Arbeiderpartiet vil ta fra rike pensjonister og gi til minstepensjonistene

Arbeiderpartiet vil skrote skattefordelen av individuelle pensjonssparing og øke minstepensjonene med 4000 kroner i året. Det forteller Hadia Tajik til Aftenposten.

Hadia Tajik, Ap-nestleder og partiets finanspolitiske talsperson, legger frem partiets alternative budsjett på mandag.

– Folk må ha en pensjon det går an å leve av. Høyreregjeringen sørger konsekvent for at det er de som rikeste kommer best ut, enten det er snakk om lønnsmottagere eller pensjonister. Vanlige folk får mindre, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Aftenposten.

Vraker individuell pensjonssparing

Mandag legger Tajik, som også er Aps finanspolitiske talsperson, frem partiets alternative statsbudsjett. I dette går partiet går inn for flere pensjonsgrep der målet er en mer omfordelende pensjon.

Gjennom ordningen IPS, som står for individuell pensjonssparing, kan du spare inntil 40.000 i året til din egen pensjon og få skattefradrag i alminnelig inntekt for beløpet du sparer. Det gir en skattefordel på inntil 8800 kroner.

Det vil Arbeiderpartiet nå ha slutt på, forteller Tajik til Aftenposten. Ordningen er med på å øke forskjellene mellom folk også i pensjonisttilværelsen, mener hun.

Grepet gir en innsparing på 340 millioner kroner. Mesteparten av denne innsparingen, 259 millioner, vil Ap bruke på å øke minstepensjonene med 4000 kroner årlig.

– Det er en ærlig sak å spare til egen pensjon, men det er ingen grunn til at regjeringen skal gi skattefordeler til dem som gjør det. Det betyr bare at de med best råd, kommer best ut. Vi vil heller bruke fellesskapets midler på å løfte dem som får minst.

– Men det er vel bra at folk sparer til egen pensjon. Hvorfor ikke stimulere til det?

– Staten skal sørge for at alle får en pensjon man kan leve av. Hvis man vil spare ut over det, er det bare positivt. Men spørsmålet er om staten skal subsidiere det.

– Nettopp, og er ikke Arbeiderpartiet for å bruke skattesystemet til å stimulere folk til å gjøre ting som bare er positivt?

– Dette er ikke et prinsipielt oppgjør mot å bruke skattesystemet stimulerende. Vi beholder f.eks. ordningen med boligsparing for ungdom. Men denne ordningen bidrar bare til at man tjener penger på å ha penger. Vi vil heller prioritere folk som tjener penger på å arbeide.

Sivert Bjørnstad, Frps finanspolitiske talsperson, er for å gi et skatteincentiv for pensjonssparing.

Frp: – Bør oppfordre til sparing

Frps finanspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad sier til Aftenposten at også Frp er for å løfte minstepensjonistene, og at det er derfor regjeringen har gitt dem en økning på 12.000 kroner i pensjonen siden 2016. Når regjeringen legger om NRK-lisensens til en skatt, vil dette også gavne minstepensjonistene, som ikke betaler skatt i dag, forklarer han.

Men Frp stusser over at Ap vil vrake IPS-ordningen. Bjørnstad sier han trodde at Arbeiderpartiet var enig i at flere bør spare til egen pensjon og at man derfor bør bruke skattesystemet til å stimulere til det.

– Det er viktig å oppfordre folk til å spare mer. Gjeldsveksten til husholdningene er stor, og presset på pensjonene er også det. Da er det bra at man gir et incentiv til å spare til egen pensjon med et godt skattefradrag, sier han.

Beskylder Ap for luregrep

Arbeiderpartiet vil også foreslå at fremtidige pensjoner skal reguleres med snitt av lønns- og prisveksten, i tråd med pensjonsreformen. I dag regulerers løpende alderspensjoner med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent.

– Dette er for å unngå fasiten fra de siste årene, hvor verdien av pensjonene har gått ned, mens verdien av lønn har økt, sier Tajik.

Ap har ikke satt av ekstra penger til dette i sitt alternative budsjett. Dette fordi utbetalingene over tid vil bli like store, selv om de kan variere år for år, opplyser Ap.

– Dette er et luregrep. Man tar bunnene og toppene. Med år med god lønnsvekst, som vi trolig har foran oss nå, vil det bety mindre pensjonistene, sier Bjørnstad i Frp.

Arbeiderpartiet vil dessuten foreslå pensjonsopptjening fra første krone i den offentlig tjenestepensjonen, slik at en million nordmenn får høyere pensjonsopptjening. Dette er et sentralt krav fra fagbevegelsen, som det trolig kunne ha blitt flertall på for Stortinget om det ikke hadde vært for KrFs veivalg i fjor høst.