Politikk

Ap: «Uforståelig» å sende soningsfanger til Nederland

I dag blir det vedtatt i Stortinget at norske fanger kan sendes til Nederland.

Hadia Tajik kritiserer Frp-planen om å sende fanger til Nederland. Foto: Ingar Storfjell

 • Geir Salvesen

Det er en slags merkedag i norsk kriminalhistorie: Et stortingsflertall bestående av de to regjeringspartiene Høyre og Frp, med støtte fra Kristelig Folkeparti, sier i dag ja til å leie 242 plasser i nederlandske fengsler for å få ned den norske soningskøen.

Fengselet som er leid, heter Norgerhaven og ligger i byen Veenhuizen, nord i Nederland.

Det skal drives som en underavdeling av Ullersmo fengsel og får en norsk direktør, men med nederlandske ansatte.

Mener pengene kunne gitt flere plasser i Norge

Dette synes Arbeiderpartiet er dårlig politikk:

— For samme sum som Høyre, Frp og KrF vil bruke på å leie 242 plasser i Nederland vil Arbeiderpartiet i stedet bruke pengene på å etablere 335 plasser i Norge. Dette er soningsplasser som er klare til bruk i 2015. I tillegg vil vi starte å bygge Agder fengsel samt Halden/Skien fengsel, sier Ap.s justispolitiske talsperson, Hadia Tajik.

Hun sier at det gir nesten hundre flere soningsplasser enn Regjeringens forslag.

— Ved dette hadde man fått til en permanent løsning. Ikke midlertidig. I tillegg hadde man unngått lovmessige og etiske problemer med hensyn til soning i annet land og økt sjansene for rehabilitering under soningen. sier Tajik.

- Uforståelig

- Er det «høl i huet», slik Arbeiderpartiet ser det?

— Jeg vil ikke bruke det ordet, men det er uforståelig at de heller vil sende penger ut av landet. Med den leieavtalen de har inngått, betyr det 500 færre plasser for de samme pengene i løpet av de neste fem årene. Det kan virke som om justisministeren er mer opptatt av å innføre et gammelt Frp-prinsipp om å sende soningsfanger til et annet sted enn å faktisk avvikle køen på en effektiv og økonomisk måte.

- Hvis det er så innlysende at det dere mener er rett, hvorfor tror du regjeringspartiene og KrF ikke går for deres løsning?

— Det må de forklare selv, men for Frp har det vært et politisk poeng å sende fanger til soning et annet sted. Å ta i bruk virkemiddelet for å fremstå som handlekraftig, kan være viktigere for statsråden enn faktisk å være handlekraftig.

Løsningsorientert?

- Men er det ikke bra at Regjeringen kommer opp med konkrete løsninger for å få ned soningskøen?

— Det beste hadde jo vært om de hadde fått ned køen raskere, men nå fremstår det som relativt uforståelig. De innfører jo et helt nytt prinsipp med å leie i nederland, uten at det får køen ned raskere. Ganske mange skattekroner skal gå til dette.

Tajik mener altså at Regjeringens opplegg gir 500 færre soningsplasser for de samme pengene.

- Men i avtalen med KrF ligger det jo at det skal bygges 500 soningsplasser hjemme? Hvordan forklarer du da din påstand?

-- Grunnen til det er at de pengene vi foreslår å bruke i Norge er de som går till å leie plasser i Nederland. KrF får trolig penger i senere statsbudsjetter, men vi kan gi penger til utbygging av soningsplasser nå. Det er viktig å understreke at de 500 planssene til KrF har vi ikke sett en øre av ennå. Det betyr at vårt forslag utløser flere plasser en KrFs avtale, siden våre kommer i tillegg til det som bygges senere, hevder Tajik.

Justisdepartementet uenig

Justisdepartementet svarer slik på anklagene:

-Hvis hun mener at de store kapasitetsproblemene i kriminalomsorgen skal møtes med at mange av de alvorlig kriminelle skal sone sin straff ute i samfunnet, er vi sterkt uenig i det, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justisdepartementet.

-Kriminalomsorgen har et akutt behov for flere lukkede fengselsplasser, det har vi tatt på alvor. Og derfor har vi fått på plass denne løsningen med fengselsplasser i Nederland. Det er viktig å understreke at en lukket fengselsplass som brukes til de farligste kriminelle og dem som skal sitte i varetekt, er noe helt annet enn elektronisk kontroll som Ap. nå fremsetter forslag om. Det er en soning som foregår hjemme. Vi synes dette bærer mer preg av symbolpolitikk fordi de er misunnelige på oss at vi leverer så utrolig raskt når vi ser på den vanskelige situasjonen Arbeiderpartiet etterlot seg.

Utradisjonelt

Justisdepartementet skriver i sitt lovforslag at dette er «et utradisjonelt tiltak, men ikke unikt i Europa». I 2009 inngikk Belgia en avtale med Nederland om å leie fengselsplasser i Nederland. Bakgrunnen for avtalen er at Belgia har mangel på fengselskapasitet og overfylte fengsler, mens Nederland har et overskudd av kapasitet til straffegjennomføring, skriver departementet.

 1. Les også

  Norske fanger skal sendes til Nederland til sommeren

 2. Les også

  Ap avventende til soning i Nederland

 3. Les også

  Vil leie fengselsplasser i Nederland

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Venstre har snudd: Sier ja til å sende norske fanger til Nederland frem til 2020

 2. POLITIKK

  Regjeringen avslutter fengselsavtale i Nederland

 3. NORGE

  Nå er soningskøen i norske fengsler borte

 4. POLITIKK

  Ap vil si opp nederlandsk fengselsavtale 

 5. POLITIKK

  Siv Jensen varsler et langt tøffere Frp i valgkampen

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Soningen i Nederland holder ikke mål