Politikk

Hauglie sier hun ikke visste om Nav tillot opphold i EU eller ikke

Nav mente EU-dommen var avgjørende for trygdeskandalen. Statsråd Anniken Hauglie (H) mener den ikke er relevant.

Anniken Hauglie måtte svar på spørsmål om Tolley-saken i Stortingets spørretime onsdag. Spørsmålet ble stilt av Rødts Bjørnar Moxnes.
  • Solveig Ruud
    Journalist

Som Aftenposten har fortalt, involverte Norge seg i en trygdesak som var oppe i EU-domstolen. Dommen i den såkalte «Tolley-saken» falt i 2017 og brukes av Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) for å begrunne hvorfor man ikke kan kreve «tilstedeværelse i Norge» for å motta f.eks. sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

Professor Christoffer Conrad Eriksen, ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, har uttalt til Aftenposten at dersom regjeringen da var kjent med Navs praksis, hadde den «en plikt til å instruere Nav om hva som var riktig jus og varsle riksadvokaten om saken ...»

Aftenposten har derfor forsøkt å finne ut hva arbeids- og sosialministeren visste om Navs praksis.

Den gikk ut på å nekte folk som mottok slike ytelser å ta en tur til EU/EØS, hvis de ikke søkte om lov. Brudd på regelverket er blitt straffet med alt fra inndragning av stønad til fengsel.

Les også

Les også Andreas Slettholms kommentar: Trygdeskandalen er en stadig mer ubegripelig sak

Hauglie: Kan ikke svare på det

– Da Tolley-dommen falt i 2017, trodde du da at Nav tillot folk å ta med seg sykepenger og arbeidsavklaringspenger til Sverige og Spania?

– Det at folk ikke har fått lov til å ta med seg ytelser midlertidig, er blitt kjent for oss nå. Det visste man ikke da, sier Hauglie.

– Trodde du da Tolley-dommen falt, at Nav tillot å ta med slike ytelser til EU/EØS-land?

– Det var ikke noe vi diskuterte på det tidspunktet, og jeg har ikke vært kjent med problemstillingen før nå. Da dommen falt i 2017, var ikke det en diskusjon jeg var en del av. Så jeg kan ikke svare på det.

– Trodde ingenting om Navs praksis

– Men trodde du Nav tillot folk å ta med seg slike ytelser ut?

– Jeg har ikke fått noen indikasjon på at man ikke har fulgt forordningen. Det har jeg ikke fått noen signaler om. Det har ikke vært noen diskusjon som har kommet på, eller noen diskusjon vi har hatt.

– Er svaret «ja», at du trodde man kunne ta dem med seg?

– Jeg har ikke hatt noen mening om hvordan det har vært praktisert, for jeg har ikke fått noe inntrykk av det har vært praktisert feil på noen som helst måte. Det har ikke vært en del av diskusjonen før nå. I 2017 var det ingen diskusjon om Navs praksis.

– Jeg er bare interessert i å vite hva du trodde om hvordan Nav praktiserte regelverket på det tidspunktet?

– Jeg trodde egentlig ingenting om Navs praktisering den gangen. Det var ikke en del av diskusjonen. Jeg hadde ikke fått noen indikasjon på at det var praktisert i den ene eller den andre retningen.

Bjørnar Moxnes mener statsråd Hauglie burde ha fortalt Stortinget om Norges involvering i Tolley-dommen og tok opp temaet i Stortingets spørretime.

– Var du klar over at det var anledning til å ta med seg denne type ytelser ut av Norge til EU og EØS, gitt at andre krav var oppfylt?

–Ja, man har jo lagt det til grunn at man kan ta med seg ytelser ut, sier hun og sier at når regjeringen derfor har strammet inn regelverket i noen ytelser, har det «i stor grad handlet om utenfor EØS-området nettopp fordi trygdeforordningen legger skranker på hva du kan ha med deg ut».

Ble opplyst om Navs praksis for ett år siden

I desember i fjor ble departementet i et brev opplyst om Navs praksis. På spørsmål om departementet da straks burde ha sagt ifra om at den kolliderte med departementets forståelse, svarer Hauglie slik:

– Det kan du si, men det var også mye annet direktoratet skulle vurdere, nemlig konsekvensene av å legge om praksis. Men nå har vi satt ned et granskingsutvalg, og de skal se på departementets rolle i denne saken.

Hauglie sier også at «det er klart at hvis man hadde visst i 2017 at det var uklarhet rundt rettstilstanden, hadde man tatt tak i det da.»

Mener Tolley-saken ikke er relevant

Hauglie uttalte fra Stortingets talerstol i går at hun ikke informerte Stortinget om dommen i Tolley-saken, fordi den ikke «er relevant for problemstillingen vi står i».

Konfrontert med at Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) mener dommen er relevant, svarer hun at «direktoratet må vurdere hvordan de vekter den.»

– Så vil granskingen vise om den burde vært vurdert som relevant, sier hun.

– Tre jusprofessorer oppgir i en kronikk i Aftenposten fem grunner til at dommen er relevant. Er de på jordet?

– Det kan ikke jeg si. Jeg ser at det er uenighet mellom juristene om betydningen av denne saken, og jeg er ikke jurist selv. Vi har lagt til grunn av dommen ikke har vært av betydning for den saken vi står oppe i. Andre kan være uenige i det. Så får vi se hva granskingen sier.


  • Her kan du lese mer om hvorfor tre jusprofessorer mener at det er fem grunner til at Tolley-saken er viktig for trygdeskandalen.

Les mer om

  1. Trygdeskandalen
  2. EØS
  3. Trygdeskandalen
  4. Nav
  5. EU
  6. Anniken Hauglie