Bjørnar Moxnes har i syv år forsøkt å fjerne kommunistspøkelset i Rødt. Han har fortsatt ikke lykkes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil helst kalle seg sosialist. Men partiet hans tviholder på kommunismen.

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, vil helst kalle seg selv sosialist, men sier han «lever greit» med at Rødt – i prinsipprogrammet – fortsatt vil fremme kommunismen.

Rødt fosser frem på målingene. Siste halvår har partiet ligget godt over sperregrensen. I Oslo har partiet vært nær 10 prosent på flere målinger.

Denne helgen holder Rødt landsmøte. Partiet forbereder seg på det store gjennombruddet i stortingsvalget i 2021 med kanskje så mye som 10–12 stortingsrepresentanter.

Moxnes, partiets eneste stortingsrepresentant i dag, får mye av æren for fremgangen som i stor grad skyldes tilsig av misfornøyde Ap-velgere. Moxnes spissing av Rødts budskap til kun tre kulepunkter har lykkes:

  • Kamp mot Forskjells-Norge
  • Kamp mot velferdsprofitører
  • Nei til EØS

Samtidig er Rødts fremgang trolig del av en europeisk tendens der den radikale venstresiden styrker seg.

Moxnes har siden han ble leder i 2012 kjempet for å fjerne de mest tydelige restene av partiets forhistorie knyttet til RV og AKP (m-l).

Fortsatt revolusjon og klassekamp

I nytt forslag til prinsipprogram, som skal vedtas på Røds landsmøte i helgen, er ml-retorikken dempet. Men Rødt skal fortsatt være et revolusjonært klassekampparti der målet er kommunismen.

Det slås imidlertid fast at Rødts idealsamfunn skal være demokratisk. «Demokrati» er nevnt 76 ganger i det nye utkastet, mot 28 i dagens program.

– Overalt hvor kommunismen har vært forsøkt innført har det endt i autoritære og udemokratiske samfunn. Hva synes du om at ordet kommunisme fortsatt foreslås som del av Rødts program, Moxnes?

– Jeg kaller meg selv sosialist, men lever helt greit med det ordet. Ikke alle er enige i det, fordi det forbindes med noen autoritære regimer som kalte seg kommunistiske - Kina og Sovjetunionen. Det viktige for meg er derfor at Rødt er krystallklar på demokrati.

– Kan du nevne ett eksempel hvor kommunisme har vært prøvd ut over tid og med hell?

– Kommunistiske regimer har vært føydale despotier som undertrykte enhver opposisjon. Disse regimene viste en ting, nemlig at å samle all makt i ett parti er verre enn kapitalismen, som samler makten hos noen få. Så, nei, det finnes ikke slike eksempler.

– Ikke ett eneste ett?

– Nei. Men det er fordi det vi går inn for er å innføre folkestyre over økonomien. Det har ikke vært gjort i noe samfunn så langt.

– Til tross for dette, så vil dere likevel forsøke det?

– Det finnes land som har gått langt i den retning vi ønsker, som har tatt hele sektorer ut av markedet og styrt ut fra behov – ikke penger. Det land som har kommet lengst i den retning, er Norge. Her har arbeiderbevegelsen jobbet for å sette noen grenser for markedet og sagt at uansett størrelse på lommebok så skal du få utdannelse og behandling.

– Så du er sosialdemokrat, da?

– Nei, Norge er og har vært et kapitalistisk samfunn, også under Ap. Det gir økte klasseskiller og stor samling av makt og rikdom hos noen få.

Les også

Rødt kan gjøre sitt beste valg noensinne

– Er da det Ap-styrte Norge i tiårene etter krigen det nærmeste du kommer det samfunnet Rødt vil ha?

– De sosialistiske innslagene i norsk økonomi er kjempet frem av arbeiderbevegelsen som er mye mer enn Ap. Norge og Ap anno 2019 er på full fart vekk fra den «sivilisasjonen» vi har hatt.

Bjørnar Moxnes

Han sier dagens Ap forlengst har fjernet seg fra sine idealer.

– Det skjedde før 80-tallet. Nå aksepterer Ap at det lages butikk av barnehagen og de lar bunnlinjen styre sykehusene. Da er vi på full fart vekk fra den sivilisasjonen som tross alt fantes innen den norske kapitalismen.

– Men er ikke du ganske frekk når du fremhever etterkrigstidens Ap? Einar Gerhardsen (Ap-leder 1945–65) bannlyste enhver kontakt med kommunister. Og i Rødts program er Ap fortsatt lakeier for en samfunnsform dere ønsker å fjerne.

– Ap i 2019 har ikke monopol på bevegelsen av medlemmer og tillitsvalgte i fagbevegelsen som samlet seg i ulike partier til venstre for å skape et sosialistisk samfunn. Vi vil bygge videre på den radikale demokratiske og sosialistiske tradisjonen i arbeiderbevegelsen, mens jeg er litt mer usikker på hva Ap bygger på nå.

Stortingsrepresentanter skal styre økonomien

Rødt vil avskaffe kapitalismen gjennom demokratisk, ikke-væpnet revolusjon. Store private selskap og banker skal underlegges «demokratisk kontroll».

– Hvem skal ta beslutninger i banker når de underlegges demokratisk kontroll?

– Vi mener det offentlige skal styre bankene ut fra mål som folkestyret setter, bl.a. for å motvirke boligkrakk og sikre langsiktige lån til fornuftig rente. I dag styres tilgangen til kreditt av en bitte liten økonomisk elite.

– Så det er stortingsrepresentanter som skal ta disse beslutningene?

– Ja. 40 prosent av norsk økonomi styres allerede gjennom statsbudsjettet. Vi vil at folkevalgte skal fastsette bankenes mål.

– Hvordan skal en overtagelse skje?

– Vi må finne minnelige ordninger. Da Stoltenberg-regjeringen på 1990-tallet tok over bankene, ble aksjekursen satt til null eller én krone. Bankene var i realiteten konkurs. Det naturlige nå vil være at staten kjøper seg opp.

Bjørnar Moxnes

– Men har folkevalgte god nok kompetanse til å ta slike beslutninger?

– Det som har gått vanvittig galt er jo dagens system der en økonomisk elites profittmaksimering er rettesnoren og der bankene går på dunken med jevne mellomrom.

– Men stortingsrepresentanter har altså kompetansen som trengs?

– De folkevalgte skal ikke selv ha styrefunksjon, men kan opprette styrer med profesjonelle folk. Poenget er at rettesnoren skal være samfunnets behov, definert av folkevalgte, ikke mest mulig inntjening til eierne.

Moxnes sier han ikke ønsker at all privat virksomhet skal overtas av staten.

– Staten skal ikke drive enhver pølsebod på hjørnet, men bank, finans og store selskaper som f.eks. Statoil (Equinor). Statoil bør være en motor for grønn omstilling, men det er vanskelig i dag når private aksjonærer vil ha størst mulig avkastning nå.

Dansk suksess

Rødts «søster» i Danmark, Enhedslisten, har gjort stor suksess etter å ha kvittet seg med enhver referanse til kommunismen – og snakket høyt og tydelig om det. Partiet ligger rundt 10 prosent på målingene. I København er Enhedslisten tett på 20 prosent i oppslutning.

– Hvorfor gjør ikke Rødt det samme?

– Enhedslistens suksess kommer av at de har fornyet seg uten å gå til høyre. Det er også målet for Rødt.

– Men ønsker ikke du å stryke ordet kommunisme av samme årsaker som danskene gjorde det?

– Jeg lever som sagt godt med det ordet.