Politikk

Næringsministeren mener grep på budsjettet kan gi 3 milliarder kroner i grønne investeringer i Norge

En ny låneordning og et EU-program skal sette fart på grønne investeringer i Norge.

Jan Christian Vestre (Ap) er næringsminister i Jonas Gahr Støres regjering. Her sammen med klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist
  • Sigrid Gausen
    Journalist

– Det er en milliard pr. uke i regjering! sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Grepet han skryter av, kommer på mandag.

Da legger regjeringen frem sitt første statsbudsjett, som den har hatt tre uker på å endre fra den forrige regjeringens budsjett. Det skjer i form av en tilleggsproposisjon. Dette er i praksis en liste over endringer regjeringen gjør på budsjettforslaget Solberg-regjeringen la frem i oktober.

Grepet Vestre forteller om, er todelt. Til sammen flytter regjeringen 170 millioner kroner til tiltak for å støtte grønne næringer.

For det første opprettes nye grønne vekstlån. Dette vil kunne gi rom for økte lån på 300 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

Departementet anslår at det vil kunne bidra til investeringer på mellom 1200 og 1800 millioner kroner.

For det andre vil regjeringen spytte penger inn i InvestEU-programmet. Dette er et nytt EU-program som samler finansieringsvirkemidler som lån, garantier og egenkapitalinvesteringer fra 13 tidligere ordninger.

Programmet er en spleiset pott med ulike former for kapital fra ulike land og private kilder.

Solberg-regjeringen besluttet i mars at Norge skulle delta i programmet, men den nye regjeringen høyner innsatsen med 70 millioner kroner. Dermed går Norge inn med 262 millioner kroner. Dette tilsvarer en norsk garanti på 462 millioner euro for investeringene under programmet i hele programperioden.

De to grepene vil ifølge Vestre altså kunne bidra til økte investeringer på rundt 3 milliarder kroner til grønn omstilling for norsk næringsliv.

Dette inkluderer ulike former for kapital som lån og bevilgninger.

– Det er en god avkastning. Hvorfor går vi ikke inn med mye mer?

– Vi må begynne et sted. Dette er tilleggsproposisjonen, og det er mange gode formål over statsbudsjettet. Det er en veldig god start, det er 3 milliarder kroner som kan mobiliseres i grønne investeringer.

Vil sette utslippskrav

Vestre ønsker også å vurdere om og på hvilken måte det kan stilles krav om at prosjekter som får støtte gjennom disse ordningene, skal ha et utslippskrav som speiler Parisavtalen.

– Tanken er at prosjektene må ha en slags «parisproof» for å få tilgang til midlene, hvor de bidrar til faktiske utslippskutt i tråd med Parisavtalen.

– Mener du at man tidligere ikke har støttet prosjekter som bidrar godt nok til det grønne skiftet?

– Jeg har en mistanke om det. Ikke at de prosjektene som har fått støtte, er dårlige på noe som helst måte. Men spørsmålet er om de genererer nok utslippskutt. Grønn omstilling er så mangt, men vi må måle det i tonn CO₂. Derfor har jeg tatt initiativ til å finne ut hvordan vi kan gjøre det.

Vil bidra til å ta risikoen ned

– Finnes det nok prosjekter i Norge til å søke på disse midlene?

– Ja, det føler jeg meg trygg på. Nå har vi vært mye rundt, og det jeg møter, er et kreativt næringsliv som har mange konkrete prosjekter som de gjerne vil gjennomføre. Men man er avhengig av kapital til å gjøre det og å spre risiko.

Han sier det er forståelig at næringslivet ønsker mer hjelp, fordi det er risiko forbundet med alt som er nytt. Han sier regjeringen skal bidra med å dele risiko. Men det vil fortsatt være de private investorene som tar den største risikoen, sier han.

– Norge må forstå at vi skal gjennom det største skiftet i nyere tid, og vi har kommet i gang for sent. Og det kommer ikke til å koste småpenger. Jeg tror bare næringslivet og bedriftene må innstille seg på det, også vi politikere. Derfor er det viktig at vi bruker ressursene smart og effektivt, at det kutter mest mulig utslipp og skaper flest mulig jobber i Norge.

Les mer om

  1. Næringsliv
  2. Jan Christian Vestre
  3. Klima