Ap vil foreslå asylendringer snarest

Arbeiderpartiet vil så snart som mulig ta opp kampen for at færre asylbarn skal få midlertidig opphold og livet satt på vent.

Midlertidig oppholdstillatelse for enslige, mindreårige asylsøkere var hett debatt-tema under Aps landsmøte i vår. Flere asylbarn forsvinner fra mottak før de fyller 18, i frykt for å bli sendt ut av landet.

– Når vi nå starter jobben med den neste stortingsperioden, er dette en av de første tingene vi kommer til å ta tak i, sier partiets innvandringspolitisk talsmann Stein Erik Lauvås til VG.

Sammen med regjeringen og Senterpartiet ble Ap med på en innstramning av asylpolitikken i fjor høst. Det førte til at antallet asylbarn som får midlertidig opphold økte dramatisk.

Jobber med forslag

Det er nå 302 barn på norske mottak. Utlendingsdirektoratet (UDI) har vedtatt at når disse fyller 18 år, må de ut.

Ap vedtok etter intens debatt på sitt landsmøte å mykne opp praksisen med bruk av midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.

– Ap kommer til å jobbe fram et forslag og vi skal levere det så snart som mulig, fortsetter Lauvås.

Vil helst fjerne ordningen

KrF, Venstre, SV, MDG og Rødt vil alle fjerne hele ordningen med midlertidig opphold. KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad er likevel åpen for forslag for få ned midlertidigheten.

– Om vi ikke kan avskaffe hele ordningen, må vi ha et sårbarhet- eller rimelighetsvilkår så vi kan sikre flere mindreårige en trygg hverdag, sier Ropstad.

Lauvås sier Ap ønsker å tydeliggjøre reglene om hvilke kriterier som skal legges til grunn i sakene som behandles.