Politikk

Statsråd Hauglie grillet på nytt i Stortinget

Statsråd Anniken Hauglie ble grillet på nytt i Stortinget onsdag. Her er hun i forkant av tirsdagens redegjørelse om Nav-skandalen i Stortinget, i samtale med statsminister Erna Solberg og Høyres parlamentariske leder Trond Helleland. Foto: Stein Bjørge

Rødts Bjørnar Moxnes var grillmester da arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie måtte svare på nytt om Nav-skandalen i Stortingets spørretime onsdag.

  • Thomas Spence

Moxnes hadde på forhånd stilt følgende spørsmål til arbeids- og sosialministeren:

Hva vil regjeringen foreta seg overfor ofrene for uretten i Nav-skandalen, ut over det som er varslet av beklagelse, Navs gjennomgang av sakene og ekstern gransking, også når det gjelder alle de som er rammet gjennom urettmessige avslag fra Nav, og de som indirekte er rammet gjennom selv å ha unnlatt å dra på ferie, møte familie eller lignende, i frykt for å miste støtte de hadde rett på?

– Kjernen i saken er om statsråden tok grep tidlig nok og kraftig nok, sier Moxnes til Aftenposten.

Hauglie og departementet ble første gang varslet i desember 2018 om at Trygderetten mener at Nav foretok feil rettsanvendelse når de anmeldte personer som dro utenlands på kortvarig opphold med arbeidsavklaringspenger. I løpet av vinteren lovet Nav at de skulle endre praksis.

Les også

Nav-kabalen: Nå starter oppvasken om hvem som har ansvaret

Alarmen gikk uten at dommene ble stanset

– Da hun endelig hadde et møte med Nav i mars, ba hun om at endringen- til korrekt praksis- skulle gjelde fremover i tid, og bare for kortvarig opphold.

– Det mange spør seg om, er hvorfor statsråden ikke ba dem om å rette opp i urett, sier Moxnes.

Men det politisk eksplosive spørsmålet som opposisjonen og mange utenfor Stortinget venter svar på, er hvorfor folk fortsatt ble dømt og satt i fengsel etter at Hauglie 30. august fikk beskjed om at saken var langt mer alvorlig.

– Hva foretok hun seg frem til 13. september da hun møtte Nav? Hvorfor gikk det to uker fra den store alarmen til statsråden møtte Nav, ikke minst fordi folk ble dømt til urettmessig straff senest 17, september, og folk måtte inn til soning i midten av oktober, sier Moxnes.

Hauglie: Grunn til å stille spørsmål

– Ser man på saken tilbakeskuende, er det grunn til å stille spørsmål om hva som burde ha blitt gjort på et tidligere tidspunkt, svarte Hauglie blant annet.

Moxnes spurte også om hva regjeringen gjør for dem som indirekte er rammet av Nav-skandalen ved at de har unnlatt å dra på ferie, møte familie og lignende, av frykt for å miste støtte de hadde rett på.

Her gjentok Hauglie mye av det hun sa i sin redegjørelse tirsdag. De som urettmessig har betalt tilbake stønad, vil få utbetalt det de har krav på. Ofre skal få fri rettshjelp, og regjeringen vurderer å opprette en særskilt erstatningsordning som sikrer at de som er rammet, får behandlet saken sin så raskt som mulig.

Les også

Dette vet vi, og dette vet vi ikke om Nav-skandalen

Hauglie bruker selv uttrykket «alarmen gikk» i departementet etter Navs melding 30. august.

– Hva slags alarmsystem har departementet når folk fortsatt dømmes og sendes til soning etter at alarmen er gått?

– Det er en alarm med to ukers slumrefunksjon, kan det virke som, svarer Moxnes.

Les mer om

  1. Trygdeskandalen
  2. Nav
  3. Bjørnar Moxnes
  4. Anniken Hauglie