Tre må ut når Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale skal tilbake til Stortinget

Carl I. Hagen er den mest kjente av tre vararepresentanter som nå forlater Stortinget. Samtidig mister bedrageridømte Mazyar Keshvari retten til å motta 987.000 kroner i året.

Siv Jensen i samtale med Carl I. Hagen under Frp-landsmøtet på Gardermoen i mai i fjor.

Mandag ble det klart at Fremskrittspartiet går ut av den borgerlige regjeringen etter mer enn seks år ved kongens bord. Det får konsekvenser for sammensetningen av partiets stortingsgruppe.

Tre av Fremskrittspartiets statsråder er innvalgt på Stortinget. Det er Siv Jensen, som har vært finansminister, Sylvi Listhaug, som er olje- og energiminister, og Jon Georg Dale, som er samferdselsminister. Under regjeringsdeltakelsen har vararepresentanter møtt i i deres sted.

I Siv Jensens tilfelle er det Mazyar Keshvari som har møtt på Stortinget, men han har vært sykmeldt siden Aftenposten avslørte at han hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget.

For dette ble han dømt til syv måneders fengsel i Nedre Romerike tingrett i oktober, men denne saken er anket til lagmannsretten fordi påtalemyndigheten mente straffen var for mild.

Bedrageridømt stortingsrepresentant mister godtgjørelse

I Keshvaris fravær har Carl I. Hagen møtt på Stortinget. Dette har ført til at Stortinget har betalt full godtgjørelse – som utgjør 987.000 kroner i året – til både Hagen og Keshvari. Årsaken til dette er at Keshvari ikke har hatt tidsmessig begrensning i hvor lenge han motta full lønn som sykmeldt.

Bedrageridømte Mazyar Keshvari mister rettigheter når Siv Jensen returnerer til Stortinget.

Frps uttog fra regjeringskontorene endrer dette, bekrefter Stortingets administrasjon.

«Mazyar Keshvari har for tiden permisjon fra vervet som fast møtende vararepresentant på grunn av sykdom. Han er innvilget godtgjørelse under permisjonen. Han vil imidlertid ikke beholde godtgjørelsen når Siv Jensen returnerer til Stortinget. Han kan derimot søke om inntil 3 måneders fratredelsesytelse», heter det i en e-post fra Stortingets kommunikasjonsavdeling.

Stortingets administrasjon opplyser at dette også gjelder Carl I. Hagen. Det er Stortingets presidentskap som behandler disse søknadene.

Disse må også finne noe annet å gjøre

Flere vararepresentanter fra Nordvestlandet ryker nå ut av Stortinget. For Sylvi Listhaug har Jan Steinar Engeli Johansen møtt, og for Jon Georg Dale Knut Magne Flølo, som begge representerer Frp i Møre og Romsdal.

I tillegg til Jensen, Listhaug og Dale har Frp hatt følgende statsråder som ikke er innvalgt på Stortinget.

  • Jøran Kallmyr – Justis- og beredskapsdepartementet.
  • Ingvil Smines Tybring-Gjedde – Justis- og beredskapsdepartementet.
  • Terje Søviknes – Helse- og omsorgsdepartementet.
  • Harald T. Nesvik – Nærings- og fiskeridepartementet.

For Søviknes er det varslet at han går tilbake til lokalpolitikken.