Politikk

Isaksen vil ha mattelærerne bort fra tavla

Repeterende tavleundervisning og for overfladisk læring er viktige årsaker til norsk skoles realfagskrise.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la onsdag frem planen for hvordan han vil forbedre kvaliteten i realfagene i norsk skole. Foto: Jon Olav Nesvold

  • Ntb

Det slo kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fast da han onsdag la fram sin lenge varslede realfagsstrategi «Tett på» på Teknisk Museum i Oslo.

— I dag går nesten én av fire elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig. Det må vi gjøre noe med, uttalte statsråden.

Bedring innen fire år

Isaksen er bekymret for tallene som viser at realfagsresultatene til norske elever har stått på stedet hvil på et lavt nivå i 15 år, og at det går feil vei: I år fikk avgangselevene i 10. klasse de svakeste eksamensresultatene i matematikk noensinne med et snitt på 2-tallet.

I løpet av den samme perioden har til sammen tre kunnskapsministre lagt fram tre ulike realfagsstrategier og millioner av kroner er brukt. Isaksen er imidlertid overbevist om at hans strategi vil gi bedre resultater.

— Vi kommer med en mer spisset strategi hvor innsatsen er rettet inn mot barnehagen og grunnskolen. Vi har færre og tydeligere mål. Dessuten følger vi opp strategien årlig, noe de andre ikke gjorde. Jeg mener vi bør kunne begynne å se resultater av dette arbeidet innen tre-fire år, sier Isaksen til NTB.

Bedre undervisning

Isaksen har fått ekspertgrupper til å kartlegge hva som virkelig er problemet med norske elever og matematikk: Undervisningen som gis er for lite variert og inspirerende: Læreren står foran tavla og gjennomgår eksempler som ligner de i læreboka, og så blir elevene for mye overlatt til seg selv. Lærerplanene i fagene er for utflytende og sikrer ikke at elevene lærer i dybden eller får en reell forståelse.

At mange lærere mangler god nok kompetanse i fagene de underviser i, er også en vesentlig årsak.

Heving av lærernes kompetanse, mer dybdelæring, færre tema og mer undersøkende og eksperimenterende læringsformer, flere utflukter og feltarbeid, er sentralt i Isaksens strategi - og i tråd med anbefalingene fra Ludvigsen-utvalget før sommeren.

Det skal også bli mer fokus på å lære elevene å utvikle mange strategier for å løse oppgaver, slik at de ikke gir opp for lett hvis det butter imot. Undersøkelser har vist at norske elever ligger under snittet internasjonalt når det gjelder indre motivasjon og utholdenhet i arbeidet med naturfag og matematikk.

Bedre og raskere oppfølging av dem som sliter, og også bedre tilrettelegging for dem som er flinke, er også sentralt i strategien.

Mer algebra

Tidligere start med algebra er også et av tiltakene Isaksen vil ha. I den internasjonale kartleggingen TIMSS fra 2011 endte Norge sist i algebra av alle de europeiske landene.

Norske elver begynner senere enn mange andre land med algebra, og nå vil Isaksen at elevene skal begynne tidligere enn 4. klasse med å regne med ukjente tall representert ved bokstaver.

Dessuten skal alle norske barnehagebarn jobbe både med tall og naturfag. Rammeplanen for barnehagene skal skjerpes inn, slik at det ikke lenger kommer an på ansattes preferanser om det vil bli jobbet med fagområdet. En kartlegging har vist at det er store forskjeller mellom barnehagene i dag.

— Alle barn og unge skal være tett på matematikk, naturfag og teknologi fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, fastslår Isaksen.

Les også

  1. - Støre er ikke i nærheten av å matche Solberg

  2. Glem søndagsåpne butikker

  3. Venstre snur om søndagsåpne butikker

Les mer om

  1. Politikk
  2. Kommunevalg 2015