Raymond Johansen (Ap) om regjeringens E 18 løsning: Økte bompenger, kork, kaos og mer luftforurensning

Det politiske flertallet i Oslo og Viken mener regjeringens E18-sjokk vil gi dramatisk høye bompenger.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap).

– Jeg er skuffet, sier byrådsleder Raymond Johansen i sin kommentar til at regjeringen i statsråd fredag legger frem en bompengeproposisjon for E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Det betyr at regjeringen garanterer finansieringen av prosjektet, og at Statens vegvesen kan starte gravearbeidet så fort de er klare, ifølge samferdselsminister Jon Georg Dale.

– Er det nå ingenting som kan stoppe prosjektet?

– Nei. Lysaker-Ramstadsletta vil nå til å bli satt i gang, for fullt, sier Jon Georg Dale til Aftenposten torsdag.

Les hele saken her:

Les også

Regjeringen finter ut veimotstanderne i Oslo: Bevilger penger til ny E18 vestover

Byrådsleder Johansen sier at man nå skal snu alle steiner for å se om det er noe kommunen sammen med Viken kan gjøre for å stanse dette, men han erkjenner at det er Stortinget som skal bevilge pengene og som har det siste ordet.

Johansen mener at prosjektet vil øke trafikken i Oslo, føre til kork og kaos, dårligere luftkvalitet og økte klimagassutslipp.

Mye bompenger

Han viser til at prosjektet skal finansieres med bompenger og blir svindyrt, ikke minst for bilistene.

Johansen karakteriserer dette som en gammeldags trafikkavvikling.

Fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) i Viken viser til at den lokale enigheten om E18 handler om å løse trafikkproblemene i Asker og Bærum.

– Det er fortsatt uklart om denne løsningen bidrar til det. I tillegg er det uklart hva Jon Georg Dales takster blir på passering i bomringen: blir det 100 kroner hver vei? 200 kroner? Det må regjeringen svare på, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Johansen: Bruker rå makt

– Jeg hadde håpet at vi på nyåret skulle sette oss ned og diskutere Oslo pakke 3. Når regjeringen velger å gjøre dette nå, er det et uttrykk for at de mangler gode argumenter og at de velger å bruke rå makt, sier byrådslederen, som legger til at dette er det regjeringspartiene velger å gjøre etter å ha blitt stemt ut i Oslo og Viken.

Han spør hvordan miljøpartiet Venstre kan være med på dette.

– De er et miljøpolitisk gissel, slår Johansen fast.

– Det er nok noen i Akershus som blir gladest for dette, men for Oslo betyr det mer kork, kaos og økt luftforurensing, sier han.

– For flertallet i Oslo er klima og miljø et hovedanliggende. Dette er i strid med det regjeringen selv har sagt, nemlig at trafikkveksten skal skje ved hjelp av kollektivtrafikk, sykkel og gange, sier han.

– Dette er en politikk på vegne av fortiden, ikke fremtiden, understreker han.

Les også

E18 i Bærum er snart forbi siste hinder | Andreas Slettholm

– En form for maktmisbruk

MDGs Kristoffer Robin Haug, fylkesråd i Viken, er både sint og kritisk til regjeringens fremferd. Han mener E18-planen til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er en form for maktmisbruk.

– Han vil tvinge igjennom om en milliardinvestering til en monstermotorvei som vil skape mer trafikk, kø og kaos, stikk i strid med politiske flertallet både Oslo og Viken. Dette går på tvers av Oslopakke 3-forhandlingene fra 2016.

Med regjeringens bompengeproposisjon for E18 Lysaker-Ramstadsletta kan veibyggingen startet allerede i 2021. Haug i MDG tror ikke Dale vil få flertall for et prosjekt som krever økt bompengeinnkreving.

– Det vil være underlig om stortingsflertallet vil støtte en så dyr motorveiløsning som utløser så mye bompengefinansiering. All den tid stortingsflertallet har gjort det klart at de ikke ønsker dyre bompengeløsninger. Det vi trenger, er å bruke tid og penger på vedlikehold og sikring av eksisterende veier og kollektiv, sykkel og gange fremfor gammeldags, grå samferdselspolitikk, sier Haug.