Sosial ulikhet i samfunnet er den viktigste saken for velgerne når de skal stemme ved valget i høst.
Ifølge Jonas Gahr Støre har forskjellene økt hvert år under de borgerlige.
Men Erna Solberg fremholder at forskjellene tvert imot går ned.
Hva er rett? Aftenposten har sett på tallene som forklarer forskjellene i Norge.

Opposisjonen: Ulikheten har økt hvert år. Regjeringen: Ulikheten går ned

De rikeste i Norge har økt sin andel av formuen hvert år siden Solberg-regjeringen tiltrådte. Men statsminister Erna Solberg peker på færre sosialhjelpsmottagere og andre forhold som reduserer ulikheten.

En måling foretatt av Norstat for Aftenposten viser at velgerne mener «sosial ulikhet» er den viktigste saken i valgkampen.

Høyre- og venstresiden legger vekt på helt ulike variabler for å beskrive ulikhet og hvordan den måles. Aftenposten har innhentet data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for å sjekke hva fakta sier om de ulike variablene partiene velger for å definere ulikhet.

Les hele saken med abonnement