Politikk

Full strid i Ap: Mange krever klare svar i landsstyret på mandag

Jonas Gahr Støre må svare på hvorfor han ikke ventet på at Trond Giske ble friskmeldt før han avsluttet varslersaken.

Trond Giske er fortsatt sykmeldt.
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Lene Skogstrøm
  Journalist
 • Gunnar Kagge
  Journalist

Trond Giskes motangrep på Ap-leder Jonas Gahr Støres varsler-konklusjon torsdag tolkes av kilder sentral i Ap som at Giske ikke har gitt opp å beholde sete i sentralstyret.

Ledelsen i Ap har vært meget opptatt av å dempe inntrykket av at varslersakene er en del av en maktkamp.

Nå kan striden komme til helt å dominere mandagens ekstraordinære møte i partiets landsstyre, dert en skulle diskutere «håndteringen av varslersakene og se fremover,» slik Jonas Gahr Støre sa i et intervju med NTB denne uken.

 • Giskes advokat: – Han er i sjokk, han er sjokkskadet

Flere ubesvarte spørsmål

Flere i Aps landsstyre, som Aftenposten har vært i kontakt med, sier at det er en del spørsmål som må besvares mandag.

Et sentralt spørsmål er hvorfor Støre ikke kunne vente med å konkludere til etter at Giske ble friskmeldt.

Flere av Giskes støttespillere i Trøndelag har allerede uttrykt frustrasjon blant annet fordi Støre har konkludert uten å vente på skriftlig tilsvar.

– Giske har krav til kontradiksjon

Blant dem som har ubesvarte spørsmål, er Bjørnar Selnes Skjæran, leder av Nordland Ap.

«Dette er en type sak som må håndteres svært grundig. Jeg vil stille mine spørsmål i sentralstyremøtet førstkommende mandag, og vil trekke min konklusjon på bakgrunn av de svar jeg får der», skriver han i en SMS til Aftenposten.

Sentralstyremedlem i Ap, ordfører Jon Rolf Næss i Bykle kommune, sier at han har full tillit til partiledelsens behandling av saken og at det er blitt håndtert slik man er blitt enige om.

– Man skal i aller høyeste grad ta hensyn til varslerne, men også til Trond Giske og hans krav til kontradiksjon, sier han.

«Har ansvar for å ivareta begge parter»

Videre fortsetter Næss:

– Jeg regner med at Jonas Gahr Støre vil gi en grundig orientering på landsstyremøtet mandag. Og det er naturlig å stille spørsmål rundt dette – det har jo med rettsoppfatning å gjøre, og at regler blir fulgt for begge parter.

Som medlem av sentralstyret møter han også i landsstyret.

Cecilie Myrseth, leder av Troms Ap.

Cecilie Myrseth, leder i Troms Ap, sier hun har registrert at det er kommet kritikk mot håndteringen fra Trond Giskes advokater.

«Jeg har mange meninger om dette som jeg vil uttrykke på det kommende landsstyremøtet på mandag. Arbeiderpartiet har ansvar for å ivareta begge parter i de sakene vi nå har stått oppe i siden desember», skriver hun i en SMS til Aftenposten.

Støre svarer Giske

Giskes advokater, Christopher Hansteen og Frode Sulland, skrev følgende i en pressemelding torsdag kveld:

«Giske er sykmeldt og har derfor ikke vært i stand til å fremlegge sin versjon».

Ap-ledelsen er derimot uenige i dette. I sin pressemelding skrev de at Giske «har vært forelagt innholdet i varslene. Hans advokater har hatt tilgang til alt materiale i sakene og har hatt løpende kontakt med partiets advokat.» De viser også til at de har hatt to møter med Giske og gitt ham lang frist på å komme med skriftlig tilsvar, uten at Giske har svart skriftlig.

– Så har Giske vært sykmeldt, og Ap er på det rene med at Giske ikke i stand til å gi sin versjon av sakene. De kan ikke skyve Giske advokater foran og si at de har fått muligheten. Vi er prisgitt vår klient. Vi kan ikke gi klientens versjon, vi kan ikke som advokatene hans finne på en versjon, slår advokat Hansteen fast og legger til: – Det er svært kritikkverdig.

– Trond Giske har fått mulighet til å gi sin versjon, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Konfrontert med kritikken til Giskes advokater, svarer Støre følgende på SMS:

«Vi tar synspunktene fra Giskes advokater til etterretning. Vi har behandlet sakene i henhold til våre rutiner og retningslinjer.»

TV 2: Uenighet mellom Stenseng og Støre

Ifølge TV 2 har det også vært uenighet om varslersaken mellom partisekretær Kjersti Stenseng og partileder Støre. Stenseng skulle ha vært innstilt på å gi Giske mer tid og mener at det er færre saker som innebærer brudd på partiets regler enn det Støre konkluderte med.

Dessuten er det kilder i Aps sentralstyre og landsstyre som reagerer på pressemeldingen fra Giskes to advokater. Det de reagerer på, er deler de oppfatter som et angrep på varslerne.

Forsette i sentralstyre

I et intervju med VG avviser ikke Støre at Giske kan fortsette som vanlig sentralstyremedlem etter at han 7. januar trakk seg som nestleder.

Folk med lang fartstid og bred organisasjonserfaring mener at de som hevder at Giske kan fortsette som sentralstyremedlem, ikke helt har forstått situasjonen.

– Du kan ikke trekke deg fra et landsmøtevalgt verv som nestleder og forlange å få fortsette i et annet. Det er ikke opptil landsstyret eller sentralstyre å velge medlemmer i sentralstyret. Det er landsmøtets jobb, sier et medlem av sentralstyret til Aftenposten.

Ulike versjoner

Da Giske søndag 7. januar trakk seg som nestleder, gjorde han et stort poeng av at det ikke skjedde etter press fra partileder Jonas Gahr Støre.

For Giskes støttespillere var det viktig at den tidligere nestlederen sto frem som den som løste en floke for partiet. Inntrykket av den handlekraftige Jonas Gahr Støre som ryddet opp, skulle svekkes. Men det var partileder Jonas Gahr Støre som på sentralstyremøtet 8. januar fikk full tilslutning for å være den som konkluderte i varslersakene.

Få minutter etter at Ap torsdag kveld sendte ut pressemeldingen der det konkluderte varslingssakene med at Giske har brutt partiets vedtekter, slo Giske tilbake gjennom sine advokater. De sådde tvil om hele prosessen rundt beslutningen partilederen har tatt og om alle varslene er korrekte. Kilder Aftenposten hardt vært i kontakt med tolker dette som at Giske er opptatt av å så tvil om prosessen. På den måten kjemper han for sitt renommé og politiske liv.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Varslersaken i Ap
 2. Seksuell trakassering
 3. Arbeiderpartiet (Ap)
 4. Kjersti Stenseng
 5. Jonas Gahr Støre
 6. Trond Giske
 7. Aftenposten