Nye opplysninger felte Sandberg

To nye opplysninger beseglet Per Sandbergs politiske skjebne: Sandberg unnlot bevisst å informere om Iran-reisen, og at han tok med tjenestetelefonen til Kina.

Onsdag kveld hadde Per Sandberg og Erna Solberg et langt møte for å avklare situasjonen som førte til Sandbergs avgang.

Samtalene mellom Sandberg, Solberg og Frp-leder Siv Jensen har gått over flere uker. Det var særlig ett langt møte forrige onsdag mellom statsminister Erna Solberg og Per Sandberg - ansikt til ansikt - som bidro til avklaring.

Prosessen har tatt så lang tid fordi Solberg hele tiden har tatt hensyn til Sandbergs private situasjon og behovet for å skape en felles forståelse av situasjonen og konklusjonen.

– Hvis løsningen skaper nye problemer, er man like langt, sier en kilde med innsikt i prosessen.

Gjennom helgen fant det sted flere samtaler, og søndag ettermiddag ble alle brikker i statsrådsskiftet klart.

To forhold utslagsgivende

Det får Aftenposten vite fra flere kilder.

Særlig to forhold ble utslagsgivende for at både Sandberg, Frp-leder Siv Jensen og statsminister Erna Solberg til slutt alle endte på samme konklusjon:

  • At Sandberg brøt sikkerhetsinstruksen, tok med seg tjenestetelefon til Kina og brukte den i to måneder etter hjemkomsten uten å involvere PST.
  • At Sandberg på brygga i Mandal overraskende meddelte at han bevisst hadde unnlatt å informere Statsministerens kontor om den kontroversielle Iran-reisen med kjæresten.

– Han har nok etter hvert skjønt at han har trådt så galt at det ikke var noen vei utenom, sier en sentral kilde.

Fortsatt gjenstår det ubesvarte spørsmål knyttet til at det har gått en hel uke fra Sandberg sier at han ba om få gå av, til han i realiteten hadde mistet både Solberg og Frp-leder Siv Jensens tillit og statsrådsskiftet ble foretatt.

1. august: Solberg uttrykte tillit til Sandberg

Onsdag 1. august kommenterte Solberg, under et besøk på Norway Cup, for første gang Sandbergs Iran-reise.

Da var det blitt offentlig kjent at Sandberg både hadde unnlatt å informere Statsministerens kontor om reisemålet, og at han hadde tatt med tjenestetelefonen til et høyrisikoland ifølge PST.

Solberg uttrykte likevel tillit Sandberg som statstråd. Og hun nærmest bagatelliserte regelbruddet etter opposisjonens mening:

– Per Sandberg har min tillit, og det er lov å gjøre feil i dette landet.

Fra uttalelsen på Ekebergsletten og frem til Sandbergs avgang har statsministeren gått fra å ha, til ikke å ha tillit til ham. Nå heter det at Sandbergs avgang var en «riktig beslutning» og at han måtte gå uansett om han ønsket eller ikke.

Unnlot bevisst å informere

Solberg sa mandag både at det har kommet til nye momenter, og at beslutningen ble tatt etter en «helhetsvurdering». Hun avviste å svare direkte på hvilke nye opplysninger som er kommet til og som gjør at hun snaue to uker senere mener det er «riktig beslutning» av Sandberg å trekke seg.

Statsministeren har den siste uken blitt kjent med to nye forhold som har ført til Sandbergs avgang.

Under en lett kaotisk pressekonferanse på brygga i Mandal torsdag 9. august sa Sandberg «at han ikke hvilke gå inn på hvilke grunner» han hadde for ikke å informere Statsministerens kontor om reisen til Iran.

Frem til da var det en allmenn oppfatning at Sandberg hadde unnlatt å informere av ubetenksomhet eller sløvhet.

– Rapporte ikke til sikkerhetsansvarlig

På direkte spørsmål fra Aftenposten om han altså «bevisst» brøt instruksen, svarte Sandberg bekreftende.

Mandag kom Sandberg med nye, oppsiktsvekkende opplysninger om sikkerhetsbrudd i svaret på spørsmål fra Aps Terje Aasland.

Sandberg skrev at han ved reiser til Iran, Russland og Kina har tatt med lånetelefon.

«På reisen til Kina 20.–28. mai 2018 medbrakte jeg også min tjenestetelefon, noe som er i strid med gjeldende retningslinjer i departementet. Dette var feil. Jeg fulgte heller ikke rutinen for varsling av medbrakt tjenestetelefon til eget departement.

Hverken jeg eller andre i departementet som i løpet av reisen fikk kjennskap til at telefonen var med, rapporterte til sikkerhetsansvarlige i departementet slik departementets retningslinjer tilsier. Jeg har benyttet samme tjenestetelefon i perioden fra Kina-reisen til og med feriereisen til Iran.»

Ikke «utvist nødvendig skjønn»

Det betyr at kinesisk etterretning – hvis de har hacket telefonen- i verste fall kan ha hatt tilgang til telefonen i to måneder, fra slutten av mai og frem til tirsdag 31. juli.

Da leverte Sandberg telefonen til departementet som i tråd med sikkerhetsrutinene igjen leverte den til PST for undersøkelssre.

Siden juni 2018 har Sandberg hatt tilgang til departementets saksbehandlingssystem via tjenestetelefonen. På gårsdagens pressekonferanse sa Solberg at Sandberg ikke har «utvist nødvendig skjønn i den forbindelse».

Flere spørsmål står fortsatt ubesvart rundt Sandberg avgang, og i hvilken grad den er frivillig eller ikke.

Solberg og Siv Jensen holder kortene tett til brystet om hvordan prosessen fra tillit til avskjed foregikk, og hvorvidt Sandberg ba om å få trekke seg helt av fri vilje eller etter tydelig signal fra partilederne om at situasjonen var i ferd med å bli uholdbar.

Solberg bekrefter at hun har hatt flere samtaler med Sandberg den siste tiden og sier at han har stått i en krevende situasjon. Hun høster kritikk fra opposisjonen.

Men prosessen internt i regjeringen har hun håndtert på en måte som ikke etterlater vonde sår:

–Du er det mest fantastiske mennesket jeg har møtt, sa han til Solberg.