Klimasøksmål blir plenumssak i Høyesterett

Miljøvernorganisasjonene tapte i to rettsinstanser, men nå vil Høyesterett i plenum behandle søksmålet mot staten.

Klimasøksmålet mot staten skal behandles i Høyesterett i plenum. Her fra en markering til støtte for søksmålet på Eidsvolls plass i Oslo i november i fjor.

Mandag besluttet ankeutvalget at saken slippes inn til behandling. I tillegg har justitiarius besluttet at saken skal behandles i plenum. Det vil si at samtlige nitten dommere skal delta i motsetning til de vanlige fem, skriver Rett24.

Dette er en behandlingsform justitiarius kan beslutte i særlig prinsipielle saker. Plenum ble sist benyttet i den såkalte Nesseby-saken, for to år siden.

Bakgrunnen for tvisten er at Greenpeace og Natur og Ungdom har stevnet staten for å stoppe oljeletingen. Miljøorganisasjonene mener at utvinningstillatelsene i 23. konsesjonsrunde er i strid med Grunnloven paragraf 112, og derfor ugyldige.