Politikk

Regjeringen vil stramme inn politikernes etterlønn

Karantenenemnda ber om klarere regler etter at eksstatsråd Per Sandberg brøt loven om etterlønn. Nå vil regjeringen vurdere hele ordningen med etterlønn for politikere.

Tidligere Frp-statsråd Per Sandberg brøt karanteneloven, men fikk likevel full lønn i seks måneder. Nå skal regjeringen vurdere innstramninger.
  • Thomas Spence

Høsten 2018 hadde nemnda hatt en lang korrespondanse med Frps tidligere statsråd Per Sandberg hvor konklusjonen ble at han brøt karantenebestemmelsene. Men det fikk ingen konsekvenser.

Sandberg gikk av som statsråd 13. august 2018 med seks måneders karantene med full statsrådslønn, tilsammen 682.508 kroner.

I sin årsrapport for samme år, tok nemnda opp saken: «Karantenenemnda ser på bakgrunn av konkrete saker behovet for at karanteneloven revideres og anmoder KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) om dette».

Den viste «særlig til at reglene om sanksjoner kan være utfordrende å
forvalte. Nemnda mener derfor at gjeldende sanksjonsregler bør gjennomgås og om det bør vurderes om andre sanksjoner kan være aktuelle ved klare brudd på ilagt karantene eller saksforbud.»

  • Les også: Nemnda gransket om Sandberg brøt loven
Kommunalminister Nikolai Astrup setter ned et utvalg som skal vurdere innstramninger i politikernes etterlønnsordning.

Astrup: En rekke problemstillinger skal drøftes

Nå varsler kommunalminister Nikolai Astrup gjennomgang av reglene.

– Vi kommer til å nedsette et lovutvalg som skal revidere karanteneloven. Arbeidet kan starte i april i år. Innspillene fra Karantenenemnda vil inngå i arbeidet, sier Astrup til Aftenposten.

Han sier at «det er en rekke problemstillinger som vi mener bør drøftes i utvalget», og nevner spesielt:

  • Utvalget skal vurdere om det skal være adgang til å gjøre unntak fra hovedregelen om kompensasjon. (I tilfeller der politikeren går tilbake til en stilling som ikke er omfattet av karantenereglene, eller der stillingen er en bistilling).
  • Om godtgjørelse fortsatt skal gis for ilagt karantene dersom det opprettes foretak med sikte på rådgivning innenfor samme område som man hadde ansvar for som politiker.
  • Mer presis definisjon av saksforbud.
  • Hvilken informasjonsplikt eks-politikerne skal ha.

– Ikke en bestemt sak som ligger bak

– Er ordningen misbrukt?

– Vi mener det fornuftig å gå gjennom reglene fordi det er viktig å vurdere om lovverket fungerer etter hensikten, fordi det er lenge siden det ble gjort sist, og fordi Karantenenemnda har gitt anbefalinger om dette.

Han understreker at dette ikke knytter seg til én bestemt sak.

Paret Bahareh Letnes og Per Sandberg planla blant annet å selge dekk til Iran.

Per Sandberg gikk av som fiskeriminister og nestleder i Frp etter at han brøt sikkerhetsrutinene og tok med seg tjenestetelefonen på en privat reise til Iran. Han varslet heller ikke Statsministerens kontor om reisen. Iran er kjent for omfattende spionasje mot vestlige land.

Sandberg selv har antydet at han ble offer for et politisk spill hvor mediene og politiske motstandere brukte forholdet til hans nye kjæreste, norsk-iranske Bahareh Letnes, til å presse ham ut.

Deretter reiste Sandberg og Letnes igjen til Iran hvor de hadde møter og seminarer med representanter for myndigheter og næringsliv. I et møte med studenter i Oslo sa Sandberg at han skulle sende «noen tusen piggdekk» til Iran, arrangere «en fantastisk svær festival i Oslo» og « tjene penger som gress».

Karantenemnda konkluderte med at han brøt loven.

I årsmeldingen ble dette beskrevet slik:

«Der hvor nemnda har møtt på utfordringer har vært i saker
hvor det har vært reist påstand om at den tidligere politikeren har brutt ilagt karantene eller saksforbud».

Leder i Karantenenemnda, tidligere Ap-statsråd Hill-Marta Solberg, sier til Aftenposten at de har opplevd at «ulike problemstillinger og situasjoner som oppstår ikke er godt nok dekket i loven».

– Det trengs en gjennomgang av bestemmelsene for karantene og lange saksforbud, sier hun.

– Er det krangelen med Per Sandberg som har utløst behovet?

– Jeg vil ikke gå inn på enkeltsaker. Vi baserer arbeidet på tillit og at politikerne har informasjonsplikt. Hvis noen bryter informasjonsplikten, eller lar være å melde fra om overganger, er ikke reglene klare om hva som skal skje.

Fikk ingen konsekvens

Nemnda truet Sandberg med overtredelsesgebyr, men det ble aldri gjennomført. Nemnda ber nå om lovhjemmel til trekk i godtgjørelsen eller bortfall av godtgjørelsen.

Etter politikerkarrieren har Letnes og Sandberg deltatt i flere TV-programmer som «Skal vi danse» på TV2. Paret flyttet til Halden før jul hvor Sandberg har søkt på jobb som taxisjåfør. Tidligere har eksministeren søkt jobb som kultursjef på Svalbard og som avdelingsdirektør for samfunnsutvikling i Nordre Land i Oppland.

Sandberg har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

Les mer om

  1. Per Sandberg
  2. Iran
  3. PST
  4. Nikolai Astrup