Høyre-utvalg lanserer handlingsregel for å styre en skjerpet innvandringspolitikk

Høyre vil ha betydelige innstramninger i innvandringspolitikken. Nå foreslår Torbjørn Røe Isaksen en handlingsregel som skal sikre at antall flyktninger som får komme til Norge, ikke styres av internasjonale kriser, men besluttes politisk av Stortinget.

Høyres Torbjørn Røe Isaksen leder et innvandringsutvalg som skal foreslå ny innvandringspolitikk for Høyre for neste stortingsperiode. Utvalget foreslår at det etableres en politisk besluttet handlingsregel for antall innvandrere som får komme til Norge.

Høyres innvandringsutvalg foreslår en slik handlingsregel – etter mal av handlingsregelen for uttak av penger fra Oljefondet – i en rapport som er levert Høyres programkomité.

Torbjørn Røe Isaksen leder utvalget og presenterer rapporten for Høyres sentralstyre mandag.

Les hele saken med abonnement