Politikk

Veiselskapet ble latterliggjort. Nå mener Regjeringen den tar en revansj verd 4,5 mrd. kroner.

MOELV/RUDSHØGDA (Aftenposten): «Vil sette veibyggingen ti år tilbake». «Et illusorisk grep for å gi inntrykk av effektivitet.» «Blåblå blindvei.» Kritikken haglet. Regjeringen mener kritikken er motbevist.

– Vi brukte to år på å forberede Nye veier og to år på å gjennomføre det. Heldigvis begynner vi å vise resultater før velgerne går til urnene i september, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.v), her sammen med statsminister Erna Solberg og Øyvind Moshagen i Nye veier. Foto: Nye veier AS

 • Carl Alfred Dahl
  Journalist

Anleggsmaskiner rydder skog langs E6, like øst for stedet der veien krysser Mjøsa ved Moelv i Hedmark. Men her kutter anleggsarbeiderne langt mer enn bjørkestammer.

Statens vegvesen anslo byggekostnadene til 22,2 milliarder kroner for strekningen fra Kolomoen til Øyer. Nye Veier AS, Regjeringens nye veiselskap, regner med å spare 20 prosent av dette, altså 4,5 milliarder kroner.

På et bilpanser står prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier AS og viser frem tabeller og kart til statsminister Erna Solberg (H) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Sjansen for at det kan bli enda mer besparelser enn dette, er større enn faren for at det blir mindre, slik vår kunnskap er i dag, hevder Øyvind Moshagen.

Han har mange års erfaring fra Statens vegvesen, også som sentral prosjektleder her.

Veivesenet, på sin side, sier at Nye Veier kom til dekket bord, og viser til at pris per meter motorvei de selv bygget lenger syd på E6, ligger lavere enn Nye Veiers anslag for Kolomoen-Øyer.

Flere år med kritikk fra opposisjonen

Innsparingene Nye veier AS nå anslår, var det ikke mange som forventet da veiselskapet var tema i valgkampen for fire år siden eller da selskapet ble etablert to år senere.

Én måned etter valgnederlaget og seks dager før hun overlot kontoret til Solvik-Olsen, skrev avtroppende samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) en kronikk i Dagens Næringsliv med tittelen «Blåblå blindvei».

«Et utbyggingsselskap er ikke noe hokus pokus for mer vei», skrev Arnstad. Hun konkluderte med at «problemet overlates til regjeringene som kommer etter den blåblå.»

14. april 2015 sa Geir Pollestad (Sp) i NRK Radio at «dette vil jo sette veibyggingen ti år tilbake i tid fordi her vil man være tilbake i den situasjonen der det ikke er fremdriften i prosjektet som styrer», og konkluderte med at det var «et luftslott».

I fjor sommer sa Arnstad til Klassekampen at opprettelsen av veiselskapet «er et illusorisk grep for å gi inntrykk av effektivitet».

Slik skal de kutte kostnadene

Øyvind Moshagen i Nye veier AS sier at kvalitetskravene er de samme som før.

– Hvordan har dere klart å spare så mye penger på ett prosjekt på såpass kort tid?

– Vi legger større ansvar ut til entreprenørene. Da vet de nøyaktig hva de trenger og kan bruke sin spisskompetanse. Tidligere har vi nok mange eksempler på at det er prosjektert for mye og for detaljert. Ettersom vi skal følge opp totalansvaret, og ikke detaljene, trenger vi mindre bemanning, sier Moshagen.

– Hva har dette gått på bekostning av?

– Ingenting. Kvalitetskravene er de samme som for andre som bygger motorveier. Hensyn til omgivelsene er regulert i lovverk.

– Men denne veistrekningen var vel langt på vei planlagt fra før, og mye var gjort?

– Ikke detaljert. Det at vi har entreprenøren i gang hvert øyeblikk, og at vi har en annen gjennomføringsmodell betyr at vi i hvert fall har spart halvannet år med tanke på hvor prosjektet var i planfasen.

Han viser til at det han kaller «meget korte beslutningsveier» i veiselskapet sørger for mindre bemanningsbehov og kjappere gjennomføring.

– Fremskynder og sparer penger

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener dette beviser at man kan få mye mer vei for pengene enn man har trodd.

– Vi bruker skattebetalernes penger med mer respekt. For omtrent to år siden fikk vi mye kjeft fordi prosjektene var for store, det kom til å bli forsinket, og det var bare utlendinger som kom til å bygge. I dag ser vi at veien fremskyndes, det spares penger, og samtlige kontrakter har gått til norske entreprenører, sier Solvik-Olsen.

– Dette viser at vi har ganske mye å hente når det gjelder organisasjonsformer i det offentlige, skyter statsministeren inn.

Skiltene til utbyggingen av E6 fra Kolomoen til Øyer ble nylig avduket og inspisert av statsministeren og samferd Foto: Nye veier AS

– Ingenting vondt om Veivesenet, men etatsstyring med årlige budsjetter og sånne ting gir ikke armslag til å ta fornuftige valg. Det er ikke lett å endre dette systemet. Derfor har vi opprettet Nye veier AS, sier Solvik-Olsen.

– Er det ingenting denne organiseringen går på bekostning av?

– Nei, men det er godt mulig at noen kommunepolitikere som er vant til å ha siste ord i alle saker, mener det er dårlig gjort at de ikke får det i fremtiden, sier Solvik-Olsen.

E6 MjøsregionenVeivesenets anslagNye veiers prognose
E6 Kolomoen-Moelv 9 mrd kr7,3 mrd kr
E6 Moelv - Vingrom7 mrd kr5 - 5,7 mrd kr
E6 Vingrom -Øyer 6,2 mrd kr4,6 – 5,2 mrd kr?
Totale kostnader22,2 mrd kr16,9 –18,2 mrd kr
Besparelseca. 4,5 milliarder kroner
Kilde: Nye veier AS og Veivesenet

Veivesenet: Var ferdig prosjektert

Statens vegvesen bekrefter anslaget på 22,2 milliarder kroner, men de presiserer at det var heftet med 10–25 prosent usikkerhet.

Avdelingsdirektør Svein Røed i Statens vegvesen minner om at hans etat bygget strekningene fra Gardermoen til Minnesund og Skaberud til Kolomoen for 150.000 kroner pr. meter motorvei. Dette er 30 prosent under Nye veiers eget anslag for strekningen som nå skal påbegynnes.

– Det er et faktum, og det er sammenlignbart med den aktuelle strekningen, rent topografisk, sier Røed i Veivesenet.

– Har du tro på at selskapet klarer å spare tid og penger?

– De får til mye bra, og det er veldig bra om de klarer det. Vi ser frem til resultatet og vil se om det er noe vi kan lære av dem, sier Røed diplomatisk.

Han opplyser også at Nye veier AS fikk servert en ferdig detaljprosjektert strekning.

– Det meste av grunnarbeidet var også gjort før de overtok. Hva de har gjort etterpå, vet jeg ikke, men den var nesten klar for utsendelse på anbud fra vår side, sier Røed.

– Regjeringen snakker ned Veivesenet

Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen på Stortinget, mener det ikke er hold i påstandene om kostnadskutt.

– Det er ingen tvil om at Regjeringen med viten og vilje snakker ned Statens vegvesen. Veivesenet har også bygget raskere og billigere, sier han i en SMS fra ferie.

– Jeg tror definitivt at Statens vegvesen og Nye veier har noe å lære av hverandre. Derfor har også vi gått inn for å beholde Nye veier om vi vinner valget. Men vi må se på om vi kan gi de bedre finansiering og mindre byråkrati, sier han.

– Like gode på å bygge vei

Pollestad sier kritikken fra Sp har vært knyttet til to forhold:

– Finansiering vil bestemme fremdriften, slik det var på 1990-tallet. Så bestemte vi at det skulle være fremdriften som bestemte finansieringen. Vi vil nok oppleve mer av dette når flere prosjekter i Nye veier er klare til oppstart. Så ser vi at regjeringen kompenserer med å legge inn mye bompenger.

– Den andre kritikken er dobbel planlegging. På en del prosjekter skal kommunedelplan utarbeides av Veivesenet, og etterpå skal Nye veier AS lage reguleringsplan, mener han.

Pollestad oppsummerer synet sitt slik:

– Mitt inntrykk er at Nye veier AS og Veivesenet er rimelig like gode på å bygge vei. Så kan begge tjene på forenklinger og raskere prosesser. Det har vi sett lite til endringer på fra Regjeringen.

Kommunikasjonssjef i Veidirektoratet: «Tenk på et tall»

Etter at Aftenposten publiserte denne artikkelen, har pressesjef i Veidirektoratet, Kjell Bjørn Vinje, kommentert den på Facebook.

Han hevder at innsparingen tar utgangspunkt i tidlige anslag for prosjektet Kolomoen-Øyer, og at sammenligningen dermed blir urettferdig.

«Dette er en salig sammenblanding av tidlige anslag og prognoser på prosjekteringsferdige prosjekter... (Det blir) som å sammenligne epler og bananer. Denne artikkelen og bruken av spare-begreper er mer som "fruktkompott"», skriver Vinje.

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Nye Veier AS
 3. E6
 4. Statens vegvesen
 5. Ketil Solvik-Olsen
 6. Erna Solberg
 7. Stortingsvalg 2017

Stortingsvalg 2017

 1. NORGE

  Stortingspresidenten åpnet Barnas valg på Eidsvoll

 2. DEBATT

  Hvordan kan Erna Solberg sørge for å bli valgt tredje gang?

 3. POLITIKK

  Ti grunner til at han slår opp med Solberg og Jensen

 4. POLITIKK

  Ap vil foreslå asylendringer snarest

 5. POLITIKK

  Slår opp med Erna Solberg og Siv Jensen på onsdag

 6. POLITIKK

  – It ain't over till the fat lady sings, sa Trine Skei Grande – på vei inn til møtet i statsministerboligen.