SV skal diskutere Nato i ett år. Konklusjonen kan bli at partiet ikke mener noe om norsk medlemskap.

Nestleder Kirsti Bergstø antyder et nytt Nato-standpunkt for SV. – Det ikke et spørsmål om ja eller nei til Nato, sier hun.

Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø åpner for at SV kan ende med å si hverken ja eller nei til Nato.

SV ble grunnlagt på motstand mot Nato og amerikanske atomvåpen. Slik har det vært i over 60 år. Men kanskje ikke så mye lenger.

Russland har invadert Ukraina. Sverige og Finland melder seg inn i Nato. Det gjør at SVs tradisjonelle Nato-standpunkt nå står på spill. Det var bakgrunnen da nestleder Kirsti Bergstø fredag måtte svare på hva partiet egentlig mener nå.

Spørsmålet om norsk medlemskap er ikke det viktigste nå, sier hun. Med det åpner hun for at partiet kan gå bort fra å kreve norsk utmelding fra Nato.

– Det ikke et spørsmål om ja eller nei til Nato. Spørsmålet er hvordan vi formulerer vår tilknytning til Nato ut fra den nye situasjonen, sier Bergstø.

Hun fungerer for tiden som partileder mens SV-leder Audun Lysbakken er i pappapermisjon.

Partilederne er tause

Ukraina-krigen har skapt problemer for SVs tradisjonelle politikk. I SVs program står det at partiet vil ha en felles nordisk forsvarsallianse. Det er ikke lenger like aktuelt når Sverige og Finland blir med i Nato.

Partiledelsen har bestemt seg for å løse problemet med en debatt som skal vare i nesten ett år, helt frem til landsmøtet neste vår.

Det er ikke gitt hva utfallet blir. Nato-motstanderne er i klart mindretall blant velgerne. Men blant aktivistene og tillitsvalgte er den Nato-kritiske fløyen sterk.

Medlemmene i partiledelsen ennå ikke har sagt hva de mener.

Åpner for å droppe «nei til Nato»

Det gjør heller ikke Bergstø. Hun antyder likevel at SV kan ende med å si hverken ja eller nei til forsvarsalliansen.

– Nå er alternativet til Nato-medlemskap for SVs del et felles nordisk forsvarssamarbeid. Og når Norden samles i Nato, så er det åpenbart at vi må ta en diskusjon på hva som er utfordringene og mulighetene med det, sier hun.

– Men du har jo programfestet i dag at Norge skal ut av Nato.

– Ja, det har jeg.

– Da må du vel ta stilling til om det fortsatt skal stå der eller ikke?

– Vi har hatt ulike formuleringer om Nato til ulike tider. Noen ganger har det stått at vi skal melde Norge ut av Nato, andre ganger har det stått kritiske vendinger om hva som er problemet med Nato nå. Så er spørsmålet hva vi skal ha på kort eller lang sikt, sier hun.

Mener Nato-debatten er snever

Bergstø sier at SV vil ta hensyn til det partiet mener best tjener norske interesser.

– Da blir det veldig snevert å starte med en konklusjon som skulle ligne på ja eller nei til Nato, sier hun.

– Men det er vel et avgjørende punkt. Enten er Norge med i Nato, eller så er vi ikke med?

– Vårt program sier to ting. Vi har en veldig tydelig Nato-kritikk. Men det står også at vi ønsker et sterkt nordisk forsvarssamarbeid. Det er innenfor rammen av Nato, fordi det er der vi står nå, sier hun.

Bergstø minner samtidig om at det kun er litt over ett år siden Donald Trump var president i USA. Da diskuterte europeiske Nato-land om alliansen hadde en fremtid. I 2019 gikk Frankrikes president Emmanuel Macron så langt som å si at Nato var «hjernedødt» i et intervju med magasinet The Economist.

– Det er ikke lenge siden vi hadde en amerikansk president som gjorde det klart for mange at det å være så sterkt knyttet til det amerikanske forsvaret, ikke var i norsk interesse, sier Bergstø.