Sandberg ber om samtale med PST om Letnes

Statsråd Per Sandberg (Frp) har bedt om en samtale med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på bakgrunn av spekulasjonene rundt forholdet til norsk-iranske Bahareh Letnes.

Oppstyret etter feriereisen til Iran med norsk-iranske Bahareh Letnes gjør at Per Sandberg nå ber om en samtale med PST om situasjonen. Her fra Dagsnytt 18 på NRK i forrige uke.

Det skriver Sandberg i et svar til stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

– Omtalen av vårt forhold har medført mye oppmerksomhet og spekulasjoner og det er stilt spørsmål om Bahareh Letnes sin bakgrunn, som jeg ser behov for å adressere. Jeg har derfor bedt om en samtale med PST, skriver Sandberg i svaret.

Knag Fylkesnes har stilt spørsmål rundt Sandbergs private reise til Iran.

– Det er viktig for Stortinget å være forsikret om at det er blitt gjort skikkelige vurderinger knyttet til potensiell rolleblanding, sikkerhetsrisiko eller inhabilitet knyttet til reisen. Ber om at statsråden beskriver hvilke vurderinger som er blitt gjort, og om aktuelt regelverk er blitt
fulgt, skriver SV-politikeren i sitt spørsmål.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp), her sammen med Bahareh Letnes i Iran i sommer, orienterte Statsministerens kontor om Iran-reisen først to dager etter at han kom til landet.

Skulle varslet SMK i forkant

Sandberg sier reisen til Iran kom i stand som følge av endrede ferieplaner, og reisen var en feriereise.

– Jeg reiste med mitt private pass, ikke tjenestepass, og på turistvisum. Selv om jeg ikke hadde møter med representanter for landets myndigheter eller næringsliv, så er en statsråd alltid statsråd.

– I tråd med gjeldende rutiner beskrevet i Håndbok for politisk ledelse skulle jeg sørget for at Statsministerens kontor ble varslet om reisen i forkant. Jeg varslet departementet den 23. juli, dagen etter jeg ankom Iran, og SMK ble varslet påfølgende dag, skriver Sandberg.

På reisen hadde han med egen telefon og tar selvkritikk for at det ikke er i henhold til PSTs råd for sikkerhet på reise til Iran.

Statsminister Erna Solberg kommenterte Sandberg-saken sist uke. Nå har hun svart på en rekke spørsmål.

Hadde sikkerhetsbrief før Iran-reise i 2016

– Når nye statsråder tiltrer holdes det en orientering for dem på Statsministerens kontor hvor en rekke temaer for utøvelsen av rollen som statsråd gjennomgås. Her får vi også briefer fra de ulike sikkerhetstjenestene. Regjeringen får også jevnlige briefer av sikkerhetstjenestene, blant annet en årlig gjennomgang i forkant av offentliggjøring av de åpne trusselvurderingene.

– Ved behov utarbeides det en trusselvurdering av Politiets sikkerhetstjeneste i forkant av tjenestereiser. Derfor hadde jeg en sikkerhetsbrief om Iran i forkant av det offisielle besøket i 2016. I disse briefende har etterretningstrusselen og IKT-sikkerhet vært tema, skriver Sandberg.

Tatt lærdom av saken

Han sier at det «alltid er viktig å følge råd fra sikkerhetstjenestene og gjeldende rutiner. Jeg handlet ikke i tråd med disse da jeg tok med meg mobiltelefonen og ikke varslet om min reise. Dette har jeg tatt lærdom av og vil følge sikkerhetsråd og rutiner heretter.»

Etter reisen er mobiltelefonen overlevert til PST. Sandberg har fått ny mobiltelefon og nytt simkort, samt gjennomført andre sikkerhetstiltak som å bytte passord.

– Mobiltelefoner har risiko for hacking og avlytting både i og utenfor Norge. Derfor er det begrensninger på bruken. Mobiltelefoner kan for eksempel ikke medbringes i regjeringskonferanser og flere andre møter, skriver statsråden.

Han understreker at gradert informasjon etter sikkerhetsloven ikke sendes på e-post eller SMS, og slike dokumenter ligger ikke på mobiltelefonen. Statsråden har tilgang til departementets saksbehandlingssystem via mobiltelefonen.

– Det er omfattende sikkerhetsløsninger knyttet til denne tilgangen til
saksbehandlingssystemet. Av hensyn til IKT-sikkerheten i departementet, beskrives ikke de tekniske løsningene her. Tilgangen gir heller ikke adgang til andre departementers saksbehandlingssystemer, skriver Sandberg.

Departementet avslo søknad fra Letnes

Til slutt tar Frp-statsråden opp habiliteten som følge av hans relasjon til Bahareh Letnes.

– Jeg og mitt departement har ikke håndtert noen saker som angår eller har betydning for Letnes sitt firma. Når det gjelder min habilitet, så er jeg ansvarlig for å gjøre den vurderingen. Om jeg er i tvil så vil jeg be om råd fra mitt embetsverk. Dette er i tråd med vanlig praksis, skriver han.

Sandberg har tidligere sagt at det ikke har vært noen «sak» å vurdere hans habilitet i forhold til. Nå viser det seg at det likevel har vært en sak mellom Letnes og Fiskeridepartementet.

– Letnes har sendt en åpen søknad til NFD i 2016 som ble avslått. Søknaden ble besvart av Nærings- og fiskeridepartementet på ordinært vis. Jeg var ikke del av saksbehandlingen og kjente ikke til søknaden, skriver Sandberg, som avslutter med at «Norges politikk overfor Iran er godt kjent», og gjentar Regjeringens offisielle politikk.

– Norge er kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Iran, spesielt den omfattende bruken av dødsstraff. Vi er også kritisk til Irans rolle i flere av
konfliktene i regionen. Dette er iranske myndigheter fullt klar over.

– Min feriereise vil ikke ha innvirkning på norsk Iran-politikk eller påvirke Norges forhold til Iran eller andre land. Norsk Iran-politikk ligger fast, slutter Sandberg.

SV: Har flere statsråder brutt regelverket?

Knag Fylkesnes er fornøyd med at Sandberg har bedt om en samtale med PST for å drøfte forholdet til kjæresten.

– Det er ryddig det. Nå handler det neste spørsmålet om Sandberg er den eneste statsråden som har utsatt Norge for den type risiko som det innebærer å ta med seg saksbehandlingssystemet, kontaktinformasjon og sensitive opplysninger og dra på tur i høyrisikoland.

– Det potensielle alvoret i saken rundt Sandberg er stor. Hvis flere statsråder ikke har fulgt regelverket når de har reist til høyrisikoland de siste årene, så blir det en helt annen dimensjon i alvoret, sier Knag Fylkesnes som ber statsminister Erna Solberg besvare spørsmålet.