Disse syv politikerne fikk 2,3 millioner for mye fra Stortinget

Syv tidligere stortingspolitikere fikk lønn og aksjeutbytter samtidig som de mottok millionbeløp i godtgjørelse fra skattebetalerne.

Etter at de gikk av som stortingsrepresentanter, fikk syv politikere over 100.000 for mye utbetalt.

Hver tredje stortingsrepresentant som sluttet i perioden 2012 til 2021 fikk for mye i etterlønn og fratredelsesgodtgjørelse. Det viser Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets goder.

Det har fått revisjonen til å rette «sterk kritikk» mot Stortingets administrasjon, presidentskap og representanter.

Hele 51 personer fikk for mye i godtgjørelse da de sluttet, men syv personer fikk utbetalt mer enn 100.000 kroner mer enn de skulle fått.

Til sammen har de syv fått utbetalt 2,3 millioner kroner som de ikke hadde rett på.

Får pengestøtte fra Stortinget

I opptil tre måneder etter at de har gått av, kan avgåtte representanter på Stortinget få en ytelse som tilsvarer det de fikk da de satt på tinget. Det kalles fratredelsesytelse. Etter denne perioden kan de få opp til 12 måneder med etterlønn, 66 prosent av gjeldende godtgjørelse. I perioden 2012 til 2021 mottok 163 personer en slik pengestøtte.

For å få dette, kan du ikke ha annen lønnsinntekt, kapitalinntekt eller inntekt fra næring samtidig. Du kan heller ikke opprette ditt eget selskap.

Mottar du for eksempel et honorar for å sitte i et styre, eller for å holde et foredrag, skal godtgjørelsen avkortes tilsvarende honoraret eller lønnen. Dersom du oppretter eget selskap, må du betale tilbake hele etterlønnen du har mottatt.

Men syv stortingsrepresentanter mottok urettmessig over 100.000 kroner hver.

I tabellen under ser du hvem de er og hvor mye de mottok urettmessig fra Stortinget.

Sa ikke ifra

Dersom man får lønn eller kapitalinntekt i perioden man får godtgjørelse fra Stortinget, skal man si ifra, så det kan trekkes fra utbetalingene dine. Ifølge Riksrevisjonen har de fleste representantene som har hatt næringsinntekt eller kapitalinntekt i ytelsesperioden, fått for mye penger fordi de ikke har gitt tilstrekkelig informasjon om denne inntekten til Stortingets administrasjon.

Flere av personene i listen hadde ikke oppgitt til Stortingets administrasjon at de hadde egne selskaper eller mottok kapitalinntekter fra eiendomssalg eller aksjesalg da det skjedde.

Under 50.000

Riksrevisjonen har avdekket at minst 51 personer har fått utbetalt urettmessige godtgjørelser. Av dem har 14 personer fått over 50.000 kroner for mye.

Oversikten som Riksrevisjonen har laget, viser at halvparten fikk under 25.000 kroner for mye.

Elleve av dem har betalt tilbake hele beløpet de har fått for mye, mens 38 ikke har fått ytelsen avkortet nok, eller har betalt tilbake nok.

61 politikere har ikke oppgitt informasjon om alle relevante inntekter eller andre forhold av betydning for ytelsen.

Riksrevisjonen kritiserer samtidig Stortingets administrasjon for å ha hatt en mangelfull og uklar praksis av regelverket, og at de har gitt mangelfull, uklar og til dels uriktig informasjon om ordningene til representantene.

I den første versjonen av denne saken kom det ikke frem at Hagesæther hadde mottatt honorar, og ikke lønn. Det var heller ikke tydeliggjort at han selv hadde tatt initiativ til å betale tilbake overfor Stortingets administrasjon. Saken ble oppdatert med disse opplysningene klokken 16.55 den 28. april.