksrevisor Per-Kristian Foss da han la frem en rapport i oktober – en rapport Stortingets kontrollkomité skal arrangere høring om etter nyttår.

På sin siste statsrådsdag fikk han imidlertid ros fra statsministeren også for «gode resultater» med å styrke sikkerhet og beredskap.

– Det er ikke alt som er synlig i hverdagen, sa hun og siktet til innsatsen hans for å styrke PST og arbeidet mot ekstremisme.

På vei ut av Stortinget

I høst kom første tegn til at Anundsen var på vei ut av rikspolitikken. Han meddelte nominasjonskomiteen i Vestfold Frp at han ikke ønsket gjenvalg til Stortinget.

– Det er en helhetsvurdering som ligger til grunn. Jeg har jobbet med politikk siden jeg var ganske ung og vil neste år ha tolv år bak meg på Stortinget og i regjeringen, uttalte Anundsen til NTB den gang.

Å sitte på utsiden av Stortinget behøver ikke bety et farvel til rikspolitiske toppverv i Frp. Men etter tre år i statsrådsstolen er det altså andre enn Anundsen som nevnes som de mest sannsynlige og ønskede lederfigurene i Frp.