ESA godtar nullmoms for elbiler i tre år – men så skal ordningen vurderes

Norge har fått godkjent momsfriktaket for elbiler i tre år, men ESA varsler at da kan det være slutt på nullmoms.

Fordelene med el-biler godkjenne for tre nye år.

Vetdaket fra ESA fører til at det i denne treårs perioden ikke kommer forslag om å endre avgiftsnivået for elbiler. Det bekreftet statsminister Erna Solberg på sin pressekonferanse tirsdag formiddag.

I sitt brev til ESA ba Regjeringen om en videreføring for tre år, og at den i denne periode skal vurdere virkningene av disse avgiftslettelsene.

Dette er ESA fornøyd med.

– ESA godkjenner tre år med nullmoms på elbiler. Andre tiltak Norge har meldt inn for nullutslippsbiler, godkjennes for seks år, heter det i pressemeldingen.

– EØS gjør det mulig for Norge å subsidiere elbiler for å verne miljøet. Men staten må passe på at den får miljø for hver krone, sier ESA-president Sven Erik Svedman i pressemeldingen.

Litt høyere moms

Direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA, Gjermund Mathisen sier til Aftenposten at Norge har forpliktet seg til å komme tilbake med en vurdering av støtteordningen for elbiler etter de erfaringer som er gjort i 2018 og 2019. Da skal en blant annet se på hvordan markedet for elbiler har utviklet seg.

– Men det er riktig å understreke at alternativet til dagens ordning med nullmoms ikke er full moms. En kan se for seg en lavere momssats, sier Mathisen.

Forslag til innstramming

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet at elbiler over to tonn skulle få engangsavgift. Dette ble det ikke flertall for.

På den halvårlige pressekonferansen spurte Aftenposten statsminister Erna Solberg følgende spørsmål:

– Når ESA har godkjent nullmoms for elbiler i tre år, betyr det at regjeringen nå freder avgiftsfritaket i tre år, og at det ikke kommer nye forslag til innstramminger som i høstens budsjettforslag?

– Ja, det er ingen grunn til å ta opp igjen det spørsålet nå. Noen av de andre godene til elbilene kan gradvis fases vekk, som ferje- og bompengepriser. Men over tid må også nullutslippsbiler bidra til å betale det bil koster i det norske samfunnet. Det må alle bidra til, sier hun.

Ap ønsket at Regjeringen skal utrede et tak på momsfritaket, slik at staten ikke subsidierer luksus. Det fremgår av Aps alternative statsbudsjett, men det fikk heller ikke flertall i Stortinget.

Både Regjeringens forslag og signalene som Ap kommer med, kan sees på som forsøk på tiltak som møter de bekymringer som ESA lenge har gitt uttrykk for.

De omfattende avgiftslettelsene for elbiler er innført for å skape et marked for miljøvennlige biler. Dette er ikke i strid med EØS-avtalens statsstøtteregler.

Men når elbilene nå i økende grad konkurrerer med konvensjonelle biler, spør ESA om staten bruker mer penger enn nødvendig på å subsidiere elbiler. Dette var tidligere i høst tema da ESA møtte Finansdepartementet.

Store summer

– Nullmomsen alene utgjør 3,2 milliarder kroner i statsstøtte i året. I en situasjon med rask teknologisk utvikling som gjør elbilene både bedre og billigere, er det viktig å hindre en overkompensasjon som hverken kommer markedet eller forbrukerne til gode. ESA setter derfor som forutsetning at Norge evaluerer nullmomsen etter to år, skriver ESA i pressemeldingen.

Tiltakene som er godkjent for seks år, inkluderer blant annet fritak fra årsavgift og omregistreringsavgift for elbiler. Det er også godkjent nullmoms og andre avgiftsfritak for hydrogenbiler i seks år.

ESA konkluderer med at den norske støtteordningen er forenlig med statsstøttereglene i EØS, men at dette skal vurderes på bakgrunn av erfaringene i 2018 og 2019.