Flertall for at bare domstoler kan tilbakekalle statsborgerskap

KrF sikrer flertall på Stortinget for domstolsbehandling før personer som har løyet om sin identitet kan fratas statsborgerskap.

Mahad Abib Mahamud kom til Norge som ung asylsøker for 17 år siden. Han sa sa da han kom fra Somalia. UDI mener han løy, og vil nå ta fra ham statsborgerskapet.

Dermed er det flertall for SVs forslag om dette på Stortinget, som også støttes av Ap, Sp, MDG og Venstre.

I dag kan UDI alene kalle tilbake statsborgerskap. Men nå lider Listhaug og regjeringen nederlag og må endre praksis.

Saken er aktualisert fordi UDI vil kaste den 30 år gamle bioingeniøren Mahad Abib Mahamud ut av Norge.

De mener han snakket usant om hvilket land han kom fra, i asylsøknaden for 16 år siden.

Ber Regjeringen avvente saksbehandling

De seks partiene som nå går sammen om å endre reglene angriper altså ikke begrunnelsen for å miste statsborgerskapet – at man har oppgitt uriktige opplysninger og/eller fortiet opplysninger – men de mener en domstol vil være bedre egnet enn en saksbehandler i UDI til å vurdere bevis i slike saker.

Partiene ber Regjeringen fremme forslag om å endre statsborgerloven slik at tilsvarende tilbakekallelser av statsborgerskap skal skje ved dom.

Før det skjer, ber de Regjeringen om å «avvente saksbehandling» av slike saker frem til regelverket er endret.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) ønsker ikke å kommentere saken nå fordi hun mener mye er uavklart, får Aftenposten opplyst fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Geir Toskedal (KrF) understreker at det er viktig å få en foreldelsesfrist i saker der myndighetene vil trekke statsborgerskap tilbake.

Kr F: - Viktig med foreldelsesfrist

KrF går lengre enn det opprinnelige forslaget: De ønsker også at det skal settes en foreldelsesfrist. Etter lang botid i landet skal man ikke lenger risikere å miste statsborgerskapet, selv om det blir avslørt at man løy på søknaden sin.

– Vi mener et statsborgerskap i Norge skal henge høyt, vi vil ikke ha folk som jukser seg til det. Men å ta fra noen et statsborgerskap som myndighetene har gitt, er en alvorlig sak. Derfor er det viktig at dette har en foreldelsesfrist, en tidsbegrensning, sier Geir Toskedal (KrF), medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

KrF-leder Knut Arild Hareide legger til at partiet vil styrke rettssikkerheten og at prosessen skal gjøres tryggere enn den er i dag.

− Vi vil jobbe videre når det gjelder dette med å gi fri rettshjelp og komme med forslag til å gjøre saksbehandlingen enda bedre, sier han.

SV: - En seier for rettsikkerheten

– En stor seier for rettsikkerheten, sier stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV). - Vi er glad for at vi har fått med oss KrF på dette.
Han mener Regjeringens politikk i praksis har vært i strid med lovverket som Stortinget i sin tid vedtok.

- Måten dette er blitt praktisert på er at vi har gitt en beskjed til folk som har fått norsk statsborgerskap om at de aldri kan være helt trygge - en dag kan noen komme og ta fra dem statsborgerskapet, sier Holmås.

- Hva tenker du om foreldelsesfrist?

- Vi synes man også må se på dette spørsmålet.

Helge Andre Njåstad (Frp) synes det er vanskelig å vite hva som blir konsekvensene av de seks partienes forslag.

Frp: - Ønsker svar på en rekke spørsmål

Helge Andre Njåstad (Frp), leder i Kommunal- og forvaltningskomiteen, synes det er vanskelig å vite konsekvensene av forslaget som ligger i Stortinget, og hva som egentlig foreslås.

– Vi sitter igjen med en rekke spørsmål til forslagsstillerne som vi ønsker svar på, sier han, og påpeker at forslaget blander sammen tilbakekall og tap av statsborgerskap, som er to forskjellige ting.

– For oss er det å endre statsborgerloven en alvorlig sak. Vi vil derfor vite konsekvensene av forslaget og hva som egentlig ligger i det før vi tar stilling.

Njåstad mener det vil være uheldig å stanse saksbehandling av tilbakekallelser i påvente av endringene.

- Dette vil forsinke arbeidet med å gå gjennom saker der man mistenker at noen har lurt oss.

Statsråd Sylvi Listhaug pekte i et blogginnlegg forrige uke på at systemet for å tilbakekalle statsborgerskap har vært likt i en årrekke, siden lenge før hun ble statsråd.

Stort engasjement rundt Mahamud-saken

Mahamud kom til Norge som ung asylsøker for 17 år siden og fortalte han var fra Somalia. Etter den tid har han utdannet seg til bioingeniør, fått fast jobb på Oslo universitetssykehus og stiftet familie.

UDI mener Mahamud ikke er fra Somalia, men nabolandet Djibouti. Derfor fratas han statsborgerskapet og mister arbeidstillatelsen. Siden ambassaden i Djibouti ifølge TV2 nekter å ta imot Mahamud, risikerer han å bli statsløs. Men Mahamud har klaget inn vedtaket og saken skal opp i retten.

Saken har skapt sterke reaksjoner og stort engasjement.