Nytt NHO-barometer: Flere venter oppsigelser. Færre frykter konkurs.

– Flere bedrifter forbereder seg på å si opp noen ansatte for å sikre at bedriften er levedyktig i et lengre perspektiv, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Det kan hende at tiltakene vil måtte virke lenger enn vi først hadde tenkt, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHOs spørreundersøkelse blant medlemsbedriftene, gjennomført torsdag og fredag, viser tegn til både optimisme og pessimisme i næringslivet:

  • Flere planlegger oppsigelser: 17 prosent mot 14 prosent sist.
  • Færre har likviditetsproblemer: 26 prosent mot 31 prosent sist.
  • Færre ser en reell risiko for konkurs: 22 prosent mot 28 prosent sist.

For mange bedrifter er den store utfordringen å sikre penger på konto til å fortsette driften. NHO er derfor opptatt av at søknadsportalen for kompensasjonsordningen må fungere.

–Nå må vi gjøre alt vi kan for å unngå konkurser, sier Almlid.

Bilindustrien bråstanset

Hydal Aluminium Profiler AS på Raufoss har kunder i mange bransjer, og er en av bedriftene som har fått en smell av koronakrisen.

Kansellering av ordrer fra bilindustrien på kontinentet har ført til omsetningssvikt og permitteringer.

– Det ble bråstopp og bortfall av ordrer til biler og lastebiler når flere av kundene stengte fabrikkene over natten, sier adm.dir. Vera Flatebø.

Selv om bedriften fortsatt leverer til blant annet byggeindustrien, ble ordreinngangen redusert med 30 prosent i mars. 30 av 177 ansatte er permittert.

Først i april vil bedriften nyte godt av regjeringens kompensasjonstiltak fordi omsetningen falt med over 30 prosent denne måneden.

-Hvordan vil din bedrift komme ut av denne krisen?

– Målet er å unngå full stopp, ta ned kostnadene og klare å kjøre med redusert kapasitet. Det er krevende å gjøre endringer raskt nok for å tilpasse kostnadsnivået til endringene.

– Kompensasjonsordningen er nok bedre for de med full stopp en de som kjører videre med redusert produksjon. Jeg skulle ønske myndighetene bidro med lønnstilskudd og en større dekning av faste kostnader for bedrifter som holder hjulene i gang, sier Flatebø.

Redusert arbeidsgiverperiode viktigst

NHO har denne gang spurt om hvilke tiltak som hjelper bedriftene mest:

• Flest oppgir at redusert arbeidsgiverperiode for permittering (72 prosent) og for syke- og omsorgspenger (71 prosent) har vært til hjelp for bedriften.
• 38 prosent mener kompensasjonsordningen vil hjelpe dem, i stor eller noen grad. Denne treffer
særlig godt for reiseliv (69 prosent), service og handel (64 prosent) og luftfart (60 prosent).
• Garantilån er det tiltaket som færrest mener er til god hjelp. 13 prosent oppgir at det er til hjelp.

– Færre frykter konkurs. Tallene viser at flere tror at de kommer gjennom dette. Det tyder på at bedriftene tror ordningene vil hjelpe, sier Almlid.

– Hvor lenge må vi ha statlig livredding?

–Det kan hende at tiltakene vil måtte virke lenger enn vi først hadde tenkt. Det avhenger av hvor lenge smitteverntiltakene vil vare. Jo lenger de virker, jo større grunn til å ha kompensasjonsordninger over sommeren i alle fall.

– Hvor mange oppsigelser må vi regne med?

– Det er nok sånn at flere bedrifter ser at de må tilpasse bedriften til en annen virkelighet. De forbereder seg på å si opp noen for å sikre at bedriften er levedyktig i et lengre perspektiv.

– For noen bransjer vil dette vare i lang tid. Heller i år enn i måneder. De må tilpasse driften for å overleve. En del av dem som er permittert ender nok som oppsigelser. Det er jeg forberedt på. Da må vi sikre at det er andre jobber for dem, sier Almlid.

Bedriftene spørres også for første gang i hvilken grad de har hatt omsetningssvikt. 7 av 10 bedrifter har opplevd dette og 3 av 10 har tapt over halve omsetningen.

– Dette bekrefter bare det vi har sett, at nedturen er bred, sier Almlid.

NHO-sjefen er opptatt av at vi fremover både skal gjenreise og omstille.

-Fremover må vi gjenreise Norge og sikre at vi har nok aktivitet til å holde hjulene i gang. Det er mer enn 200.000 arbeidsplasser i olje og gass og tilhørende leverandørnæringer. Vi må fortsatt ha fart i bygg og anlegg og andre næringer som sikrer arbeidsplasser.

– Samtidig skal vi skape nye arbeidsplasser ved å omstille Norge. Tiltak innenfor teknologi og klima, eksempelvis karbonfangst og lagring, er viktig å få på plass, sier han.