Næringsdepartementet kritisk til Traaseth over lengre tid

Dokumenter viser hvordan departementet var misfornøyd med hvordan Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth uttalte seg i offentligheten.

Næringsdepartementet har flere ganger uttrykt misnøye med Anita Krohn Traaseth som adm.dir. i Innovasjon Norge.

Protokoller fra eiermøtene mellom Næringsdepartementet og Innovasjon Norge dokumenterer nå misnøyen med Traaseths offentlige uttalelser, slik Aftenposten tidligere har omtalt.

Departementets misnøye kom sterkest til uttrykk i det siste eiermøtet som er avholdt, 22. november i fjor.

Det var bare fem dager etter at Traaseth skrev en kronikk i Aftenposten som vakte adskillig oppmerksomhet. Hun mente Norges oljeproduksjon og klimapolitikk ikke hang sammen og satte norsk politikk i en «strutseposisjon».

I eiermøtet var INs to eiere, Næringsdepartementet (51 prosent) og fylkeskommunene (49 prosent), begge representert.

«Det er viktig at uttalelser som selskapets representanter gjør på vegne av IN er knyttet til selskapets formål og at selskapet finner sin rolle i det offentlige ordskiftet som Regjeringens og fylkeskommunenes virkemiddel», heter det i protokollen fra eiermøtet.

Eierne understreket «viktigheten av at styret er bevisst rollen selskapet har med å fremme viktige problemstillinger knyttet til regional og nasjonal innovasjonspolitikk i det offentlige ordskiftet».

Bransjeforeningen Norsk olje og gass reagerte også kraftig i et brev til styreleder Dyb og påpekte at Traaseth ikke viste nødvendig bransjenøytralitet.

Klarsignal to ganger

Eiernes tydelige styringssignal var også en viktig årsak til at Dyb tok initiativet til å starte en formell prosess i styret om Traaseths ansettelsesforhold.

Det bekrefter flere kilder i styret.

Per Otto Dyb

Departementet ga etter eiermøtet Dyb to ganger klarsignal til å starte en slik prosess. Første gang 19. desember 2017 i et møte mellom Dyb og Søberg.

Andre gang 12. januar 2018 da Dyb møtte daværende næringsminister Mæland. Hun sa det var helt opp til styret selv å vurdere Traaseths stilling.

Dette bekreftes av kilder i styret og av Isaksens brev til Stortinget i forrige uke.

Ikke første gang

Som tidligere omtalt ble det også i 2015, ett drøyt år etter at Traaseth ble toppsjef, ble det reagert. Det skjedde i etterkant av at Traaseth i sin private blogg Tinteguri gikk hardt ut mot «en internt drevet svertekampanje», 28. november 2015.

Blogginnlegget – «Ær’e her'e er party» – vakte stor oppmerksomhet og inneholdt bl.a. utfall mot personer i IN som kunne identifiseres.

3. desember 2015 ringte Søberg til Dyb og ba styret sørge for at Traaseth sluttet med bloggingen sin. Dyb orienterte styret om telefonen fra Søberg. Flere i styret bekrefter dette.

Reier Søberg

Søberg er forelagt denne opplysningen, men ønsker ikke å kommentere. Kommunikasjonssjef Trond Viken svarer slik via e-post:

«Det er riktig at departementet i ulike sammenhenger har hatt synspunkter på kommunikasjonen til IN og at dette er blitt tatt opp med styreleder og selskapet.»

Styret var allerede da i gang med et arbeid for å presentere for Traaseth en rekke kritikkpunkter. Den tydelige beskjeden fra Søberg ga ekstra trykk på dette arbeidet, bekrefter flere i styret.

– Det hadde bygget seg opp misnøye over tid, så da departementet reagerte så klart så var det nesten en marsjordre til styret om å agere, sier et styremedlem.

Som Aftenposten tidligere har skrevet kulminerte dette med at Traaseth 3. mars 2016 fikk en skriftlig advarsel og en liste med 13 forbedringspunkter.

Embetsmenn tause om telefonmøte

Dagen før styremøtet 1. mars der Traaseths stilling skulle behandles ringte ass. departementsråd Arne Benjaminsen til Dyb. Ifølge Dyb sa Benjaminsen at departementet «som eier» ikke ønsket at Traaseths ansettelsesforhold skulle opp på styremøtet dagen etterpå.

Isaksen har, i brev til Stortinget, avvist at dette var en instruksjon.

Det fikk Dyb til å reagere. Han skrev da følgende i en e-post til Aftenposten:

«Statsråden og jeg har tydeligvis oppfattet dette helt motsatt. Jeg spurte ham direkte og i andre personers nærvær om styret sto fritt til å fortsette behandlingen av forholdet til administrerende direktør, hvorpå han svarte: Nei, nei, det er ikke slik det skal forstås».

Torbjørn Røe Isaksen

Ifølge Dyb var det Søberg og Benjaminsen samt statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H) som overhørte samtalen mellom ham og Isaksen.

Ingen av disse vil hverken bekrefte eller avkrefte det Dyb sier. Isaksen skriver følgende i en e-post:

«Jeg må vise til det jeg har svart Stortinget hvor vi selvfølgelig plikter å gi korrekt informasjon, nemlig at jeg understreket i samtalen at dette var et synspunkt fra departementet, at det ikke var en instruksjon av styret og at jeg aksepterte at styreleder kunne ha en annen vurdering. Det var to personer fra embetsverket til stede, pluss min statssekretær. Så må jeg ta til orientering at Dyb har oppfattet situasjonen annerledes.»