Politikk

Vil rive Brustad-bua før jul

Før året er omme bør alle matbutikker få holde søndagsåpent, uansett hvor store de er. Det mener Frp-representant og kulturpolitisk talsmann Ib Thomsen. På dette bildet fra 2008 handler vennene Marius Larsen (t.v.) og Lisbeth Tapio i den søndagsåpne ICA Nær i Bogstadveien.
  • Lars Molteberg Glomnes
  • Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef
  • Alle mener Brustad-bua er meningsløs. Meningsløse lover og forskrifter bør bort så fort som mulig, sier Frp-representant Ib Thomsen.

Regjeringen lover i Sundvolden-erklæringen at butikker skal få holde åpent søndager.

Men over et halvt år etter valget er lite skjedd. Andre uken i april møtes statsråder fra fem ulike departementer for å drøfte endringene i åpningstidsreglene.

— Jeg mener dette kan gjøres så raskt som mulig, og bør påbegynnes før sommeren. Hvis dette gjøres effektivt, kan butikkene som ønsker det åpne før jul, sier stortingsrepresentant Ib Thomsen (Frp) til Aftenposten.

- Meningsløs

Siden reguleringen av søndagsåpne butikker ligger under loven om helligdagsfred, er det Kulturdepartementet som sitter med hovedansvaret. Thomsen er Frps kulturpolitiske talsperson.

Ib Thomsen, kulturpolitisk talsmann i Frp.

Han synes det er unødvendig at det skal ta så lang tid før noe skjer med åpningstidsreglene.Thomsen peker på at det å oppheve Brustadbu-lovgivningen – arealbegrensningen for matbutikker – er det enkleste å gjøre noe med.

— Alle mener Brustad-bua er meningsløs. Meningsløse lover og forskrifter bør bort så fort som mulig, sier Frp-representanten.

Rydde opp i unntak

Thomsen viser til at butikkansatte allerede jobber søndager og annen ubekvem arbeidstid i dag, og at det derfor ikke er nødvendig med omfattende drøftelser med partene i arbeidslivet. Så kan man heller bruke lengre tid og gå grundigere til verks med de andre næringene og sikre at alle butikker i alle bransjer kan holde søndagsåpent senere i perioden.

Les også:

Les også

De fleste av oss er mot søndagsåpne matbutikker

Thomsen er også opptatt av at man skal rydde opp i unntakene som er gitt i reglene om søndagsåpent som gjør at hagesentre som Plantasjen får holde åpent, mens for eksempel Max bo må holde stengt.

— Dette er konkurransevridende. Hagesentrene har begynt å ta inn en masse andre varer som de selger søndager, mens byggevarebutikker som tar inn planter nektes å holde søndagsåpent. Vi må få klarere regler på dette området, sier Thomsen.

Én ting av gangen

Leder i kulturkomiteen Svein Harberg (H) sier endring i loven om åpningstider på søndager er en av mange saker Regjeringen har sagt den skal se på.

- Hvor ivrig er du?

— Vi skal jobbe systematisk med alt som står i plattformen, men vi må lande én ting av gangen. Vi har satt i gang omfattende prosesser, så jeg tror vi vil lande noen baller før vi starter noe nytt.

- Det betyr at dette ikke er veldig høyt prioritert fra deres side?

Les også:

Les også

Bensinstasjonene frykter søndagsåpne butikker

— Det betyr at andre saker er prioritert foran. Vi kan ikke gjøre alt på en gang.

- Hvor lang mener du at det bør ta, før butikkene er søndagsåpne?

— Jeg har ikke noen sterke føringer på det. Dette har med forbrukerpolitikken å gjøre, og jeg regner med at departementet forbereder denne saken som en av Regjeringen saker parallelt med andre ting, sier Harberg

I løpet av perioden

Regjeringens samarbeidspartnere er splittet når det gjelder søndagsåpne butikker. Venstre sier ja, mens KrF er sterke motstandere.

Kulturminister Thorhild Widvey skriver i en e-post at saken berører flere departementsområder.

Hva slags tidsperspektiv ser dere for dere?

— Dette avklares nærmere som ledd i forberedelsen av saken og er ikke bestemt, skriver kulturministeren.

- Er det sikkert at lovgivningen om søndagsåpne butikker vil bli endret i løpet av denne stortingsperioden?

— Vi tar sikte på det.

- Er det aktuelt å endre deler av lovverket først, for eksempel å bare tillate søndagsåpne matbutikker?

— Vi må komme tilbake til hvordan vi innretter dette.

Les mer om

  1. Politikk