Politikk

Universitetsrektor rystet over Ap, Frp og Senterpartiets plan for universitetene

– Jeg tror ikke de har tatt innover seg hva dette betyr. Det er grunn til å frykte at dette vil gå særlig ut over humaniora, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, liker stortingsflertallets forslag om ny finansieringsmodell svært dårlig.
  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist

I går ble det kjent at Ap, Frp og Sp overkjører regjeringen i Stortingets arbeid med regjeringens kompetansereform, som ble lansert 22. april.

I tillegg til flere fagskoleplasser er de tre opposisjonspartiene enige om å kreve at regjeringen legger frem forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler.

Utdanningsinstitusjonene skal blant annet premieres dersom studentene får «relevant arbeid etter endt studie», heter det i forslaget de tre partiene er enige om.

– For Frp er det viktig å endre finansieringssystemet som i dag ikke har noen incentiver for hva studenten gjør etter endt utdanning, sa utdanningskomiteens leder Roy Steffensen (Frp).

«Direkte sjokkerende»

Svein Stølen, som er rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), er lite imponert. «Direkte sjokkerende», skrev han om forslaget på Twitter i går.

Nettavisen Khrono omtalte kritikken fra Stølen i går.

Også på sin egen blogg langer Stølen ut mot Frp, Ap og Sp, som han anklager for å ha «kortsluttet» et pågående arbeid med ny finansieringsmodell for universitets- og høyskolesektoren:

«Midt i viktige høringer om ny UH-lov og styringsmelding, velger de en politisk manøvre som er direkte rystende», skriver han der.

Overfor Aftenposten viser han til at regjeringens forslag om ny lov om universiteter og høyskoler fortsatt er til høring, med høringsfrist 5. juni. Endringer i dagens finansieringsmodell er en del av lovforslaget.

Fredag gir dessuten Universitetet i Oslo sine innspill til Kunnskapsdepartementet om en egen stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler, forteller Stølen.

– Dette har vi sittet og jobbet seriøst med, og så kortsluttes arbeidet av Ap, Senterpartiet og Frp. Det er sjokkerende, sier Stølen.

Advarer politikerne

Han er heller ikke videre fornøyd med innholdet i forslaget fra de tre partiene. For hvordan skal man avgjøre om en filosof eller idéhistoriker oppnår «relevant arbeid etter endt studie», og hvem skal gjøre det?

– Jeg tror ikke de har tatt innover seg hva dette betyr. Det er grunn til å frykte at dette vil gå særlig ut over humaniora, sier Stølen.

I sin blogg viser rektoren til Danmark, hvor man «har kuttet hardt i fag man mente var lite relevante for arbeidslivet».

Han advarer politikerne mot å tro at de kan spå særlig treffsikkert om hvilken kompetanse arbeidslivet vil ha behov for i fremtiden.

«UiOs pionérarbeid innen objektorientert programmering på 60–70-tallet kom ikke på bestilling, men la grunnlaget for utviklingen av det internettet vi kjenner i dag», skriver han.

Stølen håper at stortingsflertallet snur, eller at regjeringen implementerer forslaget på en måte som ikke skjærer alle utdanningsinstitusjoner over én kam. Innspillet universitetet sender til Kunnskapsdepartementet fredag, vil inneholde et forslag om det, forteller han.

Stølen ser for seg at kravet om relevant arbeid rettes mot profesjonsutdanninger og universiteter som tjener mer «regionale behov» enn Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim.

– Vi mener vi gjør den beste jobben for det norske arbeidslivet under frihet. Kanskje er det en løsning å si at vi har et mangfold av universiteter, og at vi derfor bør ha et mangfold av finansieringsordninger?

– Jeg tror ikke mange har ropt etter filosofer de siste to månedene

Frps Roy Steffensen, som leder Stortingets utdanningskomité, tar kritikken med ro. Han viser til at utdanningsinstitusjonene selv kartlegger om studentene får relevant arbeid etter studiet, og at flere av dem bruker disse undersøkelsen til å markedsføre seg.

– Så de må jo mene at disse dataene er relevante. I den siste kandidatundersøkelsen til Universitetet i Oslo sier bare 5 prosent at de mener at utdannelsen deres i liten grad er relevant for jobben de har. Så jeg synes Universitetet i Oslo har en vel defensiv holdning til dette, sier han til Aftenposten.

Steffensen understreker at arbeidet med den nye ordningen på ingen måte er ferdig. Han understreker at det i avtalen mellom de tre partiene er slått fast at modellen skal utarbeides i tett samarbeid med sektoren. Han viser til at det vil være snakk om en liten andel av tilskuddene universitetene og høyskolene.

– Det er ikke overraskende at noen reagerer når man røsker opp i det etablerte, men jeg er sikker på at dette er fornuftig. Når utdanningen er finansiert av skattebetalernes penger, er det ikke urimelig at vi stiller krav om hva vi får igjen. Det vil også Høyre mene når noen i Civita sier det samme som meg.

– Vil dette føre til at vi utdanner færre filosofer, statsvitere og idéhistorikere i Norge?

– Jeg vet ikke hva det blir flere eller færre av. Men jeg vet at SSB har fremskrivninger som viser at vi vil ha for mange med høy utdannelse på noen områder, f.eks. innen økonomi, mens vi vil mangle folk i helsetjenesten. Jeg tror ikke mange har ropt etter filosofer de siste to månedene. Man har ropt etter helsearbeidere.

Les også

  1. Ap, Frp og Sp overkjører regjeringen – vil ha 2000 flere fagskoleplasser

Les mer om

  1. Oslo
  2. Stortinget
  3. Roy Steffensen
  4. Universitet