Ropstad til angrep på venstresidens overstyring av familiene

Kjell Ingolf Ropstad advarte mot statlig styring av familiene i sin første tale som KrF-leder. Selv blir han av venstresiden i partiet advart mot en for snever familiepolitikk.

I sin aller første tale som KrF-leder gikk Kjell Ingolf Ropstad til angrep venstresidens forsøk på å «styre familiene». Han understreket den kristne troens kraft og plasserte KrF tydelig på borgerlig side i norsk politikk.

Det var knyttet stor spenning til den første talen Ropstad skulle holde som nybakt partileder.

Han slo an en tone med et tydelig kristent budskap og brukte mye tid på å advare mot venstresidens skole- og familiepolitikk. Han tegnet et bilde av en venstreside som ønsker å flytte ansvar fra familien til det offentlige.

Les også

16 ting du bare kan oppleve på et landsmøte i KrF

Frykter styring og ikke styrking av familien

– De vil at alle barn skal gå i barnehagen når de fyller ett år og at kontantstøtten skal fjernes, at foreldrepermisjonen skal deles helt likt mellom mor og far, at det skal innføres heldagsskole, at fritidsaktiviteter skal flyttes fra frivilligheten over i skolen og at skolen skal lage maten, og ikke foreldrene, sa han og la til at alle forslagene kommer med gode intensjoner.

– Men, det er ikke hvert enkelt grep som gjør det så dramatisk.
Det er retningen og totaliteten. Resultatet blir at staten overtar og fellesskapene og frivilligheten forvitrer. Resultatet blir styring av familiene og ikke styrking, sa han.

Kort tid før talen drøftet landsmøtet fordelingen mellom mor og far i foreldrepermisjonen. Der tok den nye partilederen, som også er landets barne- og familieminister, til orde for en kortere fedrekvote enn i dag: en på ti uker. Det ble også landsmøtets vedtak.

Skal sette sitt preg på familiepolitikken.

Ropstad opplyste i talen at regjeringen skal et starte nytt familiepolitisk arbeid.

– Det er behov for en ny og fremtidsrettet familiepolitikk – og en grundig debatt om hvordan vi bedre kan legge til rette for familiene, sa han og nevnte problemer som synkende fødselstall og skilsmisser.

Han poengterte at han nå starter et prosjekt for å sette familiepolitikk på dagsordenen med et mål om å øke familienes valgfrihet og for å løfte bevisstheten om familiens rolle og betydning for samfunnet.

– Det skal merkes at KrF er i regjering, sa han.

Han brukte ellers mye av talen til å beskrive KrF som et kristent borgerlig parti som vil kjempe for internasjonal rettferdighet, solidarisk alkoholpolitikk, sosialt ansvar og klima- og miljøpolikk.

Kjell Ingolf Ropstad

Avventende «røde» KrF-ere

Politikere på venstresiden i KrF, Geirmund Lykke i Trondheim, Simen Bondevik leder av Viken KRFU, KrFs fylkesordførerkandidat Trude Brosvik i Vestland og stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, skryter alle av den nye partilederens tale. De mener det var mye gjenkjennelig og god KrF- politikk i den.

De vil i liten grad benytte anledningen til å kritisere kursen, men noen kommer med noen indirekte advarsler.

Håper tydelig ikke betyr mer snever

– Etter å ha hørt den talen, tenker jeg at det blir «business as usual», kanskje med et sterkere fokus på familiepolitikk, og det er bra, sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold.

På spørsmål om han frykter en mer innsnevrende politikk, svarer han at han håper det ikke skjer.

– Jeg håper det med å spisse og være tydelig ikke betyr at vi skal bli et trangere og mer innsnevret parti, men alt dette må vi komme tilbake til når vi ser hvordan politikken skal utformes fremover og hva han mener med å spisse og tydeliggjøre politikken, sier han.

Bondevik: Må akseptere ekteskap mellom homofile

Simen Bondevik, leder i KrFU i Viken, var glad for at Ropstad løftet frem klimakrisen og påpeker ellers at han merket seg at den nye partilederen tydelig løftet frem familiepolitikken.

– Jeg er enig i at vi skal dyrke familieprofilen, men jeg mener f. eks.at vi bør anerkjenne dagens ekteskapslov og at vi heller bør bli et raust familieparti enn et konservativt og snevert familieparti, sier han.

– Frykter du det siste?

– Hvis vi i neste stortingsprogram fortsetter å løfte frem ekteskapet mellom mann og kvinne som den mest stabile rammen for barns oppvekst – da frykter jeg at vi blir et snevert familieparti. Men jeg frykter det ikke på grunn av at Kjell Ingolf Ropstad er blitt partileder, sier han.

Skeptisk til for sterk betoning av det kristne verdigrunnlaget

Kommunalråd Geirmund Lykke, KrF-gruppeleder i Trondheim, uttalte seg før landsmøtet kritisk til den nye partilederens betoning av de kristne grunnverdiene. Han roser likevel Ropstad for å ha holdt en «god og samlende tale».

Når han blir spurt om han alt i alt er enig i den kursen han trekker opp, svarer han at «det er et vanskelig spørsmål».

– Jeg har ikke lyst til å snakke ned den rollen han har. Jeg respekterer fullt ut det som har skjedd. Og den måten han nå griper fatt i oppgavene på er ikke overraskende på noen måte. Det er Kjell Ingolf slik jeg kjenner ham. Jeg har ikke noe imot ham personlig. Jeg nøyer meg med det, for det blir fort feil, sier han om han skulle si noe mer.

– KrF må erobre sakseierskap til «kristne verdier»

Redaktør i den verdikonservative avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, mener KrF i valgkampen i 2017 overlot «sakseierskapet til det kristne verdigrunnlaget» til Sylvi Listhaug og Frp.

– I 2017 var det kristne verdigrunnlaget en del av valgkampen. men det var Sylvi Listhaug (Frp), men også Ola Borten Moe (Sp) og Linda Hofstad Helleland (H) som snakket om det. KrF var helt fraværende.

Han synes derfor Ropstads tale var god.

– Det var veldig bra at han snakket så tydelig om kristne verdier og uttrykte en stolthet over det. Hvis ikke KrF greier å gjenerobre sakseierskapet til de kristne verdiene så har ikke partiet en fremtid. De kristne verdiene må igjen bli en identitetsmarkør for KrF, sier Selbekk.

Er du interessert i mer stoff fra KrFs landsmøte?