Avlyser nærkampen med EU om jernbanepakken

Tonen er snudd siden Hurdal-plattformens løfte om at regjeringen «så raskt som mulig» skal søke om unntak fra jernbanepakken. Nå ser ikke samferdselsminister Jon-Ivar Nygård «uten videre behov for å gå til EU».

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil kartlegge unntaksmulighetene før han går i nærkamp med EU om jernbanepakken.

– Det var bra at Ap var villige til å ta i bruk vetoretten for å sikre nasjonal styring av jernbanen. Jeg merker meg at Ap og ministeren er litt mer lunkne nå. Det skuffer meg, sier Mona Fagerås, SVs samferdselspolitiske talsperson.

I Hurdals-plattformen varslet regjeringen nærkamp med EU. For første gang siden EØS-avtalen ble vedtatt i 1994, skulle Norge søke om unntak fra en avtale som er innlemmet i norsk lov og folkerettslig bindende.

Støre-regjeringen lovet:

«Så raskt som mulig gå i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene i EUs fjerde jernbanepakke».

Første mulighet var fredag 29. oktober. Da møttes EFTA-landene og EU i EØS-komiteen. Fra norsk side ble møtet ledet av EU-ambassadør Rolf Einar Fife.

Ba Norge om unntak? Nei. Norge nøyde seg med å gi EU en kopi av Hurdals-plattformen.

«I møtet i EØS-komiteen gjorde Norges representant EU oppmerksom på punktet om EUs fjerde jernbanepakke i Hurdalsplattformen. EUs representant tok dette til etterretning, og ville videreformidle dette til Kommisjonen.»

Det skriver statssekretær Eivind Vad Petersson i UD i en e-post.

Vil kartlegge handlingsrom

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) skriver i en e-post at det slett ikke er sikkert at regjeringen vil følge opp Hurdals-plattformen og be EU om unntak fra jernbanepakken.

«For meg er et naturlig første trinn på veien å kartlegge handlingsrom og unntaksmuligheter innenfor regelverket, og å vurdere om de er anvendelige for norske forhold», skriver Nygård.

Utfallet av dette arbeidet vil ifølge Nygård «danne grunnlag for den videre dialogen med EU og våre EØS/Efta-partnere.»

Og så kommer den politiske avklaringen:

«Hvis det viser seg at vi kan få gjennomført vår politikk ved å utnytte unntaksmuligheter og handlingsrom i regelverket til fulle, ser jeg ikke uten videre behov for å gå til EU og våre EØS/Efta-partnere for å sikre flere unntak.»

Statsråden gir ikke noen forklaring på hva han mener med «flere unntak». Norge har ingen unntak i dag.

– Det bekymrer meg at samferdselsministeren nå rygger på hvorvidt dette skal gjennomføres. Rødt vil ikke akseptere at Ap og Sp i ekspressfart bryter valgløfter og plattformens punkter om å stå opp mot EUs kontroll over jernbanen, sier Rødts leder Bjørnar Moxnes.

Statsråden sier «dette er helt i tråd med Hurdals-plattformen» og at våre EØS-partnere nå er «oppmerksomme på våre politiske målsetninger».

Hvis det viser seg at det ikke er handlingsrom, varsler statsråden at Norge må «gå et steg videre og ta dette opp med våre EØS-partnere.»

Det vil i tilfelle bli en langvarig prosess, kanskje over år, som vil «kreve grundige vurderinger og forberedelser, og til slutt enstemmighet.»

Rødt: Er vi herre i eget hus?

Bjørnar Moxnes mener at det «mye omtalte handlingsrommet i EØS-avtalen» må prøves ut.

– Er vi fortsatt herre i eget hus, eller er handlingsrommet på størrelse med et bøttekott, spør Moxnes for fortsetter:

– Det vil gi nyttige avklaringer å undersøke hvor stor kontroll det norske folkestyret har over sentrale samfunnsområder som jernbane, men også kraft og arbeidsliv, og hvor EU vil sette ned foten. Enn så lenge lar vi tvilen komme regjeringen til gode i arbeidet her, sier han.